KNF: za niedopełnienie obowiązków informacyjnych 400 tys. zł kary na W Investments

Za niedopełnienie obowiązków informacyjnych na spółkę W Investments nałożono karę w wysokości 400 tys. zł - poinformowała we wtorek w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.

(FORUM)

"W Investments SA kilkakrotnie naruszyło jedną z fundamentalnych zasad, na której oparty jest publiczny obrót papierami wartościowymi - zasadę transparentności rynku" - podkreśliła KNF w komunikacie.

Komisja miała kilka zastrzeżeń do spółki. Zarzuciła jej, że nie przekazała KNF i giełdzie oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu w dniu 5 lutego 2010 r. przez spółkę zależną CR Media Consulting uchwały w sprawie zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Zdaniem KNF wiadomość o podjęciu przez zarząd spółki zależnej uchwały w sprawie zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu była znacząca dla inwestorów, biorąc pod uwagę okoliczność, że podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstały w podmiocie o dużym znaczeniu w grupie kapitałowej W Investments. "Uczestnicy rynku kapitałowego będąc w posiadaniu tej informacji, mieliby możliwość podjęcia optymalnej decyzji inwestycyjnej" - wyjaśniła KNF.

Ponadto W Investments nie dopełniła obowiązków związanych z uzyskaniem w maju 2012 r. informacji od akcjonariusza o przekroczeniu przez podmioty wchodzące w skład porozumienia inwestycyjnego 33 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce.

"Nie przekazując informacji ujawniających stan posiadania akcji, W Investments pozbawiła inwestorów danych o stanie akcjonariatu, a więc o tym, kto ma rzeczywisty wpływ na sprawy tej spółki. Brak zaś było możliwości opóźnienia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości w trybie art. 57 ustawy o ofercie" - napisano w komunikacie KNF.

Według regulatora spółka wbrew obowiązkom nie udostępniła niezwłocznie informacji otrzymanej w dniu 25 kwietnia 2012 r. o zbyciu przez Butterfly - podmiot blisko związany z prezesem zarządu W Investments SA - ponad pół miliona akcji W Investments. Firma miała też nienależycie wykonać obowiązki informacyjne dotyczące sprzedaży przez Butterfly kolejnych ponad 177 tys. akcji W Investments SA.

KNF wskazała, że wszelkie transakcje dokonane przez osobę zasiadającą w zarządzie spółki publicznej oraz przez podmioty blisko z nimi związane są dla pozostałych akcjonariuszy i inwestorów przejawem dokonania przez tę osobę oceny sytuacji spółki, gdyż z racji zajmowanego stanowiska posiada ona bezpośredni dostęp do informacji o wydarzeniach w spółce oraz dużo większą wiedzę o przedsiębiorstwie niż inwestorzy.

"Jej pozycja jest więc uprzywilejowana kosztem innych inwestorów, dlatego też w celu zapewnienia równego dostępu do informacji i przejrzystości informacyjnej ustawodawca nałożył na te osoby obowiązek zawiadamiania innych uczestników rynku o dokonywanych przez nie transakcjach i osoby blisko z nimi związane" - podkreśliła KNF.

Spółka w przesłanym PAP stanowisku poinformowała, że jej zdaniem wysokość nałożonej kary jest niewspółmierna do wagi zarzucanych naruszeń. "Jednocześnie istotnym wydaje się fakt, że sprawa dotyczy zdarzeń z okresu 2010 - 2012 roku, tj. zdarzeń zupełnie niezależnych od osób obecnie zarządzających spółką i jej obecnych kluczowych akcjonariuszy" - napisano.

Zdaniem spółki tym samym wymierzona kara dotyka osoby, które nie miały związku ze sprawą. "Działając w interesie wszystkich akcjonariuszy oraz samej spółki, zarząd zamierza wykorzystać wszystkie formalne możliwości, które w ramach obowiązujących procedur mogą doprowadzić do ponownego rozpatrzenia sprawy oraz w efekcie do zmniejszenia kary nałożonej na spółkę. W ocenie spółki ewentualna kara - jeśli w ogóle zasadna - powinna dotyczyć osób zarządzających spółką w roku 2012, nie zaś samej spółki" - zaznaczono. (PAP)

mmu/ son/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~ccc

i bardzo dobrze ... karę powinien jeszcze dostać zarząd, który nie dopełnił obowiązków ...

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
WINVEST 0,00% 0,11
2020-01-07 11:00:00
WIG 0,35% 58 607,31
2020-01-24 17:15:01
WIG20 0,27% 2 154,28
2020-01-24 17:15:00
WIG30 0,29% 2 478,59
2020-01-24 17:15:01
MWIG40 0,54% 4 065,70
2020-01-24 17:15:01
DAX 1,41% 13 576,68
2020-01-24 17:37:00
NASDAQ -0,93% 9 314,91
2020-01-24 22:03:00
SP500 -0,90% 3 295,47
2020-01-24 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.