REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

MKiDN zapowiedziało korzystne zmiany dla kin

2020-08-27 10:13
publikacja
2020-08-27 10:13

Po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało korzystne zmiany dla przedsiębiorców prowadzących kina w zakresie ciążących na nich obowiązków sprawozdawczych - podało Biuro Rzecznika.

MKiDN zapowiedziało korzystne zmiany dla kin
MKiDN zapowiedziało korzystne zmiany dla kin
fot. Krzysztof Sitkowski / / FORUM

Jak przypomniało Biuro Rzecznika w komunikacie, w styczniu 2020 r. wszedł w życie przepis ustawy o kinematografii, zgodnie z którym podmiot prowadzący kino przekazuje Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu, a także miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie. Na podstawie tej ustawy minister kultury wydał 31 stycznia 2020 r. rozporządzenie w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino.

Według Biura, po wprowadzeniu nowych obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorcy zaczęli skarżyć się do Rzecznika MŚP, iż obowiązki te stanowią istotne utrudnienie w prowadzeniu kin, gdyż ich wypełnienie jest bardzo uciążliwe, a w pewnych sytuacjach wręcz niemożliwe do zrealizowania przy jednoczesnym zagrożeniu ich niedopełnienia sankcją do 100 tys. zł. Środowisko przedsiębiorców podnosiło w szczególności, że zakres żądanych danych zgodnie z Rozporządzeniem jest szerszy aniżeli ten wynikający z samej ustawy o kinematografii. Przykładowo, rozporządzenie ministra obliguje do podania liczby zaakceptowanych znaków legitymacyjnych z podziałem na rodzaje znaków legitymacyjnych uznawanych w danym kinie, a ustawa nie wymaga podania tego podziału. Co więcej, niezwykle uciążliwy dla przedsiębiorców prowadzących kina jest wynikający z ustawy termin raportowania o przychodach z wyświetlania filmów i reklam, przypadający na pierwszy dzień roboczy kolejnego miesiąca, kiedy to rozliczenie wszystkich przychodów z poprzedniego miesiąca w pełni nie następuje. Ponadto przedsiębiorcy podnieśli, że nie zostali poinformowani, gdzie powinni raportować dane oraz za pomocą jakiego systemu.

Jak podało Biuro, Rzecznik MŚP poinformował ministra kultury o tych zastrzeżeniach pismami z 20 marca, 12 maja oraz 10 lipca 2020 r. wraz z wnioskiem o podjęcie koniecznych działań. Rzecznik MŚP wskazał m.in., że zakres danych objętych obowiązkiem sprawozdawczości wynikający z rozporządzenia jest nieproporcjonalny i nadmierny w stosunku do zakresu danych wskazanego w ustawie, a termin raportowania o przychodach z działalności kin powinien być realny i uwzględniać specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej.

W odpowiedzi pismem z 27 lipca 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że podniesione problemy i docierające zastrzeżenia m.in. w zakresie terminów przewidzianych do składania sprawozdań są na bieżąco analizowane, przy czym już obecnie planowane jest przeprowadzenie nowelizacji ustawy również w zakresie obowiązków sprawozdawczych. Resort kultury wskazał przy tym, że w okresie pandemii od 31 marca 2020 r. zawieszono obowiązek raportowania przez podmiot prowadzący kino w przypadku nieosiągania przychodów. Jednocześnie zapewniono, że w procesie nowelizacji ustawy planowane jest również przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych, umożliwiających wypowiedzenie się każdej ze stron. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś

mww/ dym/

Źródło:PAP
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki