REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny i aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

2021-06-28 19:38
publikacja
2021-06-28 19:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny i aneksu do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2021 r. zawarł z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 6,56 mln zł („Umowa Kredytowa”) oraz aneks zwiększający o 2 mln zł limit kredytowy w ramach umowy wieloproduktowej („Aneks”), o zmianach której Spółka informowała ostatnio w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Emitenta nakładów inwestycyjnych, w ramach inwestycji polegającej na budowie hali co packingowej oraz realizacji innych projektów rozwojowych i modernizacyjnych realizowanych na terenie zakładu produkcyjnego Emitenta w Dziadkowskich Folwark. Okres kredytowania w ramach Umowy Kredytowej został ustalony do końca listopada 2028 r., a okres dostępności do końca maja 2022 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.

Z tytułu dokonanych zmian w zakresie umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A. następuje podwyższenie hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach położonych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark stanowiących własność Emitenta, do kwoty 29 mln zł. Zabezpieczenie Umowy Kredytu stanową ponadto: weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlano-montażowych do czasu objęcia nowopowstałej hali będącej przedmiotem inwestycji ubezpieczeniem majątkowym. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Aneks zwiększa natomiast limit kredytowy w ramach kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym, udzielonego Spółce przez Bank w ramach umowy wieloproduktowej, o wspomnianą wyżej kwotę 2 mln zł - do kwoty 19,6 mln zł. Okres dostępności ww. kredytu upływa z dniem 5 czerwca 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 PIOTR CZACHOROWSKI PREZES ZARZĄDU PIOTR CZACHOROWSKI
2021-06-28 AGNIESZKA DONICA WICEPREZES ZARZĄDU AGNIESZKA DONICA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki