0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Kerdos Group S.A. (KRS)

Korekta raportu okresowego - Skonsolidowanego Raportu Rocznego Kerdos Group S.A. za 2016 rok

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Kerdos_Group_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2016.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Kerdos_Group_Sprawozdanie_Zarzadu_2016_-_korekta_z_ladem_korporacyjnym.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2017
Data sporządzenia: 2017-07-19
Skrócona nazwa emitenta
KERDOS GROUP
Temat
Korekta raportu okresowego - Skonsolidowanego Raportu Rocznego Kerdos Group S.A. za 2016 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "Emitent") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego - Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2016 r. Przedmiot i charakter dokonanej korekty:

1. Sprawozdanie skonsolidowane GK Kerdos Group SA - korekta dotyczy:
• ujawnienie zgodnie z par. 39 lit a) MSSF 7 "Instrumenty finansowe" analizy wymagalności zobowiązań finansowych niebędących instrumentami pochodnymi, z uwzględnieniem także zobowiązań innych niż zobowiązania tytułu wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek - z uwzględnieniem par B11 MSSF 7 dotyczących ustalenia odpowiedniej ilości przedziałów czasowych,
• ujawnienie, zgodnie z par 39 lit c) MSSF 7 opisu sposobu zarządzania ryzykiem płynności, z uwzględnieniem par 32A MSSF 7 dotyczącego uzupełniania informacji ilościowych informacjami jakościowymi
• ujawnienie, zgodnie z par B11E w zw. z par 39 lit c) MSSF 7 analizy terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych dla celów zarządzania ryzykiem płynności
• ujawnienie informacji na temat ryzyka kredytowego zgodnie z par 36 lit c) oraz par 37 MSSF 7 wymagających zamieszczenia w sprawozdaniach finansowych informacji na temat aktywów finansowych, które nie są nia przeterminowane, ani w przypadku których nie stwierdzono utraty wartości oraz odpowiednio ujawnienia analizy wiekowej przeterminowanych aktywów finansowych, w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości oraz analizy składników aktywów finansowych, w przypadku których indywidualnie wykazano utratę wartości,
• prezentacja i oznaczenie sumy cząstkowej w rachunku zysków lub strat zgodnie z par. 85 A lit. b) MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" w sposób, który sprawia, że pozycje z których składa się suma cząstkowa, są jasne i zrozumiałe
2. Sprawozdanie z działalności: dodano informację o zasadach ładu korporacyjnego
Załączniki
Plik Opis
Kerdos Group Skonsolidowany Raport Roczny_2016.pdfKerdos Group Skonsolidowany Raport Roczny_2016.pdf Skonsolidowany Raport Roczny
Kerdos_Group Sprawozdanie Zarządu_2016 - korekta z ładem korporacyjnym.pdfKerdos_Group Sprawozdanie Zarządu_2016 - korekta z ładem korporacyjnym.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-19 Sebastian Szałek Prokurent Zarządcy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.