REKLAMA

Glapiński broni niskich stóp procentowych

2020-09-18 06:52
publikacja
2020-09-18 06:52
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Niskie stopy procentowe nie uderzają trwale w banki i nie pompują baniek np. na rynku nieruchomości - napisał w artykule dla "Dziennika Gazety Prawnej"Adam Glapiński. Prezes NBP zapowiada też, że w 2021 r. najpewniej czeka nas spadek inflacji.

- Choć niższe stopy procentowe krótkookresowo obniżają wyniki banków realizowane na marży odsetkowej oraz wymuszają na sektorze dostosowania, to nie prowadzą do ograniczenia podaży kredytu ani do wystąpienia zagrożeń dla stabilności systemu finansowego - napisał Glapiński.

Słowa prezesa banku centralnego stanowią odpowiedź na liczne komentarze płynące z sektora bankowego, który cierpi ze względu na niskie stopy procentowe, ograniczające zyski z tytułu odsetek. Zdaniem Glapińskiego, taka perspektywa nie obejmuje całości sytuacji.

- Warto pamiętać, że choć niższe stopy krótkookresowo obniżają marże odsetkowe banków, to jednak ograniczają także ich straty kredytowe. Dzięki niższym stopom skala recesji będzie bowiem mniejsza, mniej będzie bankructw, a bezrobocie będzie niższe, przez co więcej kredytobiorców utrzyma zdolność do obsługi swego zadłużenia. Niższe raty kredytów oznaczają także, że gospodarstwa domowe będą mogły więcej przeznaczyć na realizację innych wydatków. Ponadto sektor bankowy ma obecnie bardzo wysokie wyposażenie kapitałowe i wysoką płynność, do czego przyczyniły się działania NBP i obniżenie bufora ryzyka systemowego, zgodnie zresztą z rekomendacją Komitetu Stabilności Finansowej - dodał. 

Według szefa polskiego banku centralnego nie musimy się także obawiać o to, że niskie stopy procentowe doprowadzą do bańki, np. na rynku nieruchomości. O takim wariancie rozmawialiśmy ostatnio z Rafałem Beneckim, głównym ekonomistą ING Banku Śląskiego.

- Drugim argumentem wysuwanym przez przedstawicieli sektora bankowego jest to, że niskie stopy mogą powodować tzw. bańki na rynkach aktywów. Oceny formułowane przez Komitet Stabilności Finansowej nie wskazują jednak, aby takie ryzyko się pojawiło. Na rynku nieruchomości nie narastają obecnie nierównowagi, które mogłyby stanowić zagrożenie dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej. Jednocześnie doświadczenia banków centralnych wskazują, że gdyby takie ryzyko się pojawiało w przyszłości, to adekwatnym narzędziem do jego ograniczania byłaby polityka makroostrożnościowa - napisał Glapiński.

Spadek inflacji prawdopodobny

- W przyszłym roku czeka nas prawdopodobnie dalszy spadek inflacji, co w obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych nie dziwi - napisał również prezes NBP.

Glapiński napisał, że bardzo istotne jest to, by ograniczyć ryzyko wpadnięcia przez gospodarkę w tendencje deflacyjne, które miałyby niekorzystne konsekwencje makroekonomiczne.

- [...] Dlatego też w warunkach pokryzysowych deflacja lub trwale zbyt niska inflacja nie byłaby korzystna dla gospodarki i mogłaby przedłużyć okres powrotu do szybkiego wzrostu, w tym generować koszty makroekonomiczne w postaci wyższego bezrobocia - napisał.

Glapiński napisał, że tempo poprawy aktywności w kolejnych miesiącach może być wolniejsza.

- Roczna dynamika sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej była w lipcu na plusie. Niestety pogłębił się spadek produkcji budowlano-montażowej, a w sierpniu pogorszyły się niektóre wskaźniki koniunktury i nastrojów. Oznacza to, że pandemia – pomimo zniesienia większości restrykcji – wciąż oddziałuje na nastroje gospodarstw domowych i przedsiębiorstw - napisał.

Glapiński: Gospodarka nadal potrzebuje naszego wsparcia

W opinii opublikowanej na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" prezes Narodowego Banku Polskiego ocenił, że decyzje, które NBP podejmował od marca, były adekwatne do wyzwań, przed jakimi stanęła polska gospodarka.

- Na silną recesję i oczekiwany spadek inflacji zareagowaliśmy zdecydowanym i szybkim poluzowaniem polityki pieniężnej. Obniżyliśmy stopy procentowe, w tym stopę referencyjną o 1,4 pkt proc. do poziomu 0,1 proc., ponadto uruchomiliśmy skup na rynku wtórnym skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb państwa – podał.

Glapiński poinformował, że dotychczas NBP nabył aktywa o wartości ponad 109 mld zł – licząc w cenach zakupu. W wyniku tych operacji – jak wskazał - istotnie wzrosła płynność sektora bankowego.

- Wraz z obniżkami stóp procentowych skup aktywów oddziaływał także w kierunku istotnego obniżenia rentowności obligacji, które spadły do historycznie niskich poziomów. Obniżona została też stopa rezerwy obowiązkowej, co dodatkowo zasiliło sektor bankowy w płynność. Wreszcie, NBP zaoferował bankom możliwość pozyskania środków w ramach operacji repo oraz refinansowania kredytów udzielonych przedsiębiorstwom w formie kredytu wekslowego - podał.

Wszystkie te działania, jak stwierdził - stanowiły silne wsparcie dla polskiej gospodarki, zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Ich bezpośrednim skutkiem było znaczące obniżenie oprocentowania kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

- Skup aktywów zapewnił płynność na rynku dłużnych papierów wartościowych, umożliwiając szybkie i efektywne wdrożenie tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej. Zapewniliśmy też korzystne warunki finansowania zwiększonych wydatków sektora publicznego, ograniczając tym samym koszty interwencji fiskalnej dla podatnika. W sumie wszystkie powyższe działania ograniczają straty związane z pandemią i wspierają powrót polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu, a jednocześnie umożliwiają realizację średniookresowego celu inflacyjnego NBP - wskazał.

- I choć najgorsze już za nami, to w najbliższych kwartałach musimy nadal wspierać gospodarkę. Aktywność gospodarcza jest bowiem wciąż niższa od jej potencjału, bezrobocie wyższe niż przed kryzysem, a dalsze postępy w odbudowie koniunktury mogą być trudniejsze do osiągnięcia niż dotychczas. Ponadto stopniowo wygasać będą rządowe programy antykryzysowe, które podtrzymywały sytuację finansową wielu firm i gospodarstw domowych. Wreszcie utrzymuje się niepewność dotycząca dalszego rozwoju pandemii oraz sytuacji gospodarczej, a perspektywy inflacji wskazują na jej dalsze obniżenie. Z tego punktu widzenia widać wyraźnie, że polityka pieniężna musi pozostać akomodacyjna – stwierdził prezes NBP.

/pap, MZ

Źródło:Bankier24
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (39)

dodaj komentarz
gordon-gekko
Wszyscy komentujący mają rację. Ale nie rozumiem dlaczego się tak bulwersować i wyzywać. Glapcio swoimi wypowiedziami prowadzi politykę monetarna banku (to tak samo jak początkiem marca mówił że nie będzie recesji w Polsce, gdy każdy to czuł). Wciska kit aby sterować nastrojami. Super Mario uratował Euro ponoć jedną Wszyscy komentujący mają rację. Ale nie rozumiem dlaczego się tak bulwersować i wyzywać. Glapcio swoimi wypowiedziami prowadzi politykę monetarna banku (to tak samo jak początkiem marca mówił że nie będzie recesji w Polsce, gdy każdy to czuł). Wciska kit aby sterować nastrojami. Super Mario uratował Euro ponoć jedną wypowiedzią, naszym też się marzą takie wpływy.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
tomako_lunatic
Żartowniś z tego pana prezesa ;-)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
meryt
mknowak "Brawo NBP należy niszczyć wszystko co Polskie w tym oszczędności Polaków..."

Tyle państw niszczy oszczędności obywateli?

STOPA PROCENTOWA - LISTA KRAJÓW - EUROPA
-0.75 Szwajcaria 2020-06 %
-0.6 Dania 2020-06 %
0 Szwecja 2020-07 %
0 Hiszpania 2020-09 %
0 Słowenia 2020-09 %
0
mknowak "Brawo NBP należy niszczyć wszystko co Polskie w tym oszczędności Polaków..."

Tyle państw niszczy oszczędności obywateli?

STOPA PROCENTOWA - LISTA KRAJÓW - EUROPA
-0.75 Szwajcaria 2020-06 %
-0.6 Dania 2020-06 %
0 Szwecja 2020-07 %
0 Hiszpania 2020-09 %
0 Słowenia 2020-09 %
0 Słowacja 2020-09 %
0 Portugalia 2020-09 %
0 Norwegia 2020-08 %
0 Holandia 2020-09 %
0 Malta 2020-09 %
0 Luksemburg 2020-09 %
0 Litwa 2020-09 %
0 Lotwa 2020-09 %
0 Włochy 2020-09 %
0 Irlandia 2020-09 %
0 Grecja 2020-09 %
0 Niemcy 2020-09 %
0 Francja 2020-09 %
0 Finlandia 2020-09 %
0 Strefa Euro 2020-09 %
0 Estonia 2020-09 %
0 Cypr 2020-09 %
0 Bułgaria 2020-09 %
0 Belgia 2020-09 %
0 Austria 2020-09 %
0.1 Wielka Brytania 2020-08 %
0.1 Polska 2020-09 %
https://pl.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate?continent=europe
antek10 odpowiada meryt
tam nie ma inflacji 5% :-)
meryt
antek10 2020-09-18 15:37 "Okraść obywateli z oszczednosci"

Spróbuj pomnożyć gotówkę, możesz skorzystać z pomocy trzech liderów w wysokości oprocentowania:

STOPA PROCENTOWA - LISTA KRAJÓW

Wenezuela 38.98 2020-07 %
Argentyna 38 2020-07 %
Zimbabwe 35 2020-08 %

v
meryt odpowiada antek10
antek10 "tam nie ma inflacji 5% :-)"

Tu też nie ma inflacji: 0% (kwiecień-sierpień 2020):
-0,1 IV
-0,2 V
+0,6 VI
-0,2 VII
-0,1 VIII
https://pl.tradingeconomics.com/poland/inflation-rate-mom
jas2
Do niektórych działań rządu można się przyczepić (np. ustawa futerkowa), ale NBP działa wzorowo.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki