REKLAMA
ZAGŁOSUJ

JSW S.A.: zawarcie aneksu do umowy z voestalpine Stahl GmbH na dostawy węgla koksowego

2021-11-25 14:45
publikacja
2021-11-25 14:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
zawarcie aneksu do umowy z voestalpine Stahl GmbH na dostawy węgla koksowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) w nawiązaniu do raportu 36/2017 informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 roku został podpisany aneks do umowy na dostawy węgla koksowego („Aneks”) pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (występująca w umowie jako „Sprzedający”) a voestalpine Stahl GmbH z siedzibą w Linz Austria (występująca w umowie jako „Kupujący”), która stała się jedynym partnerem Umowy w miejsce voestalpine Rohstoffbeschaffungs GmbH i Importkohle GmbH z siedzibą w Linz Austria.
Umowa wieloletnia o której mowa w raporcie nr 36/2017 („Umowa”) została zawarta na okres 5 lat począwszy od 01.04.2018 r do 31.03.2023 r. Na mocy zawartego Aneksu okres obowiązywania Umowy, o której mowa powyżej zostaje przedłużony o kolejne 5 lat do dnia 31.03.2028 r.
Tym samym po zawarciu Aneksu łączna szacunkowa wartość Umowy wzrośnie do 4,9 miliarda PLN.
Na mocy zawartego aneksu nie ulegają zmianie dotychczasowe warunki Umowy, które są standardowe dla umów tego typu stosowanych na rynku.
W związku ze znaczącym udziałem Kupującego w portfelu odbiorców JSW, informacja o zawartym aneksie jest istotna z punktu zabezpieczenia stabilnej sprzedaży węgla koksowego w długim horyzoncie czasowym. Ponadto koncern voestalpine jest również strategicznym odbiorcą koksu z Grupy JSW S.A. a w swoim obszarze jest jednym ze światowych liderów w produkcji i przetwórstwie stali, wyrobów płaskich i długich.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2021-11-25 Sebastian Bartos Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki