REKLAMA

MOSTALZAB: Otrzymanie od Quercus TFI zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

2021-11-17 16:45
publikacja
2021-11-17 16:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Otrzymanie od Quercus TFI zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Zabrze S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 17 listopada 2021 r. zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie następującej treści:

"Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”)

Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych - QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolute Return FIZ (dalej: „Fundusz”) zawiadamia o zwiększeniu stanu posiadania i przekroczeniu przez Fundusze wspólnie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dalej: „Spółka”).

Przekroczenie przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 15 listopada 2021 r.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy przed zmianą udziału Fundusze posiadały 3 716 865 akcji Spółki, co stanowiło 4,98% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 3 716 865 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy na dzień 16 listopada 2021 r. Fundusze posiadały 3 930 362 akcji Spółki, co stanowiło 5,27% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 3 930 362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosiła 0.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosiła 0."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki