REKLAMA

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Apelacje wniesione od Wyroku Sądu Okręgowego w Wilnie

2020-10-21 13:43
publikacja
2020-10-21 13:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Apelacje wniesione od Wyroku Sądu Okręgowego w Wilnie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z uzyskanymi przez niego informacjami od reprezentującego go prawnika litewskiego w sprawie cywilnej Nr. e2-671-430/2020, z powództwa BUAB „Lithuanian glass recycling“ prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Wilnie od wyroku wydanego w niniejszej sprawie w dniu 12 sierpnia 2020 r. apelację skutecznie wniosło czterech pozwanych tj:
a) Emitent
b) Piotr Krynicki
c) Adam Krynicki
d) Oleg Bukin
Powód pomimo, iż Sąd Okręgowy w I instancji zasądził m.in. od w/w pozwanych jedynie ok. 22% wartości żądania pozwu tj. odszkodowanie w wysokości 679 558,61 EUR (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem euro 61/100) nie odwołał się od postanowienia Sądu Okręgowego w Wilnie.
Oznacza to, że znacząco zminimalizowane zostało ryzyko dotyczące wartości roszczenia, które może zostać zasądzone przeciwko Emitentowi do wartości utworzonej przez niego w III kwartale rezerwy w wysokości 679 558,61 EUR (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem euro 61/100).
Jakkolwiek Emitent wskazuje, ze zgodnie z litewskim prawem procesowym Sąd Apelacyjny może w razie uznania braku rozpoznania przez Sąd I Instancji meritum sprawy, uchylić wyrok Sądu I instancji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tj. w granicach pierwotnie wniesionego przez BUAB „Lithuanian glass recycling“ roszczenia tj. 2.214.590,90 EUR ( tj. z uwzględnieniem prawomocnie oddalonej już części powództwa).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-21 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki