REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

MEGARON S.A.: wyniki finansowe

2022-04-27 11:36
publikacja
2022-04-27 11:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozd_finans_2021_2022-04-25_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozd_finans_2021_2022-04-25_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozd_Zarzadu_202_2022-04-25_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozd_Zarzadu_202_2022-04-25_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Infor_dot_ladu_korp_2022-04-25_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Infor_dot_ladu_korp_2022-04-25_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MEGARONSprawozdaniezbadaniaJSFPSR2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MEGARONSprawozdaniezbadaniaJSFPSR2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiad_dot_rzetelnos_2022-04-25_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiad_dot_rzetelnos_2022-04-25_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Infor_dot_wyb_firmy_2022-04-25_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Infor_dot_wyb_firmy_2022-04-25_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzad_2022-04-25_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzad_2022-04-25_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_Par_70_ust1_pk8_2022-04-26_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_Par_70_ust1_pk8_2022-04-26_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_Par_70_ust1_pk14_2022-04-26_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_Par_70_ust1_pk14_2022-04-26_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 533,00 44 923,00 10 384,00 10 040,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 643,00 3 694,00 577,00 826,00
III. Zysk (strata) brutto 2 418,00 3 563,00 528,00 796,00
IV. Zysk (strata) netto 1 822,00 2 827,00 398,00 632,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 134,00 4 150,00 466,00 928,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -118,00 -829,00 -26,00 -185,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 313,00 -2 310,00 -724,00 -516,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 298,00 1 011,00 -284,00 226,00
IX. Aktywa, razem 37 855,00 38 391,00 8 230,00 8 319,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 962,00 17 321,00 3 470,00 3 753,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 361,00 6 816,00 948,00 1 477,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 189,00 6 874,00 1 780,00 1 490,00
XIII. Kapitał własny 21 893,00 21 070,00 4 726,00 4 566,00
XIV. Kapitał zakładowy 540,00 540,00 117,00 117,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,67 1,05 0,15 0,23
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,67 1,05 0,15 0,23
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,11 7,80 1,76 1,69
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,11 7,80 1,76 1,69
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,37 0,08
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozd_finans_2021_2022-04-25_pl.xhtmlSprawozd_finans_2021_2022-04-25_pl.xhtml ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Sprawozd_finans_2021_2022-04-25_pl.xhtml.xadesSprawozd_finans_2021_2022-04-25_pl.xhtml.xades ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - PODPISY
Sprawozd_Zarzadu_202_2022-04-25_pl.xhtmlSprawozd_Zarzadu_202_2022-04-25_pl.xhtml SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Sprawozd_Zarzadu_202_2022-04-25_pl.xhtml.xadesSprawozd_Zarzadu_202_2022-04-25_pl.xhtml.xades SPRAWOZDANIE ZARZĄDU - PODPISY
Infor_dot_ladu_korp_2022-04-25_pl.xhtmlInfor_dot_ladu_korp_2022-04-25_pl.xhtml OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Infor_dot_ladu_korp_2022-04-25_pl.xhtml.xadesInfor_dot_ladu_korp_2022-04-25_pl.xhtml.xades OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO - PODPISY
MEGARONSprawozdaniezbadaniaJSFPSR2021.xhtmlMEGARONSprawozdaniezbadaniaJSFPSR2021.xhtml SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
MEGARONSprawozdaniezbadaniaJSFPSR2021.xhtml.xadesMEGARONSprawozdaniezbadaniaJSFPSR2021.xhtml.xades SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPIS
Oswiad_dot_rzetelnos_2022-04-25_pl.xhtmlOswiad_dot_rzetelnos_2022-04-25_pl.xhtml OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oswiad_dot_rzetelnos_2022-04-25_pl.xhtml.xadesOswiad_dot_rzetelnos_2022-04-25_pl.xhtml.xades OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPISY
Infor_dot_wyb_firmy_2022-04-25_pl.xhtmlInfor_dot_wyb_firmy_2022-04-25_pl.xhtml INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Infor_dot_wyb_firmy_2022-04-25_pl.xhtml.xadesInfor_dot_wyb_firmy_2022-04-25_pl.xhtml.xades INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ - PODPISY
Pismo_Prezesa_Zarzad_2022-04-25_pl.xhtmlPismo_Prezesa_Zarzad_2022-04-25_pl.xhtml PISMO PREZESA ZARZĄDU
Pismo_Prezesa_Zarzad_2022-04-25_pl.xhtml.xadesPismo_Prezesa_Zarzad_2022-04-25_pl.xhtml.xades PISMO PREZESA ZARZĄDU - PODPIS
Osw_Par_70_ust1_pk8_2022-04-26_pl.xhtmlOsw_Par_70_ust1_pk8_2022-04-26_pl.xhtml OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMIT ETU AUDYTU
Osw_Par_70_ust1_pk8_2022-04-26_pl.xhtml.xadesOsw_Par_70_ust1_pk8_2022-04-26_pl.xhtml.xades OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMIT ETU AUDYTU - PODPISY
Osw_Par_70_ust1_pk14_2022-04-26_pl.xhtmlOsw_Par_70_ust1_pk14_2022-04-26_pl.xhtml OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Osw_Par_70_ust1_pk14_2022-04-26_pl.xhtml.xadesOsw_Par_70_ust1_pk14_2022-04-26_pl.xhtml.xades OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPISY
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki