REKLAMA

INFOSCAN: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

2021-09-16 16:44
publikacja
2021-09-16 16:44
Zarząd Infoscan S.A. („Emitent” „Spółka”) informuje, o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 3 września 2021 r. przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki. Zmiana Statutu Emitenta dotyczy rejestracji 600.000 akcji serii K.

Podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z wydaniem 600.000 akcji serii K nastąpiło w wyniku realizacji uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii K.

Podstawa prawna
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki