REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

IKE i IKZE. Limity dla wpłat, o których musisz pamiętać, oszczędzając na emeryturę

Wojciech Boczoń2022-07-30 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2022-07-30 06:00
IKE i IKZE. Limity dla wpłat, o których musisz pamiętać, oszczędzając na emeryturę
IKE i IKZE. Limity dla wpłat, o których musisz pamiętać, oszczędzając na emeryturę
fot. Mikhail Nilov / / Pexels

IKE i IKZE to produkty, które składają się na tzw. III filar systemu emerytalnego. Konta IKE i IKZE pozwalają oszczędzać z ulgami podatkowymi i budować poduszkę finansową na emeryturę.  Połowa roku za pasem, więc warto przypomnieć jak działają Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Oba produkty mają odgórnie narzucone roczne limity wpłat - warto je wykorzystać. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wchodzą w skład trzeciego filaru emerytalnego. Jest on dobrowolny, a pieniądze zgromadzone w obu produktach można wycofać w dowolnej chwili. Oczywiście najbardziej opłaca się to zrobić po przejściu na emeryturę lub osiągnięciu uprawnień emerytalnych. Jeśli zrobimy to wcześniej, stracimy zachęty podatkowe, które są głównym atutem obu produktów. W przypadku kont IKE jest to możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych (19 proc.), natomiast dla kont IKZE – odliczenie wpłat od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Limit wpłat na IKE i limit wpłat na IKZE

IKE i IKZE mają odgórnie narzucony w przepisach prawa limit wpłat. Jest on obliczany na podstawie prognoz średniego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. Informacje na ten temat znajdziesz w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Przeciętne prognozowane wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2022 r. wynosi 5 922 zł. Limit wpłat IKE wynosi tyle, ile 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2022 r. możesz wpłacać 17 766 zł. Limit wpłat na IKZE to 1,2 krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli możesz wpłacać 7 106,40 zł. Z kolei dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą limit wpłat na IKZE to 1,8 –krotność, czyli 10 659,60 zł.

Co to jest IKE?

Oba produkty posiadają zachęty podatkowe, które pozwalają liczyć na wyższy zysk niż z tradycyjnych depozytów. W przypadku Indywidualnych Kont Emerytalnych jest to możliwość ominięcia podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki). Oznacza to, że od dochodów kapitałowych nie zapłacisz podatku w wysokości 19 proc. Pieniądze są nieopodatkowane, jeśli wypłacisz pieniądze po nabyciu uprawnień emerytalnych - osiągniesz 60. rok życia lub ukończysz 55 lat, ale wcześniej nabędziesz uprawnienia emerytalne. Dodatkowo wymagane jest, by wypłat na IKE dokonać co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych. Należy też dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty środków z IKE.

Jeśli zdecydujesz się wypłacić pieniądze wcześniej, jest to możliwe w każdej chwili. Trzeba jednak liczyć się z faktem, że od wypracowanego zysku zostanie potrącony podatek od dochodów kapitałowych (podatek Belki). Można też dokonać wypłaty transferowej, możliwe jest też przeniesienie środków. Pieniądze w IKE podlegają dziedziczeniu.

Co to jest IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego również umożliwia ominięcie podatku Belki, a dodatkowo pozwala odliczyć co roku wpłaty od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w PIT. Jednak w momencie wycofywania oszczędności z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego po przejściu na emeryturę, zapłacisz zryczałtowany podatek od przychodu w stawce 10 proc. Wypłata środków zgromadzonych na kontach IKZE następuje po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego mogę korzystać osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby małoletnie mogą dokonywać wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, i w wysokości nieprzekraczającej tych dochodów.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można posiadać obok Indywidualnego Konta Emerytalnego i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W obu przypadkach wypłat emerytalnych można dokonywać jednorazowo lub w ratach.

Kto może prowadzić IKE i IKZE?

Indywidualne Konto Emerytalne  mogą oferować:

  • fundusze inwestycyjne (otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne FI otwarte),
  • podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską),
  • zakłady ubezpieczeń na życie,
  • banki,
  • dobrowolne fundusze emerytalne.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego mogą oferować:

  • fundusze inwestycyjne,
  • podmioty prowadzące działalność maklerską, a więc domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską,
  • zakłady ubezpieczeń na życie,
  • banki,
  • dobrowolne fundusze emerytalne

W jakiej formie może być prowadzone IKE lub IKZE

Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidulane Konta Zabezpieczenia Emerytalnego mogą być zarówno inwestycją (TFI), ubezpieczeniem (towarzystwa ubezpieczeń) czy zwykłym kontem bankowym (banki). W zależności od tego, jaka instytucja finansowa je oferuje. Najprostszą formą wydają się IKE prowadzone w formie konta oszczędnościowego przez banki. Użytkownik może tam wpłacać środki w dowolnej chwili. Są one jednak oprocentowanie podobnie do zwykłych kont oszczędnościowych, więc zysk z takich inwestycji może nie być satysfakcjonujący.

Ile mamy IKE?

Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, na koniec 2021 uprawnione instytucje prowadziły łącznie 796 489 Indywidualnych Kont Emerytalnych. Konta IKE, na które dokonano wpłat było 429 671. Największą popularnością cieszyły się IKE prowadzone przez TFI (433 tys.), najmniejszą – przez banki (79 tys.). Łącznie na Indywidualnych Kontach Emerytalnych zgromadzonych było 13,5 mld zł.

Ile mamy IKZE?

Z kolei IKZE było na koniec 2021 r. 462 651. W tym instrumencie Polacy zgromadzili łącznie blisko 6 mld zł. Podobnie jak w przypadku IKE, także i tu największą popularnością cieszyły się produkty oferowane przez fundusze inwestycyjne (208 tys.), a najmniejszą przez banki – 34 tys.

Czy opłaca się oszczędzać w IKE i IKZE?

Zdecydowanie opłaca się założyć IKE lub IKZE, które tworzą swoistą poduszkę finansową na emeryturę. IKE i IKZE posiadają zachęty podatkowe, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie wyższego zysku niż z tradycyjnych depozytów w dłuższym okresie czasu. Oszczędzanie na emeryturę na własną rękę wydaje się też konieczne. Z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami pt. „Życie na emeryturze - wyobrażenia i postawy Polaków” wynika bowiem, że ponad 3/4 Polaków spodziewa się, iż ich dochody po przejściu na emeryturę ulegną obniżeniu, jednocześnie emerytura i oszczędności będą źródłem finansowania dla 35 proc. Polaków. Z tego względu warto zainteresować się w miarę wcześnie produktami pozwalającymi oszczędzać na emeryturę. Zawarcie umowy o nowe IKE lub IKZE może być jedną z najlepszych decyzji tego roku.

Źródło:
Wojciech Boczoń
Wojciech Boczoń
analityk Bankier.pl

Ekspert z zakresu bankowości. Autor komentarzy, poradników, artykułów i raportów o bankowości skierowanych zarówno do branży, jak i jej klientów. Redaktor prowadzący branżowego serwisu PRNews.pl. Autor cyklu raportów "Polska bankowość w liczbach". Dziennikarz Roku 2013 według Kapituły Konkursu IX Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy Związku Banków Polskich. Dwukrotnie nominowany do nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka oraz laureat tej nagrody w 2014 r. Finalista Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Clubu Polska za 2019 r.

Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (80)

dodaj komentarz
olmert
Polski w dłuższej perspektywie nie jest stać na utrzymanie tak absurdalnie rozdętej biurokracji jaka istnieje obecnie - ZUS jest tego najlepszym przykładem!
blesso
Koszt obsługi ZUS to 2% jego budżetu.
2 razy tyle co pisowscy populiści przeznaczyli na TVP.
ZUS obsługuje prawie 10mln osób ( ponad 6 mln emerytów i ponad 3 mln rencistów).
olmert odpowiada blesso
"Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - największej publicznej instytucji finansowej w kraju - 12 września poprowadzi swoich pracowników na Jasną Górę.
Koszt organizacji pielgrzymki dla kilku tysięcy osób z całego kraju zostanie pokryty z funduszu socjalnego ZUS.

Zakład poligraficzny ZUS z tej
"Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - największej publicznej instytucji finansowej w kraju - 12 września poprowadzi swoich pracowników na Jasną Górę.
Koszt organizacji pielgrzymki dla kilku tysięcy osób z całego kraju zostanie pokryty z funduszu socjalnego ZUS.

Zakład poligraficzny ZUS z tej okazji wydrukował specjalne śpiewniki. Na wypadek, gdyby nie każdy pamiętał słowa pieśni maryjnych."

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1508596,1,zbigniew-derdziuk-zus-prezes-od-emerytur.read
blesso odpowiada olmert
Pracujesz? Twój zakład ma fundusz zakładowy ?
Masz dofinansowanie np do "wczasów pod gruszą".
Każdy zakład jest ZOBOWIĄZANY do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( muszą go utworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników.)
ZUS zatrudnia ponad 50 pracowników!
olmert odpowiada blesso
Nie rozśmieszają mnie ... tylko likwidacja ZUS w połączeniu z wprowadzeniem efektywnych instrumentów zabezpieczenia emerytalnego dla indywidualnych podatników są rozsądnym rozwiązaniem!
blesso odpowiada olmert
Jaki jest EFEKTYWNY instrument zabezpieczający środki przed utratą wartości pieniądza w czasie.
Akcje ? Np Allegro ?
Złoto ? Cena w 2011roku to 1700$ w 2017 roku 1100&
Obligacje ? Właśnie szorują po dnie ( przy odsprzedaży)- Fundusze obligacyjne są na minusie !!!

jas2 odpowiada blesso
ZUS obsługuje wszystkich. Oprócz rent i emerytur, wypłaca także zasiłki chorobowe, macierzyńskie, gromadzi składki od wszystkich pracowników, a nawet wypłaca 500+ dzieciom.
blesso odpowiada jas2
Wiec powiedz to tym, którzy chcą go zlikwidować.
Tutaj rozmawiamy o ZUSie w kontekście emerytur.
olmert
"Najprostszą formą wydają się IKE prowadzone w formie konta oszczędnościowego przez banki. Są one oprocentowanie podobnie do zwykłych kont oszczędnościowych"

IKE prowadzone przez TFI: 433 tys.
IKE prowadzone przez banki: 79 tys.

Jak to można wytłumaczyć? Być może nie są one podobnie oprocentowane jak KO
"Najprostszą formą wydają się IKE prowadzone w formie konta oszczędnościowego przez banki. Są one oprocentowanie podobnie do zwykłych kont oszczędnościowych"

IKE prowadzone przez TFI: 433 tys.
IKE prowadzone przez banki: 79 tys.

Jak to można wytłumaczyć? Być może nie są one podobnie oprocentowane jak KO w tych bankach? No ale autor niestety tego nie wyjaśnia.
ratrak
Info z przygody na temat inwestowania w IKZE. Przystąpiłem do IKZE INGNN w 2012r. Łączne wpłaty do 2022r to 42000,00PLN (nie w pełnej wysokości dopuszczalnych limitów). Wycena na 24.02.2022r to 73900,00PLN. Wycena na 29.07.2022r to 60800,00PLN. Plus odpisy podatkowe za 10 lat z tytułu IKZE i tak w sumie wyższej niż musiałbym zapłacić Info z przygody na temat inwestowania w IKZE. Przystąpiłem do IKZE INGNN w 2012r. Łączne wpłaty do 2022r to 42000,00PLN (nie w pełnej wysokości dopuszczalnych limitów). Wycena na 24.02.2022r to 73900,00PLN. Wycena na 29.07.2022r to 60800,00PLN. Plus odpisy podatkowe za 10 lat z tytułu IKZE i tak w sumie wyższej niż musiałbym zapłacić 10% podatek przy likwidacji (nie muszę, mogę zaczekać). Czy było warto?No pewnie ale warto dywersyfikować inwestycje. Tu tylko poświęcałem czas na sprawdzanie wartości wyceny jednostek uczestnictwa. To chyba niezbyt absorbujące. Czy warto w to inwestować odpowiedz sobie sam ale nie bierz pod uwagę prezentowanych na tym forum opowieści z krainy mchu i paproci. To są fakty!

Powiązane: Budżet rodziny

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki