INFOSCAN S.A.: Korekta raportu bieżącego 29/2019

2019-07-03 18:05
publikacja
2019-07-03 18:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Notyfikacja_art._19__MAR_M.Nowak_03.07.2019_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019 K
Data sporządzenia: 2019-07-03
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego 29/2019
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego ESPI nr 29/2019, przekazanego w dniu 3 lipca 2019 r. - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, w którym w wyniku oczywistej omyłki nie wskazano daty otrzymania powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, otrzymanego od Pana Macieja Nowaka – Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Poniżej Spółka przekazuje prawidłową treść raportu:

„Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 lipca 2019 roku otrzymał od Pana Macieja Nowaka – Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.”
Załączniki
Plik Opis
Notyfikacja art. 19 MAR M.Nowak 03.07.2019 r..pdfNotyfikacja art. 19 MAR M.Nowak 03.07.2019 r..pdf Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Infoscan SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-03 Piotr Sobiś Prezes Zarzadu
2019-07-03 Maciej Nowak Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki