REKLAMA

NETIA: wyniki finansowe

2021-03-19 00:04
publikacja
2021-03-19 00:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Netia_S.A.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Netia_S.A.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_Netia_S.A.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_Netia_S.A.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Netia_S.A.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Netia_S.A.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Netia_S.A.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_Netia_Audit_Report_consolidated.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_Netia_Audit_Report_consolidated.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_Netia_S.A._31.12.2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_Netia_S.A._31.12.2020.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupa_Netia_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupa_Netia_S.A._2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Netia_S.A._i_Grupa_Netia_S.A._2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Netia_S.A._i_Grupa_Netia_S.A._2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 1 294 599,00 1 297 397,00 289 348,00 301 594,00
II. Zysk operacyjny 70 528,00 78 194,00 15 763,00 18 177,00
III. Zysk przed opodatkowaniem 57 368,00 67 837,00 12 822,00 15 769,00
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 47 111,00 47 583,00 10 529,00 11 061,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 445 899,00 447 471,00 99 660,00 104 019,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -371 371,00 -387 494,00 -83 003,00 -90 077,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -73 501,00 -105 535,00 -16 428,00 -24 533,00
VIII. Aktywa razem 2 942 081,00 2 786 050,00 637 532,00 654 233,00
IX. Zobowiązania razem 982 222,00 873 123,00 212 842,00 205 031,00
X. Zobowiązania długoterminowe 574 809,00 507 575,00 124 558,00 119 191,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 407 413,00 365 548,00 88 284,00 85 840,00
XII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 1 959 859,00 1 912 927,00 424 690,00 449 202,00
XIII. Kapitał zakładowy 335 578,00 335 578,00 72 718,00 78 802,00
XIV. Liczba akcji (w szt.) 335 578 344,00 335 578 344,00 335 578 344,00 335 578 344,00
XV. Średnia ważona liczba akcji 335 578 344,00 335 578 344,00 335 578 344,00 335 578 344,00
XVI. Rozwodniona liczba akcji 335 584 530,00 335 590 587,00 335 584 530,00 335 590 587,00
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,14 0,03 0,03
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,14 0,03 0,03
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe Grupa Netia S.A.xhtmlWybrane dane finansowe Grupa Netia S.A.xhtml Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A.
Wybrane dane finansowe Grupa Netia S.A.xhtml.xadesWybrane dane finansowe Grupa Netia S.A.xhtml.xades Podpisy_Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A.
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.xhtmlPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.xhtml Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.xhtml.xadesPismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.xhtml.xades Podpis_Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Netia S.A.
Oświadczenie Zarządu Netia S.A.xhtmlOświadczenie Zarządu Netia S.A.xhtml Oświadczenie Zarządu Netia S.A.
Oświadczenie Zarządu Netia S.A.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Netia S.A.xhtml.xades Podpisy_Oświadczenie Zarządu Netia S.A.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Netia S.A.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Netia S.A.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Netia S.A.
20 Netia Audit Report consolidated.xhtml20 Netia Audit Report consolidated.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A.
20 Netia Audit Report consolidated.T.xhtml.xades20 Netia Audit Report consolidated.T.xhtml.xades Podpis_Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Netia S.A. 31.12.2020.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Netia S.A. 31.12.2020.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Netia S.A. 31.12.2020.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Netia S.A. 31.12.2020.zip.xades Podpisy_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupa Netia S.A. 2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupa Netia S.A. 2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupa Netia S.A. 2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupa Netia S.A. 2020.xhtml.xades Podpisy_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. i Grupa Netia S.A. 2020.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. i Grupa Netia S.A. 2020.xhtml Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. i Grupa Netia S.A. 2020.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. i Grupa Netia S.A. 2020.xhtml.xades Podpisy_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Netia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za 2020 r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki