REKLAMA

Rząd pomoże przedsiębiorcom specustawą koronawiursową

2020-03-10 19:26
publikacja
2020-03-10 19:26

Rząd przygotowuje projekt specustawy o pomocy dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem - poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas wtorkowej konferencji prasowej. Projekt ma być przedstawiony na początku przyszłego tygodnia.

fot. Adam Guz / KPRM / / Flickr

"Wiemy, że jest szereg branż w sposób szczególny dotkniętych w tych pierwszych miesiącach. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. W pierwszej kolejności, tak jak szacujemy, największe straty będą ponosiły szeroko rozumiana branża turystyczna i branża transportowa” – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz.

Dodała, że po konsultacjach z BGK, PFR, ARP, UOKiK przygotowany został projekt specustawy obejmujący rozwiązania dla gospodarki w związku z epidemią koronawirusa. Zostanie on przedstawiony na początku przyszłego tygodnia.

"To, co dzisiaj jest najważniejsze na rynku, to dostarczenie płynności i skredytowanie pewnej formy należności, które poprawią możliwości przejścia przez ten trudny okres" - powiedziała minister.

„W obszarze płynności propozycje dotyczą płatności składek na ubezpieczenia społeczne. Zaproponujemy zniesienie dodatkowej opłaty, którą musi ponieść przedsiębiorca z tytułu rozłożenia należności na raty. Dzisiaj proponujemy mechanizm, że we wszelkiego rodzaju obciążeniach podatkowych typu VAT, CIT, PIT podatnicy będą mogli ubiegać się o odroczenie i rozłożenie na raty” – dodała.

Rozwiązania, które miałyby wejść w życie od 1 kwietnia, w tym np. nowe pliki JPK, wejdą w życie od 1 lipca. Oznacza to, że przedsiębiorcy mieliby więcej czasu na przygotowanie się do nowych przepisów.

„Będziemy też wprowadzać nowy sposób rozliczenia straty, aby stratę, jaką przedsiębiorcy poniosą w 2020 roku, można było odliczyć od podatku, jaki był należny od wyników za 2019 rok” – powiedziała minister rozwoju.

Kolejny element to tanie pożyczki i gwarancje - ich źródłem finansowania będzie BGK.

„Rozszerzamy zakres pomocy de minimis, jej wartość podniesiemy do 500 tys. euro” – powiedziała Emilewicz.

MR podało we wtorkowym komunikacie, że projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców będzie zawierał propozycje zmian legislacyjnych, które mają poprawić sytuację przedsiębiorców m.in. poprzez ulgi w należnościach (w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS), poprawę płynności finansowej firm, a także ochronę i wsparcie rynku pracy.

"Wymaga to m.in. nowelizacji ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy" - podano w komunikacie.

Ministerstwo zapowiedziało odroczenia w płatnościach, czyli m. in. przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wcześniejsze zwroty VAT, ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu, zniesienie opłaty prolongacyjnej, a także zmianę schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

Działania w zakresie poprawy płynności finansowej - jak podano - mają objąć odliczenie „wstecz” straty od dochodu, wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów, dopłaty do oprocentowania kredytów poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię oraz udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis.

"Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60 proc. kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja)" - podano w komunikacie.

Resort zakłada zwiększenie gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu.

Ministerstwo planuje także ochronę i wsparcie dla rynku pracy.

"Zaproponujemy nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Chcemy ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Postulujemy skrócenie - z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15 proc." - podano w komunikacie.

Jak wskazano, w przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługiwałoby świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

"Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji" - podano w komunikacie.

Przedsiębiorca ma otrzymać także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).

"Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu" - podano w komunikacie resortu.

Ministerstwo poinformowało także, że przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS w postaci odroczenia terminu płatności składek, układu ratalnego lub umorzenia należności. (PAP Biznes)

pr/ sar/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Epidemia koronawirusa z Chin

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki