REKLAMA

LARK: wyniki finansowe

2018-05-02 20:21
publikacja
2018-05-02 20:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
RR_Lark.pl_2017_skorygowany.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
RR_Lark.pl_2017_skorygowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-05-02
Lark.pl SA
(pełna nazwa emitenta)
LARK Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-495 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerwca 1976 r. 4
(ulica) (numer)
22 483 11 00 22 483 11 01
(telefon) (fax)
[email protected] www.mitsa.pl
(e-mail) (www)
526-021-09-84 011525843
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2017
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 4/2018 z dnia 2018-05-02 o treści:
Plik Opis
RR Lark.pl 2017 skorygowany.pdfRR Lark.pl 2017 skorygowany.pdf RR Lark.pl 2017 skorygowany

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RR Lark.pl 2017 skorygowany.pdfRR Lark.pl 2017 skorygowany.pdf RR Lark.pl 2017 skorygowany

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-02 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-02 Elżbieta Wyszyńska Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki