Kredyt na firmę po raz pierwszy? Uzbrój się w cierpliwość

Kredyt na firmę od pierwszego dnia prowadzenia działalności? Owszem, jest to możliwe, niestety w dalszym ciągu tylko w nielicznych bankach. Większość instytucji udziela wsparcia finansowego jak swoistej nagrody za wzorowe kierowanie firmą przez co najmniej 12 miesięcy.

Po kredyt inwestycyjny czy obrotowy sięga wielu przedsiębiorców. Niejednokrotnie jest to "być albo nie być" dla firm, które potrzebują bieżącego wsparcia finansowego bądź środków na zakup maszyn, które wpłyną na ich rozwój, a tym samym zajmowaną pozycję na rynku. Rozważając zaciągniecie kredytu, trzeba poświęcić czas na skompletowanie odpowiednich dokumentów oraz uzbroić się w cierpliwość, oczekując na decyzję banku. Jednak papierologia jest do przejścia, w przeciwieństwie do procedur, które zamykają drogę nowo otwartym przedsiębiorstwom do zastrzyku gotówki. Jak na ironię, tej potrzebują przede wszystkim nowe podmioty chcące zamienić swój zapał i pomysł w zyski, a którym banki niechętnie udzielają kredytowania.

Kredyt na firmę po raz pierwszy? Uzbrój się w cierpliwość
Kredyt na firmę po raz pierwszy? Uzbrój się w cierpliwość

Redakcja Bankier.pl poprosiła instytucje finansowe o przedstawienie podstawowych procedur, jakie przy ubieganiu się o kredyt czekają początkujących przedsiębiorców, w tym wskazanie:

  • niezbędnych do złożenia dokumentów,

  • kanałów, za pomocą których przedsiębiorca ma możliwość wnioskowania o kredyt,

  • minimalnego czasu prowadzenia działalności gospodarczej, który upoważnia do ubiegania się o środki finansowe.

Odpowiedzi otrzymaliśmy od Alior Banku, BPS, BNP Paribas, Banku Zachodniego WBK, Credit Agricole, ING Banku Śląskiego, Millenium Banku, mBanku, Nest Banku, Orange Finanse oraz PKO Banku Polskiego.

Z jakim stażem firma może wnioskować o kredyt?

Dla firmy byłoby najlepiej, gdyby mogła wnioskować o kredyt w dowolnym dla siebie momencie. Rozkręcenie biznesu zawsze wymaga poniesienia większych nakładów finansowych, co jest wystarczająco dobrym powodem, aby skorzystać z kredytu. Niestety dla banków nowo otwarte podmioty należą do grupy wysokiego ryzyka, nie wiadomo bowiem, czy przetrwają próbę czasu i zdołają utrzymać się na rynku. W związku z tym instytucje finansowe określają minimalny okres prowadzenia działalności, po którym można starać się o przyznanie kredytu.

Najczęściej spotkanym wymaganiem jest prowadzenie firmy przez co najmniej 12 miesięcy. Dopiero wówczas bank posiada dostateczną ilość informacji na temat podmiotu, których analiza pozwoli odpowiedzieć na zasadnicze pytanie – czy pożyczenie środków finansowych będzie opłacalne czy ryzykowne.

Jednocześnie należy podkreślić, że widoczna jest poprawa w tej kwestii, bowiem zaciągniecie kredytu od pierwszego dnia założenia działalności jest możliwe w BNP Paribas, w ING Banku Śląskim (w przypadku samozatrudnienia), mBanku czy PKO BP. Jeszcze rok temu, kiedy pytaliśmy banki, po jakim okresie udzielają kredytu filmowego, tylko dwie instytucje były gotowe pożyczyć pieniądze nowo otwartym podmiotom.

Minimalny okres prowadzenia działalności, po którym można wnioskować o kredyt

Alior Bank

zakończony jeden rok obrachunkowy obejmujący co najmniej 10 miesięcy

BGŻ BNP Paribas

od pierwszego dnia rejestracji

BPS

12 miesięcy

BZ WBK

12 miesięcy

Credit Agricole

12 miesięcy

ING Bank Śląski

od pierwszego dnia prowadzenia działalności w przypadku samozatrudnienia;
w pozostałych przypadkach:
- od 6 do 12 miesięcy – oferta z zabezpieczeniem,
- powyżej 12 miesięcy – oferta bez zabezpieczenia

mBank

od pierwszego dnia rejestracji

Bank Millennium

6 miesięcy dla klientów banku, 12 miesięcy w pozostałych przypadkach

Nest Bank

12 miesięcy, przy czym są od tego odstępstwa:
- 1 mies. w przypadku przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w ramach sukcesji firmy rodzinnej, 
- 6 mies. profesjonaliści (przedstawiciele zawodów zaufania społecznego m.in. lekarze, prawnicy, stomatolodzy)

PKO BP

od pierwszego dnia rejestracji firmy

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji uzyskanych od banków

Rok - tyle powinna działać firma, zanim złoży wniosek kredytowy w Alior Banku, BPS, Banku Zachodnim WBK, Millennium Banku, Nest Banku czy ING Banku Śląskim (w przypadku podmiotów starających się o zobowiązanie bez zabezpieczenia). W lepszej sytuacji są wyłącznie określone grupy, m.in. samozatrudnieni, którzy kontynuują swoją karierę na własny rachunek, przedstawiciele zawodów zaufania społecznego - m.in. lekarze, prawnicy, stomatolodzy - czy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w ramach sukcesji firmy rodzinnej. W ich przypadku można starać się o kredyt po krótszym okresie niż standardowy.

Dokumenty – bez nich ani rusz

Procedury banków dokładnie określają, jakie dokumenty musi złożyć podmiot starający się o kredyt. Niejednokrotnie jest to długa lista, której skompletowanie zajmuje trochę czasu. Należy również mieć na uwadze, że w trakcie procesowania wniosku, przedsiębiorca może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy wyjaśnień.

Wymagane dokumenty przy wnioskowaniu o kredyt firmowy

Alior Bank

dokumenty finansowe odpowiednie dla formy rozliczenia z US, dokumenty założycielskie, zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US, dokumenty potwierdzające tożsamość

BGŻ BNP Paribas

PIT osoby fizycznej za okres 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej

BPS

dokumenty formalno-prawne, dokumenty finansowe, dokumenty wskazujące na cel finansowania

BZ WBK

wyniki ekonomiczno-finansowe, zaświadczenia ZUS/US/REGON, inne w zależności od rodzaju, celu i kwoty kredytu np. faktury, biznes plan, koncesje, pozwolenia, uchwały spółki

Credit Agricole

dokumenty finansowe oraz rejestrowe działalności gospodarczej

ING Bank Śląski

dokumenty finansowe, m.in. PIT za poprzedni rok i dane bieżące za zakończone miesiące roku bieżącego, dokumenty dotyczące amortyzacji (o ile amortyzowany jest majątek), wyciągi z konta firmowego za 6 mies. (w sytuacji jeżeli składki ZUS opłacane są z innego konta firmowego)

mBank

roczne zeznanie podatkowe PIT 36 lub PIT 36 L oraz PIT/B, miesięczne podsumowania KPiR za rok ubiegły, ewidencja środków trwałych (jeśli jest prowadzona), historia rachunku bieżącego z innego banku za okres minimum 6 mies. przed datą złożenia wniosku, w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie dodatkowo wymagane są dokumenty dotyczące przedmiotu zabezpieczenia

Bank Millennium

dokumenty założycielskie firmy, dokumenty finansowe w zależności od formy prowadzenia księgowości

Nest Bank

PIT lub KPiR

Orange Finanse

brak konieczności przedstawiania jakichkolwiek dokumentów finansowych przy wnioskowaniu o limit w koncie

PKO BP

biznesplan, bank może wymagać również zaświadczeń o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS oraz braku zaległości podatkowych z US, aktualnych dokumentów finansowych firmy w ramach prowadzonej sprawozdawczości

Źródło: Bankier.pl, na podstawie informacji uzyskanych od banków

Podstawowym drukiem, o którym nie może zapomnieć przedsiębiorca, jest wniosek kredytowy. Można go pobrać ze strony internetowej banku lub bezpośrednio w oddziale. Niestety mino idącej naprzód technologii, w dalszym ciągu niewiele instytucji udostępniło inne kanały niż placówka w celu jego złożenia. Bezpośrednio do doradcy musi udać się klient rozważający zaciągnięcie zobowiązania w Alior Banku, BNP Paribas, BPS, Credit Agricole, Millennium Banku oraz PKO BP.

