25,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Konsorcjum Stali SA (KST)

Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 31.10.2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy jednostką zależną od Emitenta tj. spółką pod firmą POLCYNK sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej „Polcynk”) oraz ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej „Bank”) podpisany został aneks (dalej „Aneks”) do umowy kredytowej nr 679/2016/00011718/00 zawartej dnia 16 lutego 2016 roku pomiędzy Polcynk a Bankiem.

Na mocy przedmiotowego Aneksu:
1. Bank przedłużył okres udostępnienia kredytu do dnia 31.10.2020 r.
2. Bank utrzymał kwotę kredytu na niezmienionym poziomie tj. do kwoty 3 000 000 zł.
3. Ustalono następujące zabezpieczenia:
a) oświadczenie Emitenta o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do maksymalnej kwoty 4.500 000,00 PLN;
b) hipoteka umowna do kwoty 4.020.000,00 PLN na przysługującym Polcynk prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 7;
c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit.b) powyżej;
d) poręczenie według prawa cywilnego udzielonego przez Emitenta.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Wyżej wymieniona Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Polcynk.

O Umowie z Bankiem Emitent informował raportami bieżącymi nr 37/2018 z dnia 16.10.2018 r. oraz 34/2019 z dnia 31.10.2019 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 JANUSZ SMOŁKA PREZES ZARZĄDU
2019-11-28 DARIUSZ BENDYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.