REKLAMA

Kredyt na firmę po raz pierwszy? Uzbrój się w cierpliwość

Katarzyna Rostkowska2018-03-07 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2018-03-07 06:00

Kredyt na firmę od pierwszego dnia prowadzenia działalności? Owszem, jest to możliwe, niestety w dalszym ciągu tylko w nielicznych bankach. Większość instytucji udziela wsparcia finansowego jak swoistej nagrody za wzorowe kierowanie firmą przez co najmniej 12 miesięcy.

Po kredyt inwestycyjny czy obrotowy sięga wielu przedsiębiorców. Niejednokrotnie jest to "być albo nie być" dla firm, które potrzebują bieżącego wsparcia finansowego bądź środków na zakup maszyn, które wpłyną na ich rozwój, a tym samym zajmowaną pozycję na rynku. Rozważając zaciągniecie kredytu, trzeba poświęcić czas na skompletowanie odpowiednich dokumentów oraz uzbroić się w cierpliwość, oczekując na decyzję banku. Jednak papierologia jest do przejścia, w przeciwieństwie do procedur, które zamykają drogę nowo otwartym przedsiębiorstwom do zastrzyku gotówki. Jak na ironię, tej potrzebują przede wszystkim nowe podmioty chcące zamienić swój zapał i pomysł w zyski, a którym banki niechętnie udzielają kredytowania.

Kredyt na firmę po raz pierwszy? Uzbrój się w cierpliwość

Redakcja Bankier.pl poprosiła instytucje finansowe o przedstawienie podstawowych procedur, jakie przy ubieganiu się o kredyt czekają początkujących przedsiębiorców, w tym wskazanie:

  • niezbędnych do złożenia dokumentów,

  • kanałów, za pomocą których przedsiębiorca ma możliwość wnioskowania o kredyt,

  • minimalnego czasu prowadzenia działalności gospodarczej, który upoważnia do ubiegania się o środki finansowe.

Odpowiedzi otrzymaliśmy od Alior Banku, BPS, BNP Paribas, Banku Zachodniego WBK, Credit Agricole, ING Banku Śląskiego, Millenium Banku, mBanku, Nest Banku, Orange Finanse oraz PKO Banku Polskiego.

Z jakim stażem firma może wnioskować o kredyt?

Dla firmy byłoby najlepiej, gdyby mogła wnioskować o kredyt w dowolnym dla siebie momencie. Rozkręcenie biznesu zawsze wymaga poniesienia większych nakładów finansowych, co jest wystarczająco dobrym powodem, aby skorzystać z kredytu. Niestety dla banków nowo otwarte podmioty należą do grupy wysokiego ryzyka, nie wiadomo bowiem, czy przetrwają próbę czasu i zdołają utrzymać się na rynku. W związku z tym instytucje finansowe określają minimalny okres prowadzenia działalności, po którym można starać się o przyznanie kredytu.

Najczęściej spotkanym wymaganiem jest prowadzenie firmy przez co najmniej 12 miesięcy. Dopiero wówczas bank posiada dostateczną ilość informacji na temat podmiotu, których analiza pozwoli odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy pożyczenie środków finansowych będzie opłacalne czy ryzykowne.

Jednocześnie należy podkreślić, że widoczna jest poprawa w tej kwestii, bowiem zaciągniecie kredytu od pierwszego dnia założenia działalności jest możliwe w BNP Paribas, w ING Banku Śląskim (w przypadku samozatrudnienia), mBanku czy PKO BP. Jeszcze rok temu, kiedy pytaliśmy banki, po jakim okresie udzielają kredytu filmowego, tylko dwie instytucje były gotowe pożyczyć pieniądze nowo otwartym podmiotom.

Minimalny okres prowadzenia działalności, po którym można wnioskować o kredyt

Alior Bank

zakończony jeden rok obrachunkowy obejmujący co najmniej 10 miesięcy

BGŻ BNP Paribas

od pierwszego dnia rejestracji

BPS

12 miesięcy

BZ WBK

12 miesięcy

Credit Agricole

12 miesięcy

ING Bank Śląski

od pierwszego dnia prowadzenia działalności w przypadku samozatrudnienia;
w pozostałych przypadkach:
- od 6 do 12 miesięcy – oferta z zabezpieczeniem,
- powyżej 12 miesięcy – oferta bez zabezpieczenia

mBank

od pierwszego dnia rejestracji

Bank Millennium

6 miesięcy dla klientów banku, 12 miesięcy w pozostałych przypadkach

Nest Bank

12 miesięcy, przy czym są od tego odstępstwa:
- 1 mies. w przypadku przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w ramach sukcesji firmy rodzinnej, 
- 6 mies. profesjonaliści (przedstawiciele zawodów zaufania społecznego m.in. lekarze, prawnicy, stomatolodzy)

PKO BP

od pierwszego dnia rejestracji firmy

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji uzyskanych od banków

Rok - tyle powinna działać firma, zanim złoży wniosek kredytowy w Alior Banku, BPS, Banku Zachodnim WBK, Millennium Banku, Nest Banku czy ING Banku Śląskim (w przypadku podmiotów starających się o zobowiązanie bez zabezpieczenia). W lepszej sytuacji są wyłącznie określone grupy, m.in. samozatrudnieni, którzy kontynuują swoją karierę na własny rachunek, przedstawiciele zawodów zaufania społecznego - m.in. lekarze, prawnicy, stomatolodzy - czy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w ramach sukcesji firmy rodzinnej. W ich przypadku można starać się o kredyt po krótszym okresie niż standardowy.

Dokumenty – bez nich ani rusz

Procedury banków dokładnie określają, jakie dokumenty musi złożyć podmiot starający się o kredyt. Niejednokrotnie jest to długa lista, której skompletowanie zajmuje trochę czasu. Należy również mieć na uwadze, że w trakcie procesowania wniosku, przedsiębiorca może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy wyjaśnień.

Wymagane dokumenty przy wnioskowaniu o kredyt firmowy

Alior Bank

dokumenty finansowe odpowiednie dla formy rozliczenia z US, dokumenty założycielskie, zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US, dokumenty potwierdzające tożsamość

BGŻ BNP Paribas

PIT osoby fizycznej za okres 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej

BPS

dokumenty formalno-prawne, dokumenty finansowe, dokumenty wskazujące na cel finansowania

BZ WBK

wyniki ekonomiczno-finansowe, zaświadczenia ZUS/US/REGON, inne w zależności od rodzaju, celu i kwoty kredytu np. faktury, biznes plan, koncesje, pozwolenia, uchwały spółki

Credit Agricole

dokumenty finansowe oraz rejestrowe działalności gospodarczej

ING Bank Śląski

dokumenty finansowe, m.in. PIT za poprzedni rok i dane bieżące za zakończone miesiące roku bieżącego, dokumenty dotyczące amortyzacji (o ile amortyzowany jest majątek), wyciągi z konta firmowego za 6 mies. (w sytuacji jeżeli składki ZUS opłacane są z innego konta firmowego)

mBank

roczne zeznanie podatkowe PIT 36 lub PIT 36 L oraz PIT/B, miesięczne podsumowania KPiR za rok ubiegły, ewidencja środków trwałych (jeśli jest prowadzona), historia rachunku bieżącego z innego banku za okres minimum 6 mies. przed datą złożenia wniosku, w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie dodatkowo wymagane są dokumenty dotyczące przedmiotu zabezpieczenia

Bank Millennium

dokumenty założycielskie firmy, dokumenty finansowe w zależności od formy prowadzenia księgowości

Nest Bank

PIT lub KPiR

Orange Finanse

brak konieczności przedstawiania jakichkolwiek dokumentów finansowych przy wnioskowaniu o limit w koncie

PKO BP

biznesplan, bank może wymagać również zaświadczeń o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS oraz braku zaległości podatkowych z US, aktualnych dokumentów finansowych firmy w ramach prowadzonej sprawozdawczości

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji uzyskanych od banków

Podstawowym drukiem, o którym nie może zapomnieć przedsiębiorca, jest wniosek kredytowy. Można go pobrać ze strony internetowej banku lub bezpośrednio w oddziale. Niestety mino idącej naprzód technologii, w dalszym ciągu niewiele instytucji udostępniło inne kanały niż placówka w celu jego złożenia. Bezpośrednio do doradcy musi udać się klient rozważający zaciągnięcie zobowiązania w Alior Banku, BNP Paribas, BPS, Credit Agricole, Millennium Banku oraz PKO BP.

BZ WBK natomiast umożliwia klientom złożenie wniosku w oddziale, online bądź telefonicznie. ING Bank Śląski udostępnił w tym celu bankowość elektroniczną oraz przedstawicieli mobilnych, a mBank – oprócz tradycyjnych kanałów jak placówka, zachęca do korzystania ze strony www oraz call center.

Rachunek firmowy to podstawa

Założenie rachunku firmowego to nie tylko formalność, która ułatwi obsługę kredytu, ale również wymóg stawiany przez większość banków. Przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że warunkiem uruchomienia kredytu jest założenie konta w danym banku. Wśród pytanych instytucji wyłącznie Bank Zachodni WBK nie uzależnia uruchomienia kredytu od posiadania rachunku firmowego.

Z drugiej strony przedsiębiorca, który założył konto firmowe już w pierwszych dniach prowadzenia działalności, może liczyć na lepsze warunki w trakcie wnioskowania o kredyt. Przeważnie instytucje wymagają wówczas mniejszej ilość dokumentów, przez co proces wydawania decyzji jest krótszy. I tak, BPS czy Bank Zachodni WBK nie wymagają dostarczenia zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS oraz US, w Banku Millennium jest możliwość udzielenia kredytu bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych firmy w oparciu o tzw. historię relacji z bankiem, natomiast Alior Bank wydaje decyzję w przyspieszonym trybie.

Jeśli natomiast chodzi o oczekiwanie na decyzję kredytową, to jest to kwestia bardzo indywidualna. Zależy między innymi od sytuacji finansowej klienta, rodzaju zobowiązania oraz celu, na jaki jest zaciągane. Proces może trwać od 5 minut do nawet kilkunastu dni: w BNP Paribas – 24 godziny do złożenia kompletnej dokumentacji, w BPS – 3 dni w przypadku kredytów obrotowych oraz 7 dni przy inwestycyjnych, w BZ WBK – minimalny czas to 15 minut, w Credit Agricole – około dnia roboczego, w ING Banku Śląskim – od 1 do 4 dni roboczych, natomiast w Nest Banku przy założeniu, że klient przedstawił komplet dokumentów – 5 minut.

Kredyt całkowicie online - czy to możliwe?

Uzyskanie kredytu całkowicie online byłoby niewątpliwie wielkim ułatwieniem dla przedsiębiorców. Zaoszczędziliby czas na podróżach między oddziałem banku a siedzibą firmy. Niestety, na chwilę obecną taką usługę wdrożyły tylko w nieliczne instytucje, a skorzystać z niej mogą wyłącznie klienci posiadający rachunek firmowy przez określony czas.

ING Bank Śląski daje możliwość wnioskowania o kredyt online pod warunkiem posiadania rachunku firmowego w dowolnym banku przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym działalność musi być otwarta od roku. Jeśli klient spełni powyższe obostrzenia, już pierwszego dnia, w którym założy konto w ING Banku Śląskim, może wnioskować o kredyt, logując się do systemu bankowości internetowej. Po wypełnieniu wniosku oraz załączeniu niezbędnych dokumentów otrzymuje informacje o decyzji w systemie bankowości internetowej i za pośrednictwem SMS-a. Umowa również zostaje podpisana poprzez bankowość internetową, a środki uruchamiane są w ciągu 2 dni.

Podobną procedurę posiadają mBank oraz BZ WBK. Przy czym mBank stawia przed przedsiębiorcą warunek posiadania konta firmowego przez minimum 6 miesięcy, natomiast BZ WBK – 12 miesięcy. Co więcej oferta Banku Zachodniego WBK skierowana jest wyłącznie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W PKO BP przedsiębiorca nie może zaciągnąć kredytu całkowicie online, jednak bank przygotował ofertą salda debetowego, którego udzielenie jest możliwe bez konieczności opuszczania firmy.

Na jak duży kredyt może liczyć nowa firma?

Wysokość kredytu, na jaki mogą liczyć nowe podmioty, zależy od ich zdolności kredytowej oraz posiadanych zabezpieczeń. Jednak nierzadko procedury banków określają górną granicę zobowiązania, jakie może zostać udzielone wnioskodawcy.

Przykładowo w BGŻ BNP Paribas nowy klient może liczyć na wsparcie w kwocie od 5 do 50 tys. zł, natomiast w ING Banku Śląskim do 200 tys. zł w przypadku linii kredytowej bez zabezpieczeń oraz 500 tys. zł wnioskując o pożyczkę. W sytuacji posiadania zabezpieczenia uznawanego przez bank, wartość kredytu wzrasta do 500 tys. zł w przypadku linii kredytowej oraz 1,2 mln zł przy pożyczce. Również mBank uzależnia wysokość kredytu od przedstawionego zabezpieczenia. I tak, gdy przedsiębiorca wnioskuje o zobowiązanie bez zabezpieczeń, maksymalnie może otrzymać 500 tys. zł, natomiast jeśli kredyt jest zabezpieczony – 4 mln zł. W Banku Millennium – 150 tys. zł bez zabezpieczeń oraz 4 mln zł z zabezpieczeniem, w Nest Banku maksymalna kwota, o jaką może wnioskować profesjonalista, to 550 tys. zł. Natomiast w PKO BP w przypadku Pożyczki na Start maksymalna kwota wynosi 100 tys. zł., przy czym bank umożliwia również sfinansowanie wyższej kwoty, pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej.

Nowa firma nie ma łatwej drogi do kredytu. Przed zaciągnięciem zobowiązania musi działać na rynku około roku, zanim bank zdecyduje się pożyczyć jej środki finansowe. Dodatkowo przedsiębiorcy, mimo rozwoju technologii, w dalszym ciągu mają do dyspozycji głównie tradycyjne kanały, którymi mogą wnioskować o kredyt. Jednak warte podkreślenia jest to, że banki przynajmniej w jednej kwestii nie rzucają kłód pod nogi, a mianowicie umożliwiają otrzymanie finansowania bez konieczności przedstawienia zabezpieczeń. Jest to niewątpliwe ułatwienie dla podmiotów, które nie dysponują jeszcze majątkiem, który byłby odpowiednim zabezpieczeniem dla banku.

Źródło:
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (20)

dodaj komentarz
kaminski-finance
Artykuł fajny ale opisuje głównie działalność gospodarczą (tzw. JDG). Sytuacja spółek (Sp. z o.o., Spółki Akcyjne, Spółki Jawne, Sp. Komandytowe) jest w tej materii diametralnie inna: min. 12 miesięcy, optymalnie nawet 24 lub 36. Oczywiście są wyjątki od tej reguły - opisuję je tutaj: https://kaminski-finance.pl/jaki-Artykuł fajny ale opisuje głównie działalność gospodarczą (tzw. JDG). Sytuacja spółek (Sp. z o.o., Spółki Akcyjne, Spółki Jawne, Sp. Komandytowe) jest w tej materii diametralnie inna: min. 12 miesięcy, optymalnie nawet 24 lub 36. Oczywiście są wyjątki od tej reguły - opisuję je tutaj: https://kaminski-finance.pl/jaki-jest-minimalny-staz-spolki-do-kredytu/
susan204
Witam Szanowni Państwo, Potrzebujecie pomocy finansowej? Jestem Susan Benson. Jestem pożyczkodawcą, a także doradcą finansowym.

Potrzebujesz kredytu biznesowego, pożyczki osobistej, pożyczki hipotecznej lub pożyczki na realizację swojego projektu? jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, zalecam kontakt z moją firmą.
Witam Szanowni Państwo, Potrzebujecie pomocy finansowej? Jestem Susan Benson. Jestem pożyczkodawcą, a także doradcą finansowym.

Potrzebujesz kredytu biznesowego, pożyczki osobistej, pożyczki hipotecznej lub pożyczki na realizację swojego projektu? jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, zalecam kontakt z moją firmą. Świadczymy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe, w tym pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe. Aby uzyskać więcej informacji, napisz do nas e-mailem: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) lub wyślij mi wiadomość bezpośrednio na WhatsApp przez: +447903159998 i otrzymaj natychmiastową odpowiedź.

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi finansowe i staramy się pomóc Ci spełnić wszystkie Twoje aspiracje. Specjalizujemy się w dostarczaniu strukturalnych rozwiązań finansowych dla osób fizycznych i firm w najbardziej efektywny i najszybszy sposób.

Oto kilka powodów, dla których warto skontaktować się z nami w sprawie pożyczki;
* Wygoda - Możesz ubiegać się o pożyczkę w dowolnym miejscu i czasie.
* Elastyczna kwota - Ty decydujesz, ile chcesz pożyczyć.
* Szybkie bezpośrednie finansowanie - otrzymaj pożyczkę w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia.
* Elastyczna stopa procentowa - Dobra stopa procentowa.
* Wysokie wskaźniki akceptacji
* Elastyczna spłata - masz szansę wybrać datę spłaty, tygodniową, miesięczną lub roczną na okres 1-30 lat.
* Prosta aplikacja online.
* Spersonalizowane wskazówki i wiedza.
* Brak ukrytych opłat

Nie trać okazji z powodu braku funduszy. Skontaktuj się z moją firmą już teraz, możemy pomóc Ci w uzyskaniu pożyczki, ponieważ pomogliśmy wielu osobom i organizacjom, które borykają się z trudnościami finansowymi na całym świecie

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty pożyczki, prosimy o przesłanie nam wniosku o pożyczkę za pośrednictwem:
E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
WhatsApp: +447903159998

Pośrednicy / konsultanci / brokerzy mogą przyprowadzać swoich klientów i są w 100% chronieni. Z pełnym zaufaniem będziemy współpracować z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron.
steve221
Witam Panie i Panowie
Czy naprawdę potrzebujesz wsparcia finansowego?
Wiele osób stoi przed nieterminowymi wyzwaniami finansowymi, a większość z nich nie jest w stanie uzyskać pożyczek kapitałowych od swoich lokalnych banków lub innych instytucji finansowych z powodu wysokiego oprocentowania, niewystarczającego zabezpieczenia,
Witam Panie i Panowie
Czy naprawdę potrzebujesz wsparcia finansowego?
Wiele osób stoi przed nieterminowymi wyzwaniami finansowymi, a większość z nich nie jest w stanie uzyskać pożyczek kapitałowych od swoich lokalnych banków lub innych instytucji finansowych z powodu wysokiego oprocentowania, niewystarczającego zabezpieczenia, stosunku zadłużenia do dochodu, niskiej zdolności kredytowej lub z innych przyczyn.

Jeśli potrzebujesz pilnej pożyczki, radzę skontaktować się z moją firmą, a my pomożemy ci z pożyczką, na którą zasługujesz.
Oferujemy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe (pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe, pożyczki hipoteczne i wiele innych), oferujemy pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe, pożyczki zabezpieczone i niezabezpieczone, a także możesz pożyczyć do 20 milionów euro. Moja firma pomoże Ci osiągnąć różnorodne cele dzięki szerokiej gamie produktów kredytowych.

