REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

MDI ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2022-11-18 17:03
publikacja
2022-11-18 17:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MDI_Energia_SA_SSSF_30.09.2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 148 871 192 347 31 756 42 195
II. Koszt własny sprzedaży 143 165 181 997 30 539 39 925
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 322 5 450 69 1 196
IV. Zysk (strata) brutto -994 4 531 -212 994
V. Zysk (strata) netto -3 133 3 362 -668 738
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,07 0,07 -0,01 0,02
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 799 -36 105 1 664 -7 920
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -72 -10 -15 -2
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 608 15 510 -4 183 3 402
XI. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XII. Aktywa trwałe 3 815 7 019 783 1 526
XIII. Aktywa obrotowe 104 360 130 450 21 430 28 362
XIV. Kapitał własny 26 948 30 081 5 534 6 540
XV. Zobowiązania długoterminowe 6 718 7 154 1 380 1 555
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 74 509 100 234 15 300 21 793
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,58 0,65 0,12 0,14
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MDI Energia SA SSSF 30.09.2022-sig.pdfMDI Energia SA SSSF 30.09.2022-sig.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za III kwartał 2022r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-18 Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu
2022-11-18 Piotr Gajek Wiceprezes Zarządu
2022-11-18 Przemysław Skwarek Członek Zarządu
2022-11-18 Magdalena Bartkowiak Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki