REKLAMA

M.W. TRADE: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

2021-05-21 21:06
publikacja
2021-05-21 21:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 maja 2021 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Andrzeja Jasienieckiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Spółki, ze skutkiem na dzień 20 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2021-05-21 Iwona Bednarska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki