REKLAMA

M.W. TRADE: wyniki finansowe

2021-03-12 17:06
publikacja
2021-03-12 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_M.W._Trade_SA_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_M.W._Trade_SA_za_2020_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_M.W._Trade_SA_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_M.W._Trade_SA_za_2020_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_M.W._Trade_SA_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_M.W._Trade_SA_za_2020_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MWTRADE_31122020_Sprawozdanie_BR.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MWTRADE_31122020_Sprawozdanie_BR.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_sprawozdan_M.W._Trade_SA_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_sprawozdan_M.W._Trade_SA_za_2020_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_komitetu_audytu_M.W._Trade_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_komitetu_audytu_M.W._Trade_SA.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_Oswiadczenia_Zarzadu_M.W._Trade_SA_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_Oswiadczenia_Zarzadu_M.W._Trade_SA_za_2020_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 4 030,00 13 071,00 901,00 3 039,00
II. Koszty działalności operacyjnej 6 353,00 12 776,00 1 420,00 2 970,00
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -2 323,00 295,00 -519,00 68,00
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 293,00 374,00 -512,00 87,00
V. Zysk (strata) brutto -2 140,00 527,00 -478,00 123,00
VI. Zysk (strata) netto -3 844,00 -2 067,00 -859,00 -481,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 608,00 108 196,00 1 030,00 25 152,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11,00 79,00 -2,00 18,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 100,00 -92 081,00 -4 716,00 -21 405,00
X. Przepływy pieniężne netto, razem -16 503,00 16 194,00 -3 689,00 3 765,00
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,46 -0,25 -0,10 -0,06
XII. Aktywa, razem 103 555,00 138 868,00 22 440,00 32 610,00
XIII. Zobowiązania, razem 42 338,00 56 199,00 9 174,00 13 197,00
XIV. Kapitał własny 61 217,00 82 669,00 13 265,00 19 413,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 8 384 440,00 8 384 440,00 8 384 440,00 8 384 440,00
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję 7,30 9,86 1,58 2,32
Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę Euro w następujący sposób:
- pozycje bilansowe:
według średniego kursu NBP
na 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 zł,
na 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 zł,
- pozycje rachunku zysków i strat:
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca
2020 roku – 4,4742 zł,
2019 roku – 4,3018 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtmlList Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok
List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xades List Prezesa Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok podpis
Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2020 rok
Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe M.W. Trade SA za 2020 rok podpis
Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xadesSprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xades Sprawozdanie z działalności M.W. Trade SA za 2020 rok podpis
MWTRADE_31122020_Sprawozdanie BR.xhtmlMWTRADE_31122020_Sprawozdanie BR.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade SA za 2020 rok
MWTRADE_31122020_Sprawozdanie BR.xhtml.xadesMWTRADE_31122020_Sprawozdanie BR.xhtml.xades Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania M.W. Trade SA za 2020 rok podpis
Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtmlOcena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2020 rok
Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xadesOcena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xades Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań M.W. Trade SA za 2020 rok podpis
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA.xhtml.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu M.W. Trade SA podpis
Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtml.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej podpis
Pozostałe Oświadczenia Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtmlPozostałe Oświadczenia Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml Pozostałe Oświadczenia Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok
Pozostałe Oświadczenia Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xadesPozostałe Oświadczenia Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok.xhtml.xades Pozostałe Oświadczenia Zarządu M.W. Trade SA za 2020 rok podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki