REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2020-11-30 17:10
publikacja
2020-11-30 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HM_raport_okresowy_za_3_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Aktywa trwałe 31 789 291,20 30 566 157,52 7 022 464,26 7 177 681,70
II. Zapasy 159 349 102,87 118 632 242,10 35 201 268,64 27 857 753,22
III. Należności krótkoterminowe 7 852 071,51 11 072 425,82 1 734 574,43 2 600 076,51
IV. Środki pieniężne i inne aktywa finansowe 19 132 798,95 10 638 257,71 4 226 561,58 2 498 123,21
V. Kapitał własny 26 853 108,65 29 369 739,40 5 932 028,95 6 896 733,45
VI. Zobowiązania długoterminowe 50 722 288,77 53 733 584,27 11 204 888,39 12 617 960,38
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 141 783 288,09 88 691 781,94 31 320 864,21 20 827 000,57
VIII. Przychody netto ze sprzedaży 42 688 878,84 16 896 047,71 9 610 283,39 3 940 309,63
IX. Zysk/Strata brutto -2 601 549,12 -4 830 701,19 -585 670,67 -1 126 562,78
X. Zysk/Strata netto -2 460 816,21 -3 750 751,54 -553 988,34 -874 708,85
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HM raport okresowy za 3 kwartał 2020.pdfHM raport okresowy za 3 kwartał 2020.pdf HM Raport okresowy za 3 kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZ|ADU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki