REKLAMA

IDEA BANK S.A.: AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

2020-10-30 21:12
publikacja
2020-10-30 21:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 114 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-30
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2020 z dnia 3 września 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 r. Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 października 2020 r. Emitent wniósł za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA”) skargę na postanowienie KNF z dnia 29 września 2020 r. („Postanowienie”) odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora Emitenta lub zmiany kuratora („Skarga”).

Wskazane powyżej Postanowienie zostało zaskarżone przez Emitenta w całości. Jako podstawę Skargi wskazano naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że postępowanie w sprawie odwołania lub zmiany kuratora może być wszczęte wyłącznie z urzędu, a nie na wniosek, jak również naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, które miały istotny wpływ na wynik sprawy.

W treści Skargi Emitent wniósł w szczególności o uchylenie Postanowienia w całości oraz o zobowiązanie KNF do wydania postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie odwołania lub zmiany kuratora Emitenta w związku z wnioskiem Emitenta z dnia 3 września 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-30 Jerzy Pruski Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
2020-10-30 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki