REKLAMA

KNF nałożyła kary pieniężne na byłego prezesa GetBacku Konrada Kąkolewskiego

2022-09-21 11:26, akt.2022-09-21 15:26
publikacja
2022-09-21 11:26
aktualizacja
2022-09-21 15:26

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na byłego prezesa GetBacku Konrada Kąkolewskiego kary pieniężne w łącznej wysokości ponad 3,3 mln zł - poinformowała KNF w komunikacie. Urząd nałożył także kary finansowe na dwóch byłych członków zarządu GetBack.

KNF nałożyła kary pieniężne na byłego prezesa GetBacku Konrada Kąkolewskiego
KNF nałożyła kary pieniężne na byłego prezesa GetBacku Konrada Kąkolewskiego
fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Komisja Nadzoru Finansowego wydała 26 sierpnia 2022 r. decyzję nakładającą na Konrada Kąkolewskiego – byłego prezesa zarządu GetBack SA - trzy kary pieniężne, w łącznej wysokości 3,35 mln zł.

Kara 2,1 mln zł została nałożona za dziewięciokrotne nienależyte wykonanie przez spółkę obowiązku informacyjnego związanego z przekazywaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych o emisjach obligacji w trybie ofert prywatnych, przeprowadzonych przez spółkę w latach 2017-2018.

Kolejna kara, w wysokości 700 tys. zł, została nałożona za niewykonanie przez GetBack obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej powstałej najpóźniej 28 marca 2018 r. o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack SA oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln EUR.

Ponadto, KNF nałożyła na Konrada Kąkolewskiego karę 550 tys. zł za niewykonanie przez GetBack 21 razy obowiązku informacyjnego, poprzez nieprzekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji przez GetBack SA, polegających na nieterminowym wykupie obligacji, braku wykupu obligacji oraz braku zapłaty odsetek od obligacji.

"Konrad Kąkolewski, jako prezes zarządu spółki, kierował pracami jej organu zarządzającego i z racji pełnienia tej funkcji posiadał najszerszą wiedzę na temat działalności prowadzonej przez GetBack SA. Konrad Kąkolewski miał informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia obowiązków informacyjnych, ciążących na spółce, a mimo tego brał czynny udział w kreowaniu wadliwie prowadzonej polityki informacyjnej. Uczestniczył on zarówno w podejmowaniu uchwał zarządu, zawierających warunki emisji obligacji, w tym określających skalę oprocentowania i fakt zawarcia opcji PUT. Podpisywał też niekompletne raporty bieżące, informujące o pozyskaniu finansowania za pośrednictwem obligacji prywatnych” – napisano w komunikacie KNF.

Decyzja z 26 sierpnia 2022 r. jest drugą decyzją KNF wydaną w sprawie Konrada Kąkolewskiego, związaną z jego działalnością w zarządzie GetBack SA. 3 września 2021 r. Komisja wydała decyzję nakładającą na Konrada Kąkolewskiego karę pieniężną w wysokości 900 tys. zł za naruszenia obowiązku informacyjnego w zakresie sporządzenia śródrocznych raportów okresowych za 2017 r.

KNF wydała 26 sierpnia br. także decyzje nakładające na Marka Patułę i Mariusza Brysika, byłych członków zarządu GetBack, kary pieniężne w wysokości łącznie po 2,9 mln zł za nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółkę. (PAP Biznes)

pam/ epo/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
tomitomi
ma-ło !!!
u mnie wszyscy odpowiedzialni dostali po 20 baniek ! do oddania !

Powiązane: Afera GetBack

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki