Komentarz

Komentarz

Przygraniczny handel targowiskowy rozwinął się w okresie ostatnich dziesięciu lat do tego stopnia, że stał się ważnym elementem wymiany międzynarodowej, łagodzącym rozmiary deficytu handlu zagranicznego objętego statystyką celną. Z danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, iż na przykład w 1996 roku wartość nierejestrowanego eksportu w handlu przygranicznym była prawie taka sama jak ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących. W 1997 roku deficyt obrotów bieżących przewyższał już znacznie eksport targowisk, ale handel przygraniczny wciąż był ważnym czynnikiem łagodzącym skutki deficytu w handlu międzynarodowym. Obecnie jednak nie ma już takiego przełożenia.

Coraz większą maginalizację roli handlu targowiskowego dla gospodarki potwierdza porównanie danych Narodowego Banku Polskiego obrazujących wielkość salda niesklasyfikowanych obrotów bieżących z szacunkami nierejestrowanego eksportu w handlu przygranicznym - o ile w 1995 roku eksport targowisk stanowił prawie 20 proc. tego salda, to w ubiegłym już tylko 8 proc.

Jest to oczywistą konsekwencją rozwoju gospodarczego Polski, czego efektem jet między innymi rozwój sieci sklepów oraz powiększenie asortymentu i poprawa jakości oferowanych produktów. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż robienie zakupów w super czy hipermarkecie jest znacznie wygodniejsze niż kupowanie na targowisku.

Rozwój gospodarczy prowadzi także do zmiany gustów i preferencji konsumentów. Obecnie towary o niskiej jakości, nawet gdy są konkurencyjne cenowo, nie znajdują już wielu nabywców. Prowadzi to do sytuacji, w której sprzedawcy bazarowi zmuszeni są sprowadzać towary lepsze jakościowo, co z kolei oznacza ich wyższą cenę i w konsekwencji - przegranie konkurencji z hipermarketami i mniejszymi sklepami. Dodać trzeba, że do pogorszenia się konkurencyjności towarów z targowisk przyczyniła się także aprecjacja złotego.

Tak więc targowiska tracą klientów zagranicznych - głównie ze względu na skutki kryzysku rosyjskiego, a klientów krajowych z powodu wspomnianych już czynników. W sumie prowadzi to do dużego spadku obrotów. Tym samym rozwój gospodarczy kraju sprowadza teraz handel targowiskowy do pozycji należnej mu w prawidłowo funkcjonującej gospodarce rynkowej.

Analitycy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, który jako jedyny prowadzi regularne badania handlu targowiskowego od 1995 roku, są jednoznaczni w swych ocenach: czas prosperity takiego handlu minął bezpowrotnie. Trudno nawet przypuszczać, aby targowiskowe obroty kiedykolwiek wróciły do poziomu sprzed kilku lat. Jest w zasadzie przesądzone, że znaczenie targowisk dla gospodarki nadal będzie się minimalizować.

Handel targowiskowy, oprócz łagodzenia skutków deficytu płatniczego, miał w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych także inną zaletę. Targowiska dały Polakom możliwość rozwoju na dużą skalę prywatnej przedsiębiorczości niezbędnej w procesie budowania gospodarki rynkowej. Dziś jednak handlujący na targowiskach kupcy stoją przed dramatycznym wyborem szukania sobie innego źródła dochodów. A z całą pewnością nie będzie to łatwe.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% XII 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% XII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 1,4% XI 2019

Znajdź profil