Po więcej informacji; oto nasze dane kontaktowe.
Kontaktowy adres e-mail: novicapfinancialservices@gmail.com
Numer kontaktowy: +31642117819 (WhatsApp)

Nigdy więcej czasu oczekiwania ani stresujących wizyt w banku. Nasza usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz uzyskać pożyczkę i dokończyć swoje transakcje, kiedykolwiek i gdziekolwiek jej potrzebujesz.
camilla112
WITAJ; Czy potrzebujesz pożyczki?
Udzielamy pożyczek dla osób fizycznych: pożyczki osobiste na cele konsumpcyjne, pożyczki mieszkaniowe, spłaty kredytu, spłaty zadłużenia (w celu zebrania wszystkich długów w jednym kredycie), pożyczki studenckiej, pożyczki na sfinansowanie zakupu samochodu.

Potrzebujesz pożyczki
WITAJ; Czy potrzebujesz pożyczki?
Udzielamy pożyczek dla osób fizycznych: pożyczki osobiste na cele konsumpcyjne, pożyczki mieszkaniowe, spłaty kredytu, spłaty zadłużenia (w celu zebrania wszystkich długów w jednym kredycie), pożyczki studenckiej, pożyczki na sfinansowanie zakupu samochodu.

Potrzebujesz pożyczki na sfinansowanie swojego projektu?
Możemy wesprzeć cię pożyczką na realizację twoich projektów, takich jak: budowa twoich domów, biur, gospodarstw rolnych, a także finansowanie twoich projektów turystycznych, twojej firmy lub projektu, na który potrzebujesz finansowania zewnętrznego.

Potrzebujesz funduszu inwestycyjnego?
Możemy inwestować w twoje duże projekty. Jest to zarezerwowane dla firm poszukujących inwestorów do finansowania swoich projektów badawczych, projektów nieruchomości, przejęć i innych potrzeb biznesowych.

WYBIERZ NAJLEPSZE OPCJE POŻYCZKI TERAZ !!! Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług, skontaktuj się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail: novaglobalfinances@gmail.com

Co oferujemy;
Oferujemy wszelkiego rodzaju usługi kredytowe, zarówno pożyczki zabezpieczone, jak i niezabezpieczone, konsolidację zadłużenia i wiele innych po bardzo rozsądnych cenach.

NOVA GLOBAL FINANCIAL SERVICES jest spółką zależną jednej z najsilniejszych grup finansowych w Europie i na świecie z dużym kapitałem. NOVA GLOBAL FINANCIAL SERVICES realizuje strategię bycia obecnym tam, gdzie jest wzrost, łączenia klientów z możliwościami, które stwarza, pomagania firmom w rozwoju, ekonomii prosperowania i realizacji indywidualnych ambicji.

Wyślij prośbę o pożyczkę teraz !!!
Imię i nazwisko: Camilla Karlsen (dyrektor centrum pożyczek)...........
Adres kontaktowy: novaglobalfinances@gmail.com
katarzyna49
Czy potrzebujesz pożyczki? Czy jesteś przedsiębiorcą? Czy jesteś w trudnej sytuacji?
sytuacja finansowa? A może potrzebujesz pieniędzy na rozpoczęcie własnej działalności? lub
płacisz rachunki lub płacisz za dom, samochód? Interesujesz się finansami online
pomoc Czy jesteś zainteresowany pożyczkami online?
Czy potrzebujesz pożyczki? Czy jesteś przedsiębiorcą? Czy jesteś w trudnej sytuacji?
sytuacja finansowa? A może potrzebujesz pieniędzy na rozpoczęcie własnej działalności? lub
płacisz rachunki lub płacisz za dom, samochód? Interesujesz się finansami online
pomoc Czy jesteś zainteresowany pożyczkami online? Czy potrzebujesz wiarygodnego
prywatny wierzyciel ze sprawdzonym doświadczeniem? Jeśli tak, proszę o kontakt przez e-mail:
Katarzynaobijiaku49@gmail.com
Możesz dostać do 150000000 PLN.
aksamitka88
Dlatego nie bawię się w takie kredyty, lepiej wziąć sprawdzoną pożyczkę jak my wzięliśmy w Open Cash. Warunki przejrzyste, bezpiecznie, rzetelna firma.Decyzja była po 2 dniach, a jak dopełniliśmy wszystkich formalności i pieniądze były na koncie. Także jak tam już wolę pożyczke , i na pewno jak znów będzie potrzeba Dlatego nie bawię się w takie kredyty, lepiej wziąć sprawdzoną pożyczkę jak my wzięliśmy w Open Cash. Warunki przejrzyste, bezpiecznie, rzetelna firma.Decyzja była po 2 dniach, a jak dopełniliśmy wszystkich formalności i pieniądze były na koncie. Także jak tam już wolę pożyczke , i na pewno jak znów będzie potrzeba skorzystamy z ich usług
bolecki
Łatwiej mi poszło z Open Cash, dogodne warunki, indywidualne podejście do klienta, opcje spłaty dostosowane do moich możliwości. Także zabawa z bankami, kombinowanie nie było mi potrzebne. O wiele prościej u nich pozyskac potrzebny zastrzyk gotówki na rozkręcenie firmy
opiekunnestbank
Szanowni Państwo, w ofercie Nest Banku mamy dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz firm kilka ofert kredytów:

- BIZnest Kredyt w Ratach - Przedsiębiorca (do 800 000 zł na biznes z prowizją od 0 % - maksymalna kwota kredytu dla klientów rozliczających się z Urzedem Skarbowym w formie Pełnej Księgowości,
Szanowni Państwo, w ofercie Nest Banku mamy dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz firm kilka ofert kredytów:

- BIZnest Kredyt w Ratach - Przedsiębiorca (do 800 000 zł na biznes z prowizją od 0 % - maksymalna kwota kredytu dla klientów rozliczających się z Urzedem Skarbowym w formie Pełnej Księgowości, maksymalna kwota kredytu bez zabezpieczeń i poręczycieli do 550 000 zł, maksymalny okres spłaty to 144 miesiące);
- BIZnest Kredyt Przejrzysty z Pakietem Codziennym (decyzja online, maksymalna kwota kredytu to 50 000 zł, kredyt przejrzysty do 5,50 zł dziennie za każdy pożyczony 1 000 zł);
- BIZnest Kredyt Lekki (0% oprocentowania kredytu przez pierwsze 28 dni, bez zaświadczeń ZUS i US, brak prowizji za spłatę przed upływem 28 dni);
- BIZnest Limit w Koncie – Przedsiębiorca (dla osób prowadzących działalność minimum 12 miesięcy, wygodny sposób spłaty - każdy wpływ na rachunek automatycznie zmniejsza zadłużenie, możliwość automatycznego odnowienia limitu);
- Kredyt dla rodzinnych firm (oferta dla klientów rozliczających się w formie książki przychodów i rozchodów, w tej ofercie można elastycznie dopasować warunki spłaty. Klient decyduje o dacie płatności raty lub zawiesisz spłatę nawet na 3 miesiące).

Więcej informacji można znaleźć na stronie banku: nestbank pl/dla-twojej-firmy/kredyty

Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Opiekun Klienta Nest Bank
nestbank pl
kosek77
Wybraliśmy z namowy znajomych http://pieniadzedlaciebie.com.pl/ i ogólnie jeśli chodzi o kwestię finansowania i organizacji to radzą sobie bardzo dobrze więc dla nas to była dobra decyzja.
adam987
Jeśli chodzi o finansowanie dodatkowe dla firmy to polecam zajrzeć sobie na https://www.businesscubes.pl/oferta/pozyczka/. Duża firma z doświadczeniem, profesjonalna oferta, finansowanie na dobrych warunkach

Powiązane: Bank dla firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki