REKLAMA

MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

2019-07-08 17:55
publikacja
2019-07-08 17:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-08
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 8 lipca 2019 roku spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. (Makarony Polskie SA posiada 100%udziałów w tej spółce) poinformowała o zawarciu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umów kredytowych o łącznej wartości 7,3 mln zł.

Umową o najwyższej wartości jest umowa kredytu inwestycyjnego o wartości 4,8 mln zł z ostatecznym terminem spłaty zobowiązania do dnia 8 maja 2025 roku.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji związanej z projektem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań poprzez modernizację linii do produkcji dań gotowych w słoikach i puszkach oraz wprowadzenie do oferty firmy nowych, innowacyjnych produktów na tackach. W ramach projektu Stoczek Natura Sp. z o.o. planuje zakup środków trwałych i przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń produkcyjnych.

Zapisy umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów. Spłata kredytu nastąpi w 54 ratach miesięcznych począwszy od dnia 8 listopada 2020 roku, w następujących wysokościach: 53 raty w kwocie 0,09 mln zł każda i ostatnia 54 rata wyrównująca w kwocie 0,04 mln zł.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M i nie odbiega od standardów stosowanych w tym zakresie przez Bank.

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego stanowią:
1) wesel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) hipoteka umowna do kwoty 12,1 mln zł (kwota wynika z kredytu inwestycyjnego oraz z wcześniej zawartych Umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej oraz Umowy o udzielenie gwarancji) ustanowiona na nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim przy ul. Dwernickiego 5, dla której prowadzona jest KW nr LU1U/00022979/2,
3) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,
4) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach zakupionych ze środków kredytu,
5) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu,
6) poręczenie wg prawa cywilnego spółki Makarony Polskie SA,
7) upoważnienie do rachunku prowadzonego w BGK,
8) oświadczenia kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-08 Tomasz Blat Prokurent
2019-07-08 Grażyna Kozielec Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki