REKLAMA

INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wniesienie przez Emitenta skargi kasacyjnej od wyroku WSA wydanego w sprawie decyzji KNF

2022-07-08 07:58
publikacja
2022-07-08 07:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-08
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji
Temat
Wniesienie przez Emitenta skargi kasacyjnej od wyroku WSA wydanego w sprawie decyzji KNF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym pełnomocnik Spółki wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. oddalającego w całości skargę Spółki na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 października 2021 r. dotyczącą nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 200.000 zł za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie. We wniesionej skardze pełnomocnik w całości zaskarżył wyrok WSA z 13 kwietnia 2022 r., a skargę kasacyjną oparł na podstawie naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy i na podstawie naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie.

O otrzymaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2022 r. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2022 z 14 kwietnia 2022r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-08 Tomasz Piotrowski Likwidator Spółki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki