"Mieszkania dla rozwoju", czyli komercyjna strona programu "Mieszkanie Plus"

"Mieszkanie Plus" to bardzo obszerny program rządowy mający jeden główny cel - poprawę dostępności mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Został on podzielony na dwa niezależne od siebie przedsięwzięcia – "Mieszkania dla rozwoju" i Krajowy Zasób Nieruchomości.

To właśnie "Mieszkania dla rozwoju" są komercyjną częścią rządowego programu "Mieszkanie Plus". Zarządza nim BGK Nieruchomości pSA. Z kolei Krajowy Zasób Nieruchomości funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w którym określone zostało, że nadzór sprawuje minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Zaś nad całym programem, po nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, kontrolę przejmie premier Mateusz Morawiecki.

(YAY Foto)

– BGK Nieruchomości realizuje inwestycje mieszkaniowe w oparciu o rozwiązania stricte rynkowe, bez wykorzystywania środków budżetowych lub środków uzyskanych z obrotu majątkiem Skarbu Państwa – mówi Ewa Syta, rzecznik prasowy BGK Nieruchomości. – Budowa mieszkań w ramach inwestycji BGK Nieruchomości jest finansowana z funduszy inwestycyjnych, których aktywa zarządzane są przez spółkę – dodaje. Natomiast zupełnie odwrotna jest sytuacja w przypadku Krajowego Zasobu Nieruchomości. W tej części programu "Mieszkanie Plus" finansowane jest z budżetu państwa oraz wykorzystywane są zasoby nieruchomości należące do Skarbu Państwa.

Podmioty prywatne w programie "Mieszkania dla rozwoju"

Do podmiotów prywatnych można zaliczyć deweloperów czy też właścicieli gruntów. To właśnie z nimi najczęściej współpracuje BGK Nieruchomości. – Zapraszamy do współpracy inwestorów, którzy dysponują inwestycjami mieszkaniowymi lub posiadają tereny pod zabudowę w systemie wielorodzinnym – mówi Ewa Syta, rzecznik prasowy BGK Nieruchomości. Jednak nie z każdym inwestorem zostanie nawiązana współpraca. Wszystkie oferty podlegają weryfikacji oraz analizie i to właśnie na jej podstawie podejmowana jest decyzja o ewentualnej współpracy.

Współinwestorem może być również jednostka samorządu terytorialnego, przykładowo gmina, wnosząc nieruchomość aportem, na podstawie zawiązania joint venture z BGKN.  – Samorząd terytorialny mógłby wówczas czerpać zyski z wynajmu komercyjnego albo np. przejąć część mieszkań na własne potrzeby. Szczegóły zawierania stosownych porozumień będą uzależnione od konkretnej formy współpracy – mówi  Ewa Syta. Istnieje również możliwość odsprzedaży lokali po cenie rynkowej BGK Nieruchomości.

"Mieszkania dla rozwoju" a Krajowy Zasób Nieruchomości

W przeciwieństwie do KZN, gdzie stawki czynszu są ustalane przez rozporządzenie ministra ds. infrastruktury, w przypadku inwestycji realizowanych przez BGK Nieruchomości wynikają one z kosztów realizacji inwestycji. Jednak z założenia ma on być o 25 proc. niższy niż czynsz rynkowy.

"Mieszkanie Plus" - sprawdź, gdzie powstają tanie mieszkania

Od momentu pojawienia się pierwszych wzmianek odnośnie do rządowego programu „Mieszkanie Plus” minęło już bardzo dużo czasu. Jednak do tej pory program opierał się głównie na analizie potencjalnych lokalizacji oraz realizacji kilku inwestycji. Wszystko się zmieniło, gdy została przyjęta ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Czytaj dalej »

Ze względu na ograniczoną liczbę mieszkań pojawiły się też pewne kryteria wobec najemców, a także zasady rekrutacji do programu. Szczegóły będą ustalane na podstawie umowy z samorządem, na terenie którego będą realizowane inwestycje.

Istnieje natomiast jedno kryterium, które będzie determinowało możliwość najmu w każdej z inwestycji realizowanej przez BGKN. Jest nim minimalna zdolność czynszowa najemców. Należy rozumieć ją jako zdolność najemcy do terminowego opłacania czynszu. Opierać się będzie głównie o dochody netto pomniejszone o obciążenia finansowe (wraz z przyszłym czynszem).  Zgodnie z informacjami podawanymi na oficjalnej stronie programu  istnieje także możliwość podwyższenia oceny zdolności czynszowej. Takim czynnikiem jest m.in. liczba dzieci w gospodarstwie domowym czy też uzyskiwanie dodatkowych świadczeń pieniężnych.

Czynniki decydujące o pierwszeństwie najmu w inwestycjach realizowane przez BGKN

Miasto

Kryteria punktowane

Biała Podlaska

1) nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

2) niepełnosprawność członka gospodarstwa domowego

3) zameldowanie na pobyt stały w mieście Biała Podlaska

4) osoba małoletnia w gospodarstwie domowym

5) zatrudnienie potencjalnego najemcy na terenie miasta Biała Podlaska

Jarocin

1) nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

2) rozliczanie się z podatku dochodowego w Jarocinie

3) uzyskiwanie stałych dochodów

4) posiadanie co najmniej jednego dziecka

5) spełnienie obowiązku meldunkowego na terenie Gminy Jarocin

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie regulaminów najmu mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus w poszczególnych miastach

Pomimo że BGK Nieruchomości aktualnie realizuje 5 inwestycji, to tylko w Jarocinie oraz w Białej Podlaskiej znane są już szczegółowe warunki najmu. Wynika to z faktu zbliżającego się końca budowy w tych dwóch miejscowościach.

Program „Mieszkanie Plus”

Rządowy program budowy nieruchomości na wynajem skierowany jest do różnych grup społecznych, ale przede wszystkim do osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania. – W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci – wyjaśnia BGKN. Mieszkania przygotowane na wynajem w ramach programu mają być nowoczesne i wspierać ideę energooszczędności. Ponadto najemcy mają mieć dostęp do odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.

Dodatkowym celem programu jest zmniejszenie wskaźnika posiadanych mieszkań na własność w stosunku do wszystkich gospodarstw. Dziś wynosi on ponad 80 proc., zaś w Europie Zachodniej nie przekracza 50 proc. Obniżenie tego wskaźnika pozwoli na zwiększenie mobilności oraz elastyczności na rynku pracy Polaków.

Bartłomiej Godziszewski

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
7 0 bentley66

Jeśli szukasz dobrego brokera, podobno Hot forex jest ok.

! Odpowiedz