REKLAMA

IDM SA: wyniki finansowe

2022-04-29 19:00
publikacja
2022-04-29 19:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
firma_audytorska.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
firma_audytorska.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IDMSA2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
komitet_audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
lad_korporacyjny.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
lad_korporacyjny.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_prezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_prezesa.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_w_sprawie_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_w_sprawie_sprawozdan.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody z działalności podstawowej 1 368,00 369,00 297,00 80,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 234,00 4 500,00 51,00 978,00
III. Zysk (strata) brutto -2 523,00 7 519,00 -549,00 1 635,00
IV. Zysk (strata) netto -2 523,00 7 519,00 -549,00 1 635,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 923,00 1 339,00 -418,00 291,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 132,00 -1 299,00 29,00 -282,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 294,00 324,00 281,00 70,00
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -497,00 364,00 -108,00 79,00
IX. Zysk (strata) netto -2 523,00 7 519,00 -549,00 1 635,00
X. Średnia ważona liczba akcji w szt. 44 392 388,00 44 392 388,00 44 392 388,00 44 392 388,00
XI. Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR) -0,06 0,17 -0,01 0,04
XII. Rozwodniona liczba akcji w szt. 44 392 388,00 44 392 388,00 44 392 388,00 44 392 388,00
XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą -0,06 0,17 -0,01 0,04
XIV. Aktywa razem 5 656,00 5 436,00 1 238,00 1 263,00
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 762,00 1 724,00 1 043,00 15 311,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 270,00
XVII. Rezerwy na zobowiązania 1 192,00 1 191,00 261,00 1 772,00
XVIII. Kapitał własny -297,00 2 227,00 -65,00 -15 848,00
XIX. Kapitał zakładowy 2 220,00 2 220,00 486,00 36,00
XX. Liczba akcji w szt. 44 392 388,00 44 392 388,00 44 392 388,00 3 306 389,00
XXI. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -0,01 0,05 -4,79
XXII. Rozwodniona liczba akcji w szt.** 44 392 388,00 44 392 388,00 44 392 388,00 3 306 389,00
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR) -0,01 0,05 -4,79
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
firma_audytorska.xhtmlfirma_audytorska.xhtml
firma_audytorska.xhtml.xadesfirma_audytorska.xhtml.xades
IDMSA2021.xhtmlIDMSA2021.xhtml
komitet_audytu.xhtmlkomitet_audytu.xhtml
lad_korporacyjny.xhtmllad_korporacyjny.xhtml
lad_korporacyjny.xhtml.xadeslad_korporacyjny.xhtml.xades
list_prezesa.xhtmllist_prezesa.xhtml
list_prezesa.xhtml.xadeslist_prezesa.xhtml.xades
ocena_sprawozdan.xhtmlocena_sprawozdan.xhtml
oswiadczenie_w_sprawie_sprawozdan.xhtmloswiadczenie_w_sprawie_sprawozdan.xhtml
oswiadczenie_w_sprawie_sprawozdan.xhtml.xadesoswiadczenie_w_sprawie_sprawozdan.xhtml.xades
sprawozdanie_zarzadu.xhtmlsprawozdanie_zarzadu.xhtml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki