REKLAMA

Nawet 10 dodatkowych dni w tym roku. Legalne sposoby na wydłużenie urlopu

Iwona Maczalska2021-05-28 14:15redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-05-28 14:15
Nawet 10 dodatkowych dni w tym roku. Legalne sposoby na wydłużenie urlopu
Nawet 10 dodatkowych dni w tym roku. Legalne sposoby na wydłużenie urlopu
/ Shutterstock

Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy co do zasady przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego. W niektórych sytuacjach jednak wolnego od pracy może być więcej. Podpowiadamy, jak zgodnie z prawem ubiegać się o dodatkowe dni wolne od pracy.

W 2021 roku pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przepracują 252 dni, co daje łącznie 2016 godzin pracy. Na odpoczynek mają co do zasady tylko 26 dni urlopu. Są jednak sytuacje, które powodują, że pracownik może zyskać dodatkowe wolne od pracy. Kiedy można ubiegać się o dodatkowy urlop?

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Staż pracy

Liczba dni urlopu wypoczynkowego

jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat*

20 dni roboczych

jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

26 dni roboczych

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Urlop okolicznościowy. Zyskaj dodatkowy dzień bądź dwa wolnego

Dodatkowym urlopem, z jakiego ma prawo skorzystać pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jest urlop okolicznościowy. Jak sama nazwa wskazuje, skorzystać z niego mogą pracownicy w sytuacji zaistnienia ważnych okoliczności, które uprawniają do tego urlopu. Wyróżnia się cztery takie przypadki:

  • narodziny dziecka,
  • ślub pracownika,
  • ślub dziecka pracownika, 
  • śmierć bliskiej osoby.

Na ile dodatkowych dni wolnych od pracy można liczyć? Pracownik może zyskać jeden bądź dwa dni urlopu okolicznościowego. Jego długość uzależniona jest jednak od zaistniałej sytuacji. W myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownikowi przysługują 2 dni wolne w razie: ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Z kolei na 1 dzień wolny od pracy pracownik może liczyć w razie: ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub będącego pod jego bezpośrednią opieką.

Warto podkreślić, że warunkiem skorzystania z urlopu okolicznościowego jest prawidłowe udokumentowanie nieobecności. Zasadnym jest więc okazanie aktu urodzenia, ślubu czy zgonu do wglądu pracodawcy w momencie ubiegania się o przyznanie urlopu okolicznościowego.

2 dodatkowe dni wolne od pracy dla rodziców dzieci do 14 lat

Dodatkowe dni wolne od pracy przysługują również rodzicom dzieci do ukończenia przez nie 14. roku życia. Mowa o dwóch dniach wolnych od pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem zdrowym. Warto jednak pamiętać, że dodatkowe wolne w wymiarze 2 dni (16 godzin) przysługuje bez względu na liczbę posiadanych dzieci. Oznacza to, że pracownik zyskuje 2 dni wolne od pracy łącznie na wszystkie dzieci, a nie po 2 dni na każde z nich. To jednak nie wszystko. Z dwóch dodatkowych dni opieki nad dzieckiem skorzystać może wyłącznie jeden z rodziców - albo ojciec albo matka. Nie dodatkowego wolnego nie mogą  skorzystać oboje rodzice – muszą zdecydować, kto w danym roku będzie sprawował opiekę nad dzieckiem.

W celu uzyskania dodatkowych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, należy złożyć u pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu. To po stronie pracodawcy stoi decyzja o udzieleniu we wskazanym przez pracownika terminie dnia wolnego. Przepisy mówią jednak jasno – pracodawca nie powinien wniosku odrzucić, jeżeli nie ma ku temu ważnych powodów.

Oddaj krew - zyskasz dodatkowe 2 dni wolnego od pracy

Sposobem na zyskanie dodatkowych dni wolnych od pracy jest oddanie krwi. Od 26 stycznia 2021 roku, w myśl nowych przepisów Tarczy antykryzysowej, honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddał on krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

W praktyce oznacza to, że każdy honorowy dawca krwi, który aktualnie odda krew bądź jej składniki, może liczyć na dodatkowe dwa dni wolne od pracy.

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę

W bieżącym roku pracownicy zyskają więcej wolnego również z uwagi na święta przypadające w sobotę. Ponieważ w 2021 roku aż dwa święta przypadają w sobotę, pracodawcy muszą udzielić swoim pracownikom dodatkowo dwóch dni wolnych od pracy. Mowa o "rekompensacie" za 1 maja (Święto Pracy) oraz 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia).

Za święto przypadające na początku maja pracownicy co do zasady już odebrali dzień wolny od pracy. Za święto przypadające 25 grudnia dodatkowe wolne odebrać będzie można w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypadło święto.

Szczepienia przeciwko COVID-19 a dzień wolny od pracy

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo dodatkowy dzień wolny od pracy będzie przysługiwał pracownikom również w dniu szczepienia przeciwko COVID-19. Trwają bowiem prace nad projektem zmian w przepisach, które uregulują zasady udzielania wolnego od pracy w dniu szczepienia. Projektodawcy chcą, by za dzień nieobecności spowodowany szczepieniem przeciwko COVID-19 przysługiwało pełne wynagrodzenie za pracę. Więcej na ten temat w artykule "Dzień wolny od pracy w dniu szczepienia przeciwko COVID-19. Nowy projekt zmian".

Jak pokazują powyższe przypadki, mimo że Kodeks Pracy mówi wyłącznie o 26 dniach urlopu wypoczynkowego, wielu pracowników ma szansę na wydłużenie okresu wolnego od pracy. Przy sprzyjających warunkach (ślub pracownika, narodziny dziecka czy oddanie krwi) pracownik może zyskać nawet 8 dni dodatkowego wolnego. To jednak nie wszystko. Pulę przysługujących dni urlopu zwiększą dodatkowo święta przypadające w sobotę. W 2021 roku są to aż dwa dodatkowe dni wolne od pracy, co łącznie daje aż 10 "bonusowych" dni odpoczynku.

Źródło:
Iwona Maczalska
Iwona Maczalska
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się prawem pracy oraz ubezpieczeniami społecznymi. Jest autorem licznych poradników o tematyce kadr i płac. Redaktor portali PIT.pl i VAT.pl. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.

Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki