1,10 zł
-0,90% -0,01 zł
INC S.A. (INC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INC_raport_I_polrocze_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_INC_RAPORT__PRZEGL__SKONSOLID_MSSF_30062018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INC_RAPORT__PRZEGL_JEDNOSTKOWY_30062018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 3 330 3 537 785 833
II. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 531 311 125 73
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów 158 94 37 22
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 177 -2 139 -278 -504
V. Zysk (strata) netto -1 919 -1 620 -453 -381
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -1 439 -1 564 -339 -368
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 827 727 195 171
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 3 098 1 714 731 404
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 2 160 838 509 197
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 100 1 937 259 456
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 488 1 100 115 259
XII. Aktywa razem 29 669 32 379 6 802 7 661
XIII. Zobowiązania 1 493 3 849 342 911
XIV. Rezerwy 218 62 50 15
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 826 3 948
XVI. Kapitał własny 26 277 28 453 6 025 6 732
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 039 21 260 4 136 5 030
XVIII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 704 -2 658 -874 -626
XIX. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,44 -0,32 -0,10 -0,08
XXI. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,44 -0,32 -0,10 -0,08
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 3,15 3,41 0,72 0,81
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję dla akcjonariuszy jednostki dominującej (zł/EUR) 2,16 2,55 0,50 0,60
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXIV. Przychody ze sprzedaży ogółem 1 200 3 355 283 790
XXV. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 134 229 32 54
XXVI. Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów 69 102 16 24
XXVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 823 -1 463 -430 -344
XXVIII. Zysk (strata) netto -1 960 -1 208 -462 -284
XXIX. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -627 -762 -148 -179
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 778 951 184 224
XXXI. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 1 265 1 627 298 383
XXXII. wydatki na zakup papierów wartościowych 476 525 112 124
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 -38 -4 -9
XXXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 134 151 32 36
XXXV. Aktywa razem 18 057 22 423 4 140 5 305
XXXVI. Zobowiązania 505 454 116 107
XXXVII. Rezerwy 43 39 10 9
XXXVIII. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 826 3 948
XXXIX. Kapitał własny 17 498 21 915 4 012 5 185
XL. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -4 419 -2 055 -1 042 -484
XLI. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,53 -0,25 -0,12 -0,06
XLIII. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,53 -0,25 -0,12 -0,06
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,10 2,63 0,48 0,62
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
INC raport I półrocze 2018.pdfINC raport I półrocze 2018.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport pólroczny INC S.A. za I półrocze 2018
GK INC RAPORT_ PRZEGL__SKONSOLID_MSSF_30062018.pdfGK INC RAPORT_ PRZEGL__SKONSOLID_MSSF_30062018.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego INC S.A. za I półrocze 2018
INC RAPORT_ PRZEGL_JEDNOSTKOWY_30062018.pdfINC RAPORT_ PRZEGL_JEDNOSTKOWY_30062018.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego INC S.A. za I półrocze 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-27 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2018-09-27 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl