REKLAMA
WAŻNE

ABC dłużnika: co może zająć komornik?

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz2013-09-10 06:01redaktor Bankier.pl
publikacja
2013-09-10 06:01
fot. istock / Thinkstock

Przystąpienie komornika do egzekucji zaległych długów to rozwiązanie ostateczne, jednak nierzadko praktykowane przez samych wierzycieli lub firmy windykacyjne. Dłużnik, względem którego toczy się postępowanie, powinien wiedzieć, co komornik może zająć, a z czego nie wolno przeprowadzić egzekucji.

Egzekucja komornicza to przymus i ostateczność. Dochodzi do niej, gdy mimo wcześniej wydanej przez sąd decyzji, dłużnik nadal nie spłaca swoich zobowiązań.

To wierzyciel decyduje, co zajmie komornik

Zadaniem komornika jest prowadzenie postępowania tak, żeby skutecznie ściągnąć z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji oraz w granicach wydanego przez sąd tzw. tytułu wykonawczego. I to w granicach tych dwóch dokumentów powinien się poruszać. – Komornik jest związany treścią wniosku złożonego przez wierzyciela. Nie może egzekwować w rozmiarze szerszym ani prowadzić egzekucji ze składników majątku, które nie zostały zawnioskowane przez wierzyciela – wyjaśnia Monika Janus, rzecznik prasowy Izby Komorniczej we Wrocławiu i komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Oznacza to tyle, że to wierzyciel – w złożonym komornikowi wniosku – decyduje o sposobach egzekucji: czy należności mają być ściągnięte przez zajęcie pensji dłużnika czy z jego rachunków bankowych, udziałów, akcji, ruchomości, nieruchomości itd.

ABC dłużnika: nie mam na ratę kredytu. Co robić?

ABC dłużnika: nie mam na ratę kredytu. Co robić?

Przystąpienie komornika do egzekucji zaległych długów to rozwiązanie ostateczne, jednak nierzadko praktykowane przez samych wierzycieli lub firmy windykacyjne. Dłużnik, względem którego toczy się postępowanie, powinien wiedzieć, co komornik może zająć, a z czego nie wolno przeprowadzić egzekucji.

Komornik, zgodnie z żądaniem wierzyciela, może zająć poszczególne składniki majątku dłużnika (np. ruchomości lub nieruchomości), a następnie sprzedać je w trybie licytacji publicznej. Przepisy prawa określają, co dokładnie, we wskazanych przez wierzyciela ramach, może zająć komornik, a co powinien pozostawić dłużnikowi jako środki niezbędne do życia i utrzymania.

Ruchomości: sprzęt AGD, RTV, samochód i meble pójdą na licytację

Wśród rzeczy ruchomych, które może zająć komornik, znajdą się na przykład: sprzęt, w tym AGD i RTV, pojazdy mechaniczne, komputery, wyposażenie mieszkania itd. Zajmując daną rzecz ruchomą, komornik nie musi sprawdzać do kogo ona należy.

– Komornik nie jest sądem, nie rozstrzyga o słuszności ani zasadności egzekucji, nie może prowadzić postępowania dowodowego, nie dokonuje żadnych ocen merytorycznych. Gdy zajmuje rzecz ruchomą, to nie bada, czy jest ona własnością dłużnika czy innej osoby. Komornik ma prawo zająć rzecz będącą we władaniu dłużnika, np. gdy dłużnik jeździ samochodem należącym do teściowej, przyjaciela, a nawet do firmy leasingowej. Wynika to wprost z przepisów o egzekucji sądowej – wyjaśnia komornik Monika Janus. – Oczywiście właścicielowi przysługują środki prawne w celu żądania zwolnienia zajętej rzeczy, ale tym zajmuje się sąd, do którego należy w terminie miesięcznym złożyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne. Sąd może zwolnić ruchomość spod zajęcia – dodaje Janus.

ABC dłużnika: ile pieniędzy może zająć komornik

ABC dłużnika: ile pieniędzy może zająć komornik

Gdy komornik zajmuje wynagrodzenie lub rachunek bankowy, na powstrzymanie egzekucji jest już zwykle za późno. Dłużnik powinien jednak współpracować z komornikiem i być świadomym swoich praw. Komornik nie może bowiem zająć wszystkich posiadanych przez nas pieniędzy. Istnieją pewne limity i kwoty wolne od zajęć.

Po zajęciu przez komornika danej rzeczy, wyznaczana jest licytacja publiczna, której celem będzie sprzedaż zajętego dobra. – W postępowaniu mogą być wyznaczone dwie licytacje. Na pierwszej licytacji cena wywołania (najniższa cena, za jaką można nabyć daną rzecz) wynosi 75% wartości rynkowej (czyli ceny oszacowania, którą komornik wpisuje w protokół zajęcia przy czynności), na kolejnej zaś cena wywołania wynosi 50% ceny oszacowania – tłumaczy Robert Damski, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie i komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipnie. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przekazywane są na zaspokojenie wierzyciela, ale z tej kwoty potrąca się też tzw. koszty egzekucyjne.

Ubrania, żywność, jedna krowa, dwie kozy – tego komornik nie zajmie

Ogólne zasady są takie, że egzekucja komornicza może być prowadzona ze wszystkich rodzajów ruchomości, z których dłużnik korzysta, chyba że coś innego wynika z tytułu wykonawczego. Od tej zasady ustawa przewiduje jednak wyjątki, wyliczając przedmioty, które z przyczyn humanitarnych i społecznych nie podlegają egzekucji.

Komornik wszedł na konto - ile może zabrać?

Komornik wszedł na konto - ile może zabrać?

Opisywaliśmy już na łamach Bankier.pl zasady, według których komornik może zajmować środki pieniężne dłużnika. Wiele klientów banków obawia się blokowania rachunku przez komornika. Nie mają oni pewności, jak dużo środków zgromadzonych na koncie zostanie przeznaczone na poczet spłaty długu. Wątpliwości pomaga wyjaśnić Monika Janus, rzeczniczka Izby Komorniczej we Wrocławiu.

– Są to przede wszystkim przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu. Kolejne przedmioty zwolnione z egzekucji to zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca oraz jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów, narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Ograniczeniu podlegają przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową – wylicza rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej.

Oceniając stan majątku dłużnika, komornik powinien przy zajęciu brać pod uwagę ograniczenia wynikające z ustawy. Powinien pomijać przedmioty, które są niezbędne dla dłużnika i członków rodziny będących na jego utrzymaniu. – Nie zawsze jednak komornik ma na temat dłużnika dostateczną wiedzę, pozwalającą na przykład prawidłowo ocenić, które rzeczy służą do pracy zarobkowej. Z tego powodu dłużnik winien składać stosowne wnioski w tym zakresie. Brak aktywności ze strony dłużnika lub ukrywanie się przed komornikiem może spowodować, że zostaną zajęte rzeczy, które podlegałyby wyłączeniu z egzekucji – mówi Janus.

Nieruchomości i garaż także na licytację

Egzekucji podlegają również domy, mieszkania, działki i garaże. Po zajęciu lokalu dłużnika komornik dokonuje – na wniosek wierzyciela – opisu i oszacowania. W ramach tych działań biegły sądowy – rzeczoznawca majątkowy – wycenia nieruchomość i określa jej wartość rynkową. Wyznaczona zostaje licytacja publiczna. I w tym przypadku mogą być wyznaczone dwie licytacje. – Cena wywołania w tych licytacjach wynosi odpowiednio 3/4 i 2/3 ceny oszacowania. Komornik prowadzi egzekucję z nieruchomości do momentu zamknięcia przetargu (czyli zakończenia licytacji), a dalsze czynności związane z udzieleniem przybicia, przysądzenia własności i podziałem sumy uzyskanej z licytacji prowadzi już właściwy sąd – wskazuje Robert Damski.

W przypadku egzekucji z nieruchomości istotną kwestią jest to, że po dokonaniu przez komornika zajęcia tej nieruchomości działania dłużnika, polegające na przykład na dokonaniu sprzedaży czy darowizny, nie mają wpływu na dalsze postępowanie. – Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy – dodaje Robert Damski.

Poza wspomnianymi sposobami (egzekucja z ruchomości i nieruchomości) komornik może również prowadzić egzekucję z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalno-rentowych, rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych, np. akcji i udziałów, a także przez zarząd przymusowy albo sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (95)

dodaj komentarz
~xxxx
Intruz Justitia to złodzieje w płacisz im dług to takie nalicza sobie koszty ze szok olej ich to cwaniak idź do radcy i walcz z nimi
~Mirosław
Utrzymuje się z pomocy MOPS w wys.500 zł.W domu bieda piszczy.A jednak komor chce mi zająć wszystko.To możliwe?
~alex
To jest smieszne kto wymyslil takie prawo dla komornikow ze moga zabrarac auto ktore nienalezy do dluznika bo komornik to nie sad zeby to sprawdzic a wystarcz popatrzec w dowod rejestracyny na kogo stoi auto to przeciez jest chore co komornicy robia a i zabrac moga wszystko oprocz krowy i dwie kozy zeby dluznik mial z czego zyc kto To jest smieszne kto wymyslil takie prawo dla komornikow ze moga zabrarac auto ktore nienalezy do dluznika bo komornik to nie sad zeby to sprawdzic a wystarcz popatrzec w dowod rejestracyny na kogo stoi auto to przeciez jest chore co komornicy robia a i zabrac moga wszystko oprocz krowy i dwie kozy zeby dluznik mial z czego zyc kto to wymysla takie smieci
~maniek
Mam dlug w intrum justitia ktos cos wie o nich..?
~GOOT
Chory kraj. W Anglii komornik nie może zająć samochodu ani domu czy mieszkania chyba że są na hipotece kredytowej. W normalnych demokracjach dawno już doszli do wniosku że lepiej niech spłaca lub zająć mu konto niż Państwo ma go potem utrzymywać latami jako biednego bezrobotnego.
~tymoq32
warto zapytać o to u źródeł, czyli po prostu u komornika - polecam www.tarnow-komornik.pl/
~Roma
gdy dłużnik jest współwłaścicielem domu lub mieszkania gdzie druga osoba nie jest dłużnikiem może zlicytować taka nieruchomość?
~MateuszŁ
A co w przypadku gdy mam auto(jestem właścicielem) i spiszę umowę darowizny 50% części pojazdu na swojego ojca. Czy komornik może zająć auto ? Dodam że auto służy mi do dojazdów do pracy i bez niego zostanę na bruku.
~GinKomorniku
A niektorzy twierdza ze z komornikiem sie dogadasz,yhm.Moja matka chciala placic zq ojca bo go nie bylo to nie bo podpis nie ten a za miesiac jeszcze wiecej do zaplaty bylo bo odsetki!!! SPECJALNIE TAK ROBIA.
~obiektywny
to co wyprawia mafia komornicza w polsce woła o pomste do nieba politycy przed wyborami dużo obiecuja a potem jest po staremu dlaczego komornik nie płaci podatku dlaczego prezesi sądów nie kontrolują pracy komorników po co komornikowi potrzebne 8 milionów peseli wymiar sprawiedliwości komornicy adwokaci i ine mendy powiąza to co wyprawia mafia komornicza w polsce woła o pomste do nieba politycy przed wyborami dużo obiecuja a potem jest po staremu dlaczego komornik nie płaci podatku dlaczego prezesi sądów nie kontrolują pracy komorników po co komornikowi potrzebne 8 milionów peseli wymiar sprawiedliwości komornicy adwokaci i ine mendy powiąza z nimi myślą że wszystko im wolno musi się to wreszcie skończyć sędzina w sądzie za 10 minut pracy zasadza od pozwanego złotych kosztów 900 lub więcej złotych kosztów sądowych to ile zarabia dzienie to jest pytanie które należy skierować do żądzocych jeszcze jest sprawa e.śadu w lublinie o którym słyszałem dużu niedobrego bo jest to maszynka do ściągania należności bez prawa obrony na sprawe według wyliczen sedzia poświęca 1 minute czy to jest możliwe aby w tak krótkim czasie przeczytać kilka stron i wydać sprawiedliwy wyrok podaje to pod uwage może jakiś polityk to przeczyta

Powiązane: Windykacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki