KRUSZWICA: wyniki finansowe

2019-05-15 17:22
publikacja
2019-05-15 17:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20190515_SF_Q1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 726206 666395 168972 159486
II. Zysk / (strata) operacyjny 38924 23549 9057 5636
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 38565 23714 8973 5675
IV. Zysk / (strata) netto 30635 19278 7128 4614
V. Ilość akcji 22986949 22986949 22986949 22986949
VI. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,33 0,84 0,31 0,20
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16053 173768 3735 41587
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3164) 10989 (736) 2630
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2027) (1030) (472) (247)
X. Przepływy pieniężne netto, razem 11045 183727 2570 43971
XI. na 31/03/2019 na 31/12/2018 na 31/03/2019 na 31/12/2018
XII. Aktywa trwałe 315681 303648 73392 70616
XIII. Aktywa obrotowe 759675 788008 176615 183258
XIV. Aktywa razem 1075356 1091656 250007 253873
XV. Zobowiązania długoterminowe 18581 5629 4320 1309
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 279157 338921 64901 78819
XVII. Kapitał własny 777618 747106 180787 173746
XVIII. Kapitał podstawowy 185076 185076 43028 43041
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 726206 666395 168972 159486
XX. Zysk / (strata) operacyjny 38959 23488 9065 5621
XXI. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 38368 23426 8927 5606
XXII. Zysk / (strata) netto 30457 19046 7087 4558
XXIII. Ilość akcji 22986949 22986949 22986949 22986949
XXIV. Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,32 0,83 0,31 0,20
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16273 173586 3786 41544
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3228) 10925 (751) 2615
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2027) (1030) (472) (247)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 11018 183481 2564 43912
XXIX. na 31/03/2019 na 31/12/2018 na 31/03/2019 na 31/12/2018
XXX. Aktywa trwałe 343482 331435 79855 77078
XXXI. Aktywa obrotowe 691324 719673 160724 167366
XXXII. Aktywa razem 1034806 1051108 240580 244444
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 18561 5609 4315 1304
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 279255 338965 64923 78829
XXXV. Kapitał własny 736990 706534 171341 164310
XXXVI. Kapitał podstawowy 185076 185076 43028 43041
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20190515_SF_Q1_2019.pdf20190515_SF_Q1_2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Jacek Michalak Członek Zarządu
2019-05-15 Sławomir Werbiński Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki