REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: zmiany w składzie Zarządu Impera Capital ASI S.A.- odwołanie Członków Zarządu i powołanie Prezesa Zarządu

2021-04-09 16:01
publikacja
2021-04-09 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
zmiany w składzie Zarządu Impera Capital ASI S.A.- odwołanie Członków Zarządu i powołanie Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka lub Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki odwołując ze składu Zarządu i z funkcji Członków Zarządu Pana Cezarego Gregorczuka oraz Pana Adama Wojackiego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza w dniu 9 kwietnia 2021 r. ustaliła, że Zarząd będzie jednoosobowy i powołała do Zarządu na indywidualną, trzyletnią kadencję Pana Artura Górskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Poniżej przedstawiamy wykształcenie, kwalifikacje wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego w dniu dzisiejszym Prezesa Zarządu Pana Artura Górskiego.

Pan Artur Górski jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna. Od 2009 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz komunikacji spółek publicznych. Od maja 2020 r. pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu Spółki TopLevelTennis.com S.A. Od września 2020 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. W latach 2019–2021 był Prezesem Zarządu Spółki Investoria Sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na airQ2 Sp. z o.o.), a obecnie jest jej V-ce Prezesem. W trakcie swojej kariery zawodowej zasiadał w wielu Radach Nadzorczych spółek publicznych m.in. All In! Games S.A., One More Level S.A., Surfland Systemy Komputerowe S.A. oraz Synerga.fund S.A. Pan Artur Górski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej JR HOLDING ASI S.A. oraz MODE S.A. Pan Artur Górski specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz transakcjach typu M&A na rynku publicznym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Prezes Zarządu Pan Artur Górski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.
Pan Artur Górski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 oraz 5, § 9 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-09 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki