REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Powołanie Członka Zarządu INTERSPORT Polska S.A.

2023-09-13 15:53
publikacja
2023-09-13 15:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu INTERSPORT Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53 informuje, iż Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13 września 2023 roku Pan Marek Kaczmarek został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na nową 3-letnią kadencję ze skutkiem od dnia 13 września 2023 roku.

Pan MAREK KACZMAREK - jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego (kierunek: Zarządzanie i Marketing) oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Menedżer poziomu strategicznego i operacyjnego od ponad 20 lat zajmujący się zarządzaniem w firmach, które prowadzą sprzedaż na rynku detalicznym w Polsce oraz Europie, na rzecz liderów w swoich branżach tj.: (NATURA, MATRAS, VOBIS, NEOET, SUNSET SUITS). Tworzył i jednocześnie
realizował z sukcesem strategie wspierające rozwój firm, poprzez dostosowywanie procesów biznesowych do obowiązujących trendów, standardów i oczekiwań klientów. W trakcie kariery zawodowej wyspecjalizował się w przeprowadzaniu procesów naprawczych małych i średnich przedsiębiorstw w kluczowych obszarach biznesu (zarządzanie salonami sprzedaży, logistyka, wdrażanie systemów ERP). Od 2020 roku związany jest ze Spółką INTERSPORT Polska S.A. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (od 29 marca 2021 roku).

Pan Marek Kaczmarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-13 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki