REKLAMA
BADANIE

MEDICALGORITHMICS S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

2023-01-31 22:21
publikacja
2023-01-31 22:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rezygnacja_z_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 roku Pani Iwona Zatorska - Pańtak złożyła rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień jej złożenia.

W załączeniu oświadczenie o rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Rezygnacja z Rady Nadzorczej.pdfRezygnacja z Rady Nadzorczej.pdf Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Resignation of a
member of the Company's Supervisory Board


Current report
no.: 5/2023


Data: 31.01.2023
r.


Legal basis:
Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Offering – current and periodic
information


Management Board of
Medicalgorithmics S.A. ("Company") informs that on January 31, 2023 Mrs.
Iwona Zatorska - Pańtak resigned from her position as a member of the
Supervisory Board of the Company, effective as of the date of her
resignation.


Attached is Mrs.
Iwona Zatorska – Pańtak’s original resignation as submitted in Polish.


Detailed legal
basis: § 5 point 4 of the Regulation of the Minister of Finance of March
29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of
securities and the conditions for recognizing as equivalent information
required by the law of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 Maciej Gamrot Czł. Zarządu d.s. Finansowych
2023-01-31 Jarosław Jerzakowski Czł. Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki