53,0000 zł
-1,12% -0,6000 zł
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA (KSW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZT_Kruszwica_Qs3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedazy produktów i towarów 2125173 1934532 493240 454809
II. Zysk / (strata) operacyjny 90810 77072 21076 18120
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 90046 76843 20899 18066
IV. Zysk / (strata) netto 70611 62548 16388 14705
V. Ilość akcji 22986949 22986949 22986949 22986949
VI. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,07 2,72 0,71 0,64
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (33413) (134451) (7755) (31609)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13417) 5068 (3114) 1191
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (64224) 55955 (14906) 13155
X. Przepływy pieniężne netto, razem (111054) (73428) (25775) (17263)
XI. na 30-09-2019 na 31-12-2018 na 30-09-2019 na 31-12-2018
XII. Aktywa trwałe 323204 303648 73899 70616
XIII. Aktywa obrotowe 805200 788008 184105 183258
XIV. Aktywa razem 1128404 1091656 258003 253873
XV. Zobowiązania długoterminowe 17428 5629 3985 1309
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 352228 338921 80535 78819
XVII. Kapitał własny 758748 747106 173484 173746
XVIII. Kapitał podstawowy 185076 185076 42317 43041
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody ze sprzedazy produktów i towarów 2125173 1934532 488579 454809
XX. Zysk / (strata) operacyjny 90642 76877 20839 18074
XXI. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 89124 75962 20490 17859
XXII. Zysk / (strata) netto 69751 61785 16036 14526
XXIII. Ilość akcji 22986949 22986949 22986949 22986949
XXIV. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,03 2,69 0,70 0,63
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (33408) (135235) (7681) (31794)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14263) 5004 (3279) 1176
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (64224) 55955 (14765) 13155
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (111895) (74276) (25725) (17462)
XXIX. na 30-09-2019 na 31-12-2018 na 30-09-2019 na 31-12-2018
XXX. Aktywa trwałe 351136 331435 80285 77078
XXXI. Aktywa obrotowe 735974 719673 168276 167366
XXXII. Aktywa razem 1087110 1051108 248562 244444
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 17407 5609 3980 1304
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 352265 338965 80543 78829
XXXV. Kapitał własny 717438 706534 164038 164310
XXXVI. Kapitał podstawowy 185076 185076 42317 43041
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZT Kruszwica_Qs3_2019.pdfZT Kruszwica_Qs3_2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy ZT "Kruszwica" S.A. za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Sławomir Werbiński Członek Zarządu
2019-11-15 Piotr Bubak Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków RN.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.