BZ WBK natomiast umożliwia klientom złożenie wniosku w oddziale, online bądź telefonicznie. ING Bank Śląski udostępnił w tym celu bankowość elektroniczną oraz przedstawicieli mobilnych, a mBank – oprócz tradycyjnych kanałów jak placówka, zachęca do korzystania ze strony www oraz call center.

Rachunek firmowy to podstawa

Założenie rachunku firmowego to nie tylko formalność, która ułatwi obsługę kredytu, ale również wymóg stawiany przez większość banków. Przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że warunkiem uruchomienia kredytu jest założenie konta w danym banku. Wśród pytanych instytucji wyłącznie Bank Zachodni WBK nie uzależnia uruchomienia kredytu od posiadania rachunku firmowego.

Z drugiej strony przedsiębiorca, który założył konto firmowe już w pierwszych dniach prowadzenia działalności, może liczyć na lepsze warunki w trakcie wnioskowania o kredyt. Przeważnie instytucje wymagają wówczas mniejszej ilość dokumentów, przez co proces wydawania decyzji jest krótszy. I tak, BPS czy Bank Zachodni WBK nie wymagają dostarczenia zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS oraz US, w Banku Millennium jest możliwość udzielenia kredytu bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych firmy w oparciu o tzw. historię relacji z bankiem, natomiast Alior Bank wydaje decyzję w przyspieszonym trybie.

Jeśli natomiast chodzi o oczekiwanie na decyzję kredytową, to jest to kwestia bardzo indywidualna. Zależy między innymi od sytuacji finansowej klienta, rodzaju zobowiązania oraz celu, na jaki jest zaciągane. Proces może trwać od 5 minut do nawet kilkunastu dni: w BNP Paribas – 24 godziny do złożenia kompletnej dokumentacji, w BPS – 3 dni w przypadku kredytów obrotowych oraz 7 dni przy inwestycyjnych, w BZ WBK – minimalny czas to 15 minut, w Credit Agricole – około dnia roboczego, w ING Banku Śląskim – od 1 do 4 dni roboczych, natomiast w Nest Banku przy założeniu, że klient przedstawił komplet dokumentów – 5 minut.

Kredyt całkowicie online - czy to możliwe?

Uzyskanie kredytu całkowicie online byłoby niewątpliwie wielkim ułatwieniem dla przedsiębiorców. Zaoszczędziliby czas na podróżach między oddziałem banku a siedzibą firmy. Niestety, na chwilę obecną taką usługę wdrożyły tylko w nieliczne instytucje, a skorzystać z niej mogą wyłącznie klienci posiadający rachunek firmowy przez określony czas.

ING Bank Śląski daje możliwość wnioskowania o kredyt online pod warunkiem posiadania rachunku firmowego w dowolnym banku przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym działalność musi być otwarta od roku. Jeśli klient spełni powyższe obostrzenia, już pierwszego dnia, w którym założy konto w ING Banku Śląskim, może wnioskować o kredyt, logując się do systemu bankowości internetowej. Po wypełnieniu wniosku oraz załączeniu niezbędnych dokumentów otrzymuje informacje o decyzji w systemie bankowości internetowej i za pośrednictwem SMS-a. Umowa również zostaje podpisana poprzez bankowość internetową, a środki uruchamiane są w ciągu 2 dni.

Podobną procedurę posiadają mBank oraz BZ WBK. Przy czym mBank stawia przed przedsiębiorcą warunek posiadania konta firmowego przez minimum 6 miesięcy, natomiast BZ WBK – 12 miesięcy. Co więcej oferta Banku Zachodniego WBK skierowana jest wyłącznie do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W PKO BP przedsiębiorca nie może zaciągnąć kredytu całkowicie online, jednak bank przygotował ofertą salda debetowego, którego udzielenie jest możliwe bez konieczności opuszczania firmy.

Na jak duży kredyt może liczyć nowa firma?

Wysokość kredytu, na jaki mogą liczyć nowe podmioty, zależy od ich zdolności kredytowej oraz posiadanych zabezpieczeń. Jednak nierzadko procedury banków określają górną granicę zobowiązania, jakie może zostać udzielone wnioskodawcy.

Przykładowo w BGŻ BNP Paribas nowy klient może liczyć na wsparcie w kwocie od 5 do 50 tys. zł, natomiast w ING Banku Śląskim do 200 tys. zł w przypadku linii kredytowej bez zabezpieczeń oraz 500 tys. zł wnioskując o pożyczkę. W sytuacji posiadania zabezpieczenia uznawanego przez bank, wartość kredytu wzrasta do 500 tys. zł w przypadku linii kredytowej oraz 1,2 mln zł przy pożyczce. Również mBank uzależnia wysokość kredytu od przedstawionego zabezpieczenia. I tak, gdy przedsiębiorca wnioskuje o zobowiązanie bez zabezpieczeń, maksymalnie może otrzymać 500 tys. zł, natomiast jeśli kredyt jest zabezpieczony – 4 mln zł. W Banku Millennium – 150 tys. zł bez zabezpieczeń oraz 4 mln zł z zabezpieczeniem, w Nest Banku maksymalna kwota, o jaką może wnioskować profesjonalista, to 550 tys. zł. Natomiast w PKO BP w przypadku Pożyczki na Start maksymalna kwota wynosi 100 tys. zł., przy czym bank umożliwia również sfinansowanie wyższej kwoty, pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej.

Nowa firma nie ma łatwej drogi do kredytu. Przed zaciągnięciem zobowiązania musi działać na rynku około roku, zanim bank zdecyduje się pożyczyć jej środki finansowe. Dodatkowo przedsiębiorcy, mimo rozwoju technologii, w dalszym ciągu mają do dyspozycji głównie tradycyjne kanały, którymi mogą wnioskować o kredyt. Jednak warte podkreślenia jest to, że banki przynajmniej w jednej kwestii nie rzucają kłód pod nogi, a mianowicie umożliwiają otrzymanie finansowania bez konieczności przedstawienia zabezpieczeń. Jest to niewątpliwe ułatwienie dla podmiotów, które nie dysponują jeszcze majątkiem, który byłby odpowiednim zabezpieczeniem dla banku.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 opiekunnestbank

Szanowni Państwo, w ofercie Nest Banku mamy dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz firm kilka ofert kredytów:

- BIZnest Kredyt w Ratach - Przedsiębiorca (do 800 000 zł na biznes z prowizją od 0 % - maksymalna kwota kredytu dla klientów rozliczających się z Urzedem Skarbowym w formie Pełnej Księgowości, maksymalna kwota kredytu bez zabezpieczeń i poręczycieli do 550 000 zł, maksymalny okres spłaty to 144 miesiące);
- BIZnest Kredyt Przejrzysty z Pakietem Codziennym (decyzja online, maksymalna kwota kredytu to 50 000 zł, kredyt przejrzysty do 5,50 zł dziennie za każdy pożyczony 1 000 zł);
- BIZnest Kredyt Lekki (0% oprocentowania kredytu przez pierwsze 28 dni, bez zaświadczeń ZUS i US, brak prowizji za spłatę przed upływem 28 dni);
- BIZnest Limit w Koncie – Przedsiębiorca (dla osób prowadzących działalność minimum 12 miesięcy, wygodny sposób spłaty - każdy wpływ na rachunek automatycznie zmniejsza zadłużenie, możliwość automatycznego odnowienia limitu);
- Kredyt dla rodzinnych firm (oferta dla klientów rozliczających się w formie książki przychodów i rozchodów, w tej ofercie można elastycznie dopasować warunki spłaty. Klient decyduje o dacie płatności raty lub zawiesisz spłatę nawet na 3 miesiące).

Więcej informacji można znaleźć na stronie banku: nestbank pl/dla-twojej-firmy/kredyty

Gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Opiekun Klienta Nest Bank
nestbank pl

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 kosek77

Wybraliśmy z namowy znajomych http://pieniadzedlaciebie.com.pl/ i ogólnie jeśli chodzi o kwestię finansowania i organizacji to radzą sobie bardzo dobrze więc dla nas to była dobra decyzja.

! Odpowiedz
1 0 adam987

Jeśli chodzi o finansowanie dodatkowe dla firmy to polecam zajrzeć sobie na https://www.businesscubes.pl/oferta/pozyczka/. Duża firma z doświadczeniem, profesjonalna oferta, finansowanie na dobrych warunkach

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 0 pawelkaszczuk

Dzień dobry,
inwestowanie w rozwój firmy jest nieodłącznym elementem efektywnej działalności biznesowej. Osoby prowadzące biznes od min. 2 lat, mogą skorzystać z pożyczki na rozwój firmy w Kredytmarket.com. Kwota, jaką oferujemy to 10-50 tys. zł na okres 3-12 m-cy. Cały proces jest elektroniczny, szybki i bez konieczności dostarczania dokumentów. Decyzja dostarczana jest w ciągu 15 min, a środki przelewane są po 2 dniach na konto wnioskodawcy. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do naszego kalkulatora na www.kredytmarket.com


Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 0 rahel


Cześć.
Jestem panem Rahelem Coheranem, pożyczkodawcą prywatnym, który udziela pożyczki na życie osobom prywatnym, firmom, ubezpieczycielom itp. Czy jesteś w trudnej sytuacji finansowej lub potrzebujesz pożyczki, aby zainwestować, lub potrzebujesz pożyczki, aby zapłacić za rachunki, nie szukaj dalej jak jesteśmy tutaj, aby wszystkie twoje problemy finansowe należały do przeszłości. Oferujemy wszystkie rodzaje pożyczek w dowolnej denominacji walutowej z oprocentowaniem 2% bez opłaty wstępnej. Chcę użyć tego wspaniałego medium, aby poinformować, że jesteśmy gotowi pomóc Ci w każdej formie pożyczki, która rozwiąże Twój problem finansowy. tak, a następnie wróć teraz przez e-mail (contact@saintloan.com) lub odwiedź naszą stronę internetową (www.saintloan.com), aby uzyskać więcej informacji, TYLKO Z ZADOWOLENIEM PRZYJEMNOŚCIĄ.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 1 pamelarosaflores11

Cześć, jestem Pamale Rosa Flores, uczciwy i wiarygodny pożyczkodawca. Udzielam pożyczki z jasnymi i łatwymi do zrozumienia warunkami z 2% odsetkami. Zapewniam kredyty na działalność gospodarczą, pożyczki osobiste, kredyty studenckie, kredyty samochodowe i pożyczki na spłatę rachunków. Jeśli potrzebujesz pożyczki, skontaktuj się ze mną bezpośrednio: pamelarosaflores11@gmail.com

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 0 korpo

Mi odmówiono takiego kredytu na rozruch firmy mimo miliona dokumentów łącznie z biznes planem. Musiałam wziąć pożyczkę z www.wnet-pozyczka.pl, wierzyłam w swój pomysł i wiedziałam że się uda. Pożyczkę spłaciłam w terminie a firma świetnie prosperuje.

! Odpowiedz
0 1 bartycki

Nie jest tak źle, ja załatwiałem kredyt obrotowy przez galerię finansową z Warszawy i nawet dużo dokumentów nie musiałem przedstawiać, a dali mi pieniądze na dość dobry procent. Nie traciłem czasu na jeżdżenie po kilkunastu bankach bo jeden doradca mi wszystko załatwił

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIBOR 3M 0,0000 1,7100%
2020-01-23
LIBOR 3M CHF 0,0038 -0,6750%
2020-01-20
WIBID 3M 0,0000 1,5100%
2020-01-23
EURIBOR 3M 0,0000 -0,3860%
2020-01-24

Kursy NBP

2020-01-24 2020-01-24 2020-01-24
EUR 4,2461 0,0000 (0,00%)
USD 3,8475 0,0169 (0,44%)
CHF 3,9629 0,0095 (0,24%)
GBP 5,0381 0,0071 (0,14%)
JPY 3,5114 0,0140 (0,40%)
EUR 4,2033 0,0098 (0,23%)
USD 3,7974 0,0103 (0,27%)
CHF 3,9238 0,0193 (0,49%)
GBP 4,9815 0,0102 (0,21%)
JPY 3,4715 0,0251 (0,73%)
EUR 4,2883 0,0100 (0,23%)
USD 3,8742 0,0105 (0,27%)
CHF 4,0030 0,0197 (0,49%)
GBP 5,0821 0,0104 (0,21%)
JPY 3,5417 0,0257 (0,73%)