REKLAMA

MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez spółkę zależną z BASF Schwarzheide GmbH

2021-08-10 16:06
publikacja
2021-08-10 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-10
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zawarcie umowy przez spółkę zależną z BASF Schwarzheide GmbH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2021 r. spółka zależna Emitenta MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (MZRP) podpisała z BASF Schwarzheide GmbH (dalej: BASF, Zamawiający) umowę na prefabrykację i montaż instalacji chemicznej oraz prace elektryczne w zakładzie produkcji aktywnych materiałów katodowych w Schwarzheide w Niemczech („Umowa”).

Za realizację przedmiotu Umowy MZRP otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości ponad 40 mln EUR netto.

Termin zakończenia realizacji prac MZRP został uzgodniony na IV kwartał 2022 roku.

Limit kar za opóźnienie w dotrzymaniu kamieni milowych ustalono na poziomie 5% wartości wynagrodzenia netto a limit kar z wszystkich tytułów zgodnie z Umową ustalony jest w wysokości 10% wynagrodzenia netto, przy czym nie ogranicza to prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania za faktycznie poniesione szkody i straty wynikające z opóźnienia. Całkowita łączna odpowiedzialność MZRP z tytułu realizacji Umowy wynosi 100% wynagrodzenia netto z zastrzeżeniem pewnych specyficznych wyłączeń.

Zgodnie z warunkami kontraktu Zamawiający może z dowolnej przyczyny w dowolnym czasie zrezygnować w całości lub w części z realizacji Umowy. W takim przypadku, Zamawiający zapłaci MZRP wynagrodzenie za prace wykonane do momentu rezygnacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-10 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki