SMART > Poradniki > Ubezpieczenia > Nie tylko ZUS, czyli jak oszczędzać na emeryturę? Skuteczne oszczędzanie na emeryturę
   Aktualizacja:

Nie tylko ZUS, czyli jak oszczędzać na emeryturę? Skuteczne oszczędzanie na emeryturę

Samodzielne oszczędzanie na emeryturę jest niezwykle istotne. Współcześnie to wręcz podstawa zarządzania swoimi finansami osobistymi. Standardowa emerytura wypłacana z ZUS-u w przypadku większości ludzi będzie bowiem po prostu niska. Odpowiedzmy więc na pytanie, jak odkładać na emeryturę. Odpowiedni plan zapewni stabilność finansową podczas jesieni życia.

Nie tylko ZUS, czyli jak oszczędzać na emeryturę? Skuteczne oszczędzanie na emeryturę
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Pojawiające się cyklicznie w mediach informacje nie wzbudzają optymizmu. Proponowane przez ZUS emerytury już teraz nie należą do najwyższych, jednak ich wysokość będzie jeszcze bardziej spadać. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są przekonani, że polski system emerytalny nie zbankrutuje. Jednakże liczne badania wskazują, że stopa zastąpienia będzie coraz niższa. To oznacza, że przejście na emeryturę może być równoznaczne z drastycznym spadkiem dochodów. Powodem tej sytuacji jest zwłaszcza starzenie się społeczeństwa. Lepiej więc samemu zacząć oszczędzać na emeryturę w przemyślany sposób.

Sposoby oszczędzania na swoją emeryturę

Wśród metod oszczędzania na emeryturę uwagę warto zwrócić zwłaszcza na:

 • IKE — to coraz popularniejszy sposób indywidualnego odkładania na emeryturę.

 • IKZE — działa podobnie do IKE, różnice tyczą się głównie kwestii podatkowych.

 • PPK — system oszczędzania na emeryturę, w którym uczestniczy pracownik, pracodawca oraz państwo.

 • PPE — to fakultatywny program odkładania na emeryturę, który może zostać uruchomiony przez pracodawcę.

 • Dochód pasywny — przykładowo inwestycja w nieruchomość, która przynosi stały dochód z najmu podczas emerytury

 • Gromadzenie oszczędności — środki można odkładać na standardowych produktach oszczędnościowych.

Optymalnym sposobem odkładania na emeryturę jest łącznie paru metod. Można przykładowo prowadzić jedno IKE, IKZE i PPK. Jeszcze lepiej, gdy plan oszczędnościowy poszerzy się o dochód pasywny. 

Indywidualne Konto Emerytalne [IKE] - oszczędzanie bez podatku 

Prostym i skutecznym sposobem odkładania na emeryturę jest IKE. Środki odkłada się zwłaszcza w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych czy domach maklerskich. Te zaś rozdysponowują pieniądze w produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. Kapitał jest więc powiększony o odsetki przy relatywnie niskim ryzyku. 

Jedną z zalet IKE są preferencje podatkowe. Mianowicie możliwe jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Podatek Belki nie zostanie naliczony, jeśli spełni się dwa warunki. Po pierwsze wpłaty na Indywidualne Konta Emerytalne powinny być dokonywane przez minimum 5 lat. Po drugie wypłaty z IKE należy dokonać po 60 roku życia.

Indywidualne Konto Emerytalne to popularny i sprawdzony sposób odkładania na emeryturę. Korzysta z niego już ponad 800 tys. ludzi. W ramach tego można odkładać praktycznie dowolną kwotę rocznie. Wpłata minimalna rozpoczyna się od kilkudziesięciu złotych. Z kolei wpłata maksymalna opiewa na ponad 20 tys. zł.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego [IKZE] - korzyść podatkowa 

IKZE to produkt emerytalny podobny do IKE. Sięga się po niego po to, by oszczędzać długoterminowo i zapewnić sobie stabilność finansową na emeryturze. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego są oferowane między innymi przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Ulokowane środki przeznacza się na produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, by zwiększać ich wartość.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego także zapewnia istotną korzyść podatkową. W tym przypadku pojawia się możliwość zastosowania corocznego odliczenia IKZE od podstawy opodatkowania PIT

Na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego można gromadzić różne kwoty. Obowiązuje tu limit wpłat. Rocznie na IKZE można przekazać nawet około 10 tys. zł. Obecnie z IKZE korzysta już około 500 tys. ludzi.

Pracownicze Plany Kapitałowe [PPK] - oszczędzanie trójstronne

Rządowym system dodatkowego oszczędzania na emeryturę jest PPK. W tym przypadku środki na emeryturę są odkładane przez trzy strony:

 • Pracownik przeznacza na PPK 2% wynagrodzenia;

 • Pracodawca na PPK lokuje 1,5% wynagrodzenia;

 • Państwoco roku państwo  może dopłacić 240 zł.

Z zasady w PPK oszczędza się na emeryturę do osiągnięcia 60 roku życia. Możliwe jest wcześniejsze zarządzenie wypłaty. Wtedy trzeba jednak uwzględnić naliczenie potrąceń. Ze względu na obowiązujące przepisy PPK są powszechnie oferowane przez polskich pracodawców.

Pracownicze Plany Emerytalne [PPE] - oszczędzanie z pracodawcą

Jedną z odpowiedzi na pytanie, jak odkładać na emeryturę jest PPE. To system podobny do PPK. Jednakże pracodawcy nie są zobligowani prawnie do zapewnienia pracownikom Pracowniczych Planów Emerytalnych. Jeśli pracodawca otworzy taki plan, to pracownik może do niego dobrowolnie przystąpić.

Składka podstawowa w PPK jest finansowana przez pracodawców. Może ona wynosić do 7% wynagrodzenia pracownika. Ponadto pracownik może zdecydować się na wnoszenie dodatkowej składki. Jej wysokość wynosi do 2%. Zasadniczo wypłaty są dokonywane po 60 roku życia po nabyciu uprawnień emerytalnych.

Dochód pasywny sposobem oszczędzania na emeryturę

Z definicji dochód pasywny oznacza osiąganie zysków bez angażowania pracy. Osiągnięcie odpowiednio wysokiego dochodu pasywnego często pozwala na zapewnienie stabilności finansowej także podczas emerytury.

Sposobów uzyskania dochodu pasywnego jest wiele. Jednym z nich jest inwestowanie w nieruchomości. Koncepcja może zakładać przykładowo zakup nieruchomości, by później przeznaczyć ją na wynajem. W ten sposób uzyskuje się przewidywalny, comiesięczny dochód.

Gromadzenie oszczędności powiększanych o odsetki

Pieniądze na spokojną przyszłość można odkładać przy użyciu standardowych kont oszczędnościowych oraz lokat terminowych. To bezpieczne a przy tym elastyczne metody. Lokaty czy konto oszczędnościowe nie przyniosą takiego zysku, jak przykładowo fundusze inwestycyjne. Z drugiej strony ryzyko utraty środków jest praktycznie zerowe.  Wadą tego rozwiązania jest problem w rozdzieleniu oszczędności dedykowanych emeryturze i innym celom.

Wśród opcji pojawiają się też produkty, które przynajmniej potencjalnie przyniosą znacznie wyższy zysk niż np. lokaty. Wśród nich można wymienić inwestycję w złoto. Wszelkie inwestycje wiążą się jednak z ryzykiem. Tymczasem przy odkładaniu na emeryturę ryzyko trzeba minimalizować. To szczególnie ważne, gdy ktoś zbliża się do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Kiepskim pomysłem jest zaś odkładanie gotówki na emeryturę. Środki nie będą przecież oprocentowane. Ich realna wartość będzie spadać, czasem bardzo szybko. Wszystko przez działanie inflacji.

Jaką kwotę emerytury otrzymuje się z ZUS-u?

Podczas aktywności zawodowej opłaca się ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Wśród nich pojawiają się składki emerytalne. Wysokość tych składek zależy przede wszystkim od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest forma prowadzenia aktywności zawodowej

Przykładowo na umowie o pracę zwykle przeznacza się większą składkę emerytalną niż podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Na wielkość składki emerytalnej, a więc i przyszłej emerytury ZUS wpływa też wysokość wynagrodzenia.

Cały system emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów. Dwa pierwsze, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Otwarty Fundusz Emerytalny są obowiązkowe. Trzeci filar jest dobrowolny. W jego skład wchodzi między innymi IKE oraz IKZE. 

Orientacyjną wartość swojej emerytury można sprawdzić w tym kalkulatorze emerytalnym ZUS. W większości przypadków standardowa emerytura z ZUS-u będzie niewysoka. Właśnie dlatego warto pomyśleć o tzw. drugiej emeryturze, czyli dodatkowo odkładać pieniądze.

Jak oszczędzać na emeryturę z dobrym skutkiem?

Odkładaniu pieniędzy na jesień życia sprzyja:

 • Systematyczność — oszczędzanie pieniędzy, zwłaszcza na emeryturę to zadanie długoterminowe. Z założenia odłożonych środków nie powinno się wykorzystywać przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

 • Ustalenie celu oszczędnościowego — warto określić, jaka kwota zapewni bezpieczeństwo finansowe na emeryturze. Wskazane jest też ustalenie miesięcznej kwoty, którą będzie odkładać się na ten cel.

 • Rozsądek — co oczywiste, lepiej jest odkładać jak największą ilość pieniędzy na przyszłość. Często zdarza się jednak, że np. ze względu na koszty życia trudno odkładać wysokie sumy. Zawsze jednak lepiej odłożyć niewysokie kwoty niż nic.

 • Edukacja finansowa — sposobów oszczędzania, w tym na emeryturę jest wiele. Każdy z nich wiąże się z inną stopą zwrotu i poziomem ryzyka. Znajomość świata finansów sprzyja wybieraniu optymalnych form oszczędzania.

Oszczędzanie na emeryturę warto rozpocząć możliwie najwcześniej. Wtedy to uda się odłożyć większą sumą i powiększyć ją przez procent składany. To zaś może pozwolić utrzymać standard życia podczas jesieni życia.

Publikacja zawiera linki afiliacyjne.

Oszczędzanie na emeryturę

Komentarze

Potwierdź że nie jesteś robotem!
Dziękujemy za zadanie pytania!
Nasi Redaktorzy odpowiedzą tak szybko jak to możliwe a informację o udzieleniu odpowiedzi prześlemy na podany adres e-mail .
Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować ponownie później.

Poradniki