REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

IDM SA: Powołanie osoby zarządzającej

2023-01-19 21:17
publikacja
2023-01-19 21:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Powołanie osoby zarządzającej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
IDM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka lub IDM SA) działając na podstawie § 5 pkt. 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) informuje, że:
1. w dniu 19 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Andrzeja Łaszkiewicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu IDM SA,
2. Panu Andrzejowi Łaszkiewiczowi została powierzona funkcja Wiceprezesa Zarządu.

Według przekazanych informacji Pan Andrzej Łaszkiewicz:
1) Posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe.
2) zajmował lub zajmuje stanowiska w następujących podmiotach (przebieg kariery zawodowej):
1994-1997 Działalność gospodarcza Import-Export handel obwoźny –właściciel
2005-2007 Działalność gospodarcza Lexsped Spedycja międzynarodowa- właściciel
2006-2011 Numen Sp. z o.o.- dyrektor administracyjny
od 2016- IDMS.A.- członek Rady Nadzorczej
od 2017 Nordic Development S.A.- członek Rady Nadzorczej
2017-2019 Bogatynia City Mall Sp. z o.o.- prezes Zarządu
2017-2020 Apartamenty Wilanów Sp. z o.o.- prezes Zarządu
od 2019 New Tech Capital S.A. – członek Rady Nadzorczej
od 2020 Towarzystwo Inwestycyjne Epoka S.A. – członek Rady Nadzorczej
od 2021 Gospodarstwo Zdrzewno sp. z o.o. – członek Zarządu
od 2021 Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Wysoka Dąbrowa Sp. z o.o. – członek Zarządu
od 2022 Willa Duszniki Sp. z o.o.- członek Zarządu
3) poza przedsiębiorstwem IDM SA nie wykonuje działalności, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w IDM SA,
4) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
5) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,
6) jest aktywnym inwestorem giełdowym związanym z rynkiem kapitałowym od 1997 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-19 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2023-01-19 Andrzej Łaszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki