REKLAMA

Limity zajęć komorniczych w 2015 roku

Katarzyna Sudaj2015-03-02 11:42redaktor Bankier.pl
publikacja
2015-03-02 11:42
Limity zajęć komorniczych w 2015 roku
Limity zajęć komorniczych w 2015 roku
fot. iStock / Thinkstock / / Thinkstock

Czytelnicy Bankier.pl bardzo często pytają, jaką część ich wynagrodzenia czy renty lub emerytury może zająć komornik. Ile środków pieniężnych musi zostawić im na koncie na tzw. przeżycie? Obliczyliśmy dla Państwa nowe limity kwot wolnych od egzekucji komorniczych obowiązujące w 2015 roku.

Egzekucję wierzytelności komornik może prowadzić zarówno z wynagrodzenia za pracę, jak i ze świadczeń emerytalno-rentowych uzyskiwanych z ZUS, a także z środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym. Dla każdego z tych źródeł zaspokojenia wierzyciela ustanowiono prawne limity zajęć i kwoty wolne od egzekucji komorniczej.

Ile komornik zostawi emerytowi i renciście?

Generalna zasada brzmi: emerytury i renty podlegają zajęciu do 25 proc. swojej wysokości (art. 140 ustawy o emeryturach i rentach z FUS Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1440). Jednak w przypadku najuboższych emerytów bądź rencistów ustanowiono kwotę wolna od zajęcia, która równa się 50 proc. najniższej emerytury lub renty.

fot. Thinkstock/Wavebreak Media / / Thinkstock

Co roku w drugiej połowie lutego ZUS ogłasza kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych obowiązujących od 1 marca br. do końca lutego przyszłego roku. Zgodnie z najnowszym komunikatem ZUS najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wyniesie 880,45 zł od 1 marca 2015 roku. Stąd ZUS, który oblicza i przekazuje na konto komornika kwoty na poczet spłaty zadłużenia, będzie musiał pozostawić do wypłaty dla emeryta bądź rencisty co najmniej 440,23 zł. Jest to o 17,40 zł więcej niż obecnie i dotyczy emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku częściowej niezdolności do pracy kwota jest odpowiednio niższa i wyniesie 337,57 zł od 1 marca 2015 roku.

Kiedy kwota wolna od zajęcia znajdzie zastosowanie? W sytuacji, gdy z tego samego świadczenia oprócz egzekucji komorniczej dokonuje się potrąceń na rzecz alimentów lub odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, czy szpitalu.

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Poradnik

10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową

Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na [email protected]

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Emerytury i renty – kwoty wolne od egzekucji i potrąceń

Obowiązuje od

z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Najniższa emerytura

Kwota wolna

Najniższa emerytura

Kwota wolna

1 marca 2013

831,15 zł

415,58 zł

637,92 zł

318,96 zł

1 marca 2014

844,45 zł

422,83 zł

648,13 zł

324,07 zł

1 marca 2015

880,45 zł

440,23 zł

675,13 zł

337,57 zł

Źródło: Bankier.pl, opracowanie własne

Ile komornik zabierze z wynagrodzenia za pracę?

Ile komornik zabierze z wynagrodzenia za pracę?

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na cały etat, przy niekorzystaniu z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (np. z racji dojazdów do pracy z innej miejscowości), zajęciu podlega 50% wysokości zarobków. Komornik ściąga dług nie tylko ze ściśle rozumianego wynagrodzenia za pracę, czyli tzw. podstawy, ale także z premii, odpraw pieniężnych, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i nagród jubileuszowych. W razie przypadku egzekucji na potrzeby świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć więcej, bo aż 60 proc. wynagrodzenia. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone powyżej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do części etatu, na którą pracuje.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia równa płacy minimalnej na dany rok (Art. 87. Kodeksu pracy). W 2015 roku zajęcie komornicze nie może więc zmniejszyć poziomu naszej pensji poniżej 1750 zł brutto (1286,16 zł netto).

Gdy pracujesz na umowę zlecenie

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenie lub o dzieło), cała kwota wynagrodzenia może zostać zajęta przez komornika. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka forma zarobkowania to jedyne i stałe źródło utrzymania dłużnika. Wówczas stosuje się zasady jak w przypadku umowy o pracę. Jednak to pracownik musi powiadomić i udokumentować przed komornikiem ten fakt.

Komornik na koncie bankowym

Fakt, że komornik zajął wynagrodzenie za pracę, nie oznacza, że nie może prowadzić dalszej egzekucji długu z innych źródeł np. ze środków zgromadzonych i wpływających na konto bankowe. I w tym przypadku dłużnika przed pozostawieniem bez środków do życia chronią kwoty wolne od zajęcia, które są równe trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku). GUS co miesiąc podaje to wynagrodzenie, więc i co miesiąc zmienia się poziom kwoty wolnej od zajęcia w przypadku prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego.

Najnowszy taki komunikat GUS dotyczy przeciętnego wynagrodzenia za styczeń 2015 rok, które wyniosło 3942,35 zł. Stąd kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym obecnie wynosi 11827,05 zł. Trzeba jednak pamiętać, że jest to kwota jednorazowego zwolnienia w przypadku danej egzekucji - nie jest odnawiana co miesiąc, a wszystkie wpływy przewyższające tę kwotę podlegają zajęciu. Niezależnie od liczby posiadanych rachunków bankowych dłużnikowi przysługuje tylko jedna kwota wolna od zajęcia.

W 2014 roku wahania wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku były dość znaczne. Z tego powodu najniższa kwota wolna od zajęcia była mniejsza o ponad 1700 zł od tej wyliczonej na podstawie grudniowego wynagrodzenia (13135,35 zł).

Jakich środków pieniężnych nie może zająć komornik?

Przepisy prawne wymieniają tzw. świadczenia wolne od egzekucji komorniczej. Nie podlegają jej otrzymywane przez dłużnika:

  • sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;
  • sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia);
  • prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komuś innemu;
  • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych w granicach określonych w wysokości 3/4, lecz nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów (zatem komornik może zająć tylko 25% kwot z tytułu odszkodowania);
  • świadczenia z pomocy społecznej;
  • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
  • świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych.
Źródło:
Katarzyna Sudaj
Katarzyna Sudaj
redaktor Bankier.pl

Redaktor obszaru Biznes. Absolwentka Wydziału Prawa UAM i Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W swoich publikacjach porusza tematykę prawno-podatkową dotyczącą osób fizycznych i firm sektora MSP. Tel.: 601 951 503

Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (147)

dodaj komentarz
~SKY
Czytajcie ze zrozumieniem , kwota wolna od zajęcia to 3 krotność średniego msc wynagrodzenia w gospodarce . i tej kwoty nie może wam nikt zająć , wy jedynie możecie zgodzić sięna zajęcie do tej kwoty środków
Art 54 Prawa Bankowego, i Egzekwujcie go od banków bo one jakby miały klapki na oczach i wmawiają co innego .

To
Czytajcie ze zrozumieniem , kwota wolna od zajęcia to 3 krotność średniego msc wynagrodzenia w gospodarce . i tej kwoty nie może wam nikt zająć , wy jedynie możecie zgodzić sięna zajęcie do tej kwoty środków
Art 54 Prawa Bankowego, i Egzekwujcie go od banków bo one jakby miały klapki na oczach i wmawiają co innego .

To kotwa wolna od zajęć , zresztą zajęte powinny być tylko kwoty nie rachunki czy karty !

Banki w Polsce jeszcze to afrykańskie metody ( może ubliżam afryce - to przepraszam )
Ale to się zmieni .
~Grzesiek
Witam mi komornik zabrał całą rętę z konta i pozostawił 1 zł dzwoniąc do niego że nie ma prawa i nie mam środków do życia odpowiedział co mnie to obchodzi to się nazywa żyć w Polsce gdzie obywatel nie jest chroniony przez Państwo
~Mateusz
Pracowalem caly miesiac na umowe zlecenie same nocki i komornij wzial wszystko zostawil czlowieka bez srodkuw do zycia jest jedno pytanie czy polsce jest niewolnictwi jest
~agi
Witam a orientuje sie ktos jak wyglada sprawa z odprawa z pracy I ekwiwalentem za urlop?
~Abc
Przecież jest o tym w artykule: "...Komornik ściąga dług nie tylko ze ściśle rozumianego wynagrodzenia za pracę, czyli tzw. podstawy, ale także z premii, odpraw pieniężnych, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i nagród jubileuszowych..."
~Patrycja
Witam, wykorzystałam kwotę wolna od potrąceń. Umowilam się z komornikiem na comiesięczne spłaty. Czy mogę podejmować z konta moja wypłatę? Jak to w ogóle wygląda po wykorzystaniu tej "wolnej kwoty"
~Bob
Mamy najgorsze prawo na świecie, złodzieje.
~wiola82
Witam.Mam wspólne konto z konkubentem w Credite Agricole. Konkubent ma komornika na rachunku bankowym.Na konto nie ma żadnych wpływów ponieważ konkubent nie pracuje a ja do 26 kwietnia tego roku miałam urlop wychowawczy niepłatny. Pobierałam zasiłki z mops, przy czym założyłam nowe konto w innym banku na swoje nazwisko i na te konto Witam.Mam wspólne konto z konkubentem w Credite Agricole. Konkubent ma komornika na rachunku bankowym.Na konto nie ma żadnych wpływów ponieważ konkubent nie pracuje a ja do 26 kwietnia tego roku miałam urlop wychowawczy niepłatny. Pobierałam zasiłki z mops, przy czym założyłam nowe konto w innym banku na swoje nazwisko i na te konto przychodziły zasiłki. Ostatnio pracodawca rozwiązał ze mną umowę za porozumieniem stron gdzie przyznał mi odprawę i odszzkodowanie. Wzakładzie pracy miałam podany nr konta wspólnego z konkubentem ale przy podpisywaniu osobistym rozwiązania umowy o pracę podałam Pani kadrowej nr nowego konta. I mam teraz problem bo Pani kadrowa przelała pieniążki na konto w credite agricole i cała kwota została zablokowana przez komornika. Jak mam rozwiązać ten problem?
~Specialistadsegz
Jeśli jest Pani właścicielem rachunku a wobec współposiadacza jest prowadzona egzekucja z rachunku osobistego to w tej sytuacji należy wystosować pismo do 0ganu z informacją iż pani także dysponuje środkami w tej sytuacji egzekucji podlega proporcjonalnie czesc środków z rachunku które dłużnik nimi nie wladać nie są jego własnością Jeśli jest Pani właścicielem rachunku a wobec współposiadacza jest prowadzona egzekucja z rachunku osobistego to w tej sytuacji należy wystosować pismo do 0ganu z informacją iż pani także dysponuje środkami w tej sytuacji egzekucji podlega proporcjonalnie czesc środków z rachunku które dłużnik nimi nie wladać nie są jego własnością najlepiej jak by Pani załąćzyła pismo, proszę pamietać że w tej sytuacji najlepiej by było żeby konkubeta zamienić na pełnomocnika rodzajowego wówczas zajecia na pełnomocnika nie mogą być dokonywane ale ma on inne prawa na pewno nie może wnioskować kartę fdo rachunku i produkty kredytowe
~Zdzisia
znajoma pracuje na pół etatu. komornik zajął konto i z jej wypłaty zostało na koncie 50zł. Pytanie za co ma żyć? Takie mamy prawo? Może tak robić?

Powiązane: A co, jeśli nie zapłacę?

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki