REKLAMA
ZAGŁOSUJ

IDM SA: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu IDM S.A.

2021-10-29 15:20
publikacja
2021-10-29 15:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu IDM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA), stosownie do treści § 5 pkt. 5) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w odniesieniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 29 października 2021 r. informuje, iż w dniu 29 października 2021 r. Rada Nadzorcza delegowała członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Andrzeja Łaszkiewicza do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu IDM S.A. Delegacja nastąpiła na czas określony 3 miesięcy.
Pan Andrzej Łaszkiewicz posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe.
W latach 1994-1997 oraz 2005-2007 jako przedsiębiorca prowadził własną działalność gospodarczą pod firmą „Import-Export obwoźny handel art. przemysłowymi” oraz „Lexsped Andrzej Łaszkiewicz Spedycja międzynarodowa”.
Jest aktywnym inwestorem giełdowy związanym z rynkiem kapitałowym od roku 1997.
Przebieg kariery zawodowej:
2005-2007 – „Lexsped Andrzej Łaszkiewicz Spedycja Międzynarodowa”
2006-2011 – Numen Sp. z o.o. – dyrektor administracyjny
Od 2016 – IDM S.A. w upadłości układowej – członek Rady Nadzorczej
2017-2019 – Bogatynia City Mall Sp. z o.o. – prezes Zarządu
Od 2017 – Nordic Development S.A. – członek Rady Nadzorczej
Od XII 2020 – Towarzystwo Inwestycyjne Epoka S.A. – członek Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-29 Andrzej Łaszkiewiecz członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki