REKLAMA

GetBack proponuje "strzyżenie obligatariuszy"

2018-05-07 14:34
publikacja
2018-05-07 14:34

Mocne cięcie wypłat dla obligatariuszy i zamiana części długu na akcje - to część z restrukturyzacyjnych planów GetBacku. Dokumenty ujawniające plany spółki pojawiły się na stronie wrocławskiego sądu, w którym GetBack złożył wniosek o przyspieszone postępowanie układowe.

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

Spółka informuje także, że na dzień dzisiejszy posiada ona zadłużenie z tytułu emisji 291 serii obligacji, których zapadalność przypada, w zależności od serii, w latach 2018-22. Łączna wartość nominalna istniejących i niewykupionych obligacji wyemitowanych przez spółkę wynosi 2,31 mld zł. Dodatkowo łączna kwota zadłużenia spółki z tytułu kredytów bankowych lub ich poręczeń wynosi 65,1 mln zł, zaś łączna kwota zobowiązań spółki z tytułu odroczonej płatności ceny nabycia portfeli wynosi 157,2 mln zł. W sumie więc zobowiązania spółki to ok. 2,53 mld zł.

W razie wdrożenia przez spółkę środków restrukturyzacyjnych, spółka szacuje, że kwota środków, które będą mogły zostać przeznaczone na spłatę wierzycieli wynosić będzie ok. 1,45 mld zł, zapewniając spółce możliwość spłaty gotówkowej: 

- 65,36 proc. wierzytelności w grupie 1 (obejmuje wierzycieli będących obligatariuszami posiadającymi nieumorzone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacje wyemitowane przez spółkę i niezabezpieczone na majątku spółki i funduszy inwestycyjnych, których portfelami zarządza spółka oraz wierzycieli posiadających wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych spółce);

- 65,36 proc. wierzytelności w grupie 3 (grupa trzecia obejmuje wszystkich pozostałych wierzycieli);

- 100 proc. wierzytelności w grupie 2 (obejmuje wierzycieli publicznoprawnych);

W przypadku wierzycieli należących do grupy 1, pozostałe 34,64 proc. zadłużenia zostanie zaspokojone w drodze konwersji wierzytelności na akcje. Cena emisyjna wyniesie 8,63 zł. W wyniku konwersji kapitał zakładowy spółki ma wzrosnąć o 711 mln zł.

Proponowany harmonogram spłat:
Grupa I i Grupa II
Termin płatności raty Wysokość raty
31.12.2018 1,26%
31.12.2019 23,97%
31.12.2020 30,57%
31.12.2021 19,48%
31.12.2022 11,98%
31.12.2023 7,45%
31.12.2024 3,92%
31.12.2025 1,37%
Źródło: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Dodatkowo w propozycjach układowych spółka każe obligatariuszom długo na pieniądze czekać. Ostatnia rata z tytułu obligacji ma do inwestorów trafić dopiero w 2025 roku. Spółka zaznacza jednak, że w scenariuszu upadłościowym poziom zaspokojenia wierzycieli nie przekroczyłby 25 proc., dlatego proponowany układ ma być dla obligatariuszy korzystniejszy. Niekompetencja zarządu doprowadziła więc do sytuacji, gdy wierzycieli spółki stawia się przed wyborem: "albo pójdziecie nam na rękę i stracicie mniej, albo nie i stracicie więcej".

Nie tylko cięcia dla obligatariuszy

Cięcia wypłat dla obligatariuszy to tylko element planu restrukturyzacyjnego. Spółka zakłada, że przygotowanie i wdrożenie Nowej Strategii Biznesowej i Nowej Strategii Finansowej umożliwi jej w 2018:

1. Obniżenie kosztów operacyjnych do poziomu 132,9 mln zł w skali roku, przy czym dotyczyć ono będzie w szczególności następujących obszarów działalności;
     a) Redukcja kosztów zatrudnienia (do poziomu 49,8 mln zł w skali roku).
     b) Redukcja kosztów floty samochodowej (do poziomu 3,5 mln zł w skali roku).
     c) Zmniejszenie kosztów usług obcych, w tym kosztów akwizycji oraz kosztów windykacji, doradztwa
         i administracyjnych do poziomu 16,4 mln zł w skali roku oraz
     d) Inne redukcje kosztów operacyjnych (łącznie do poziomu 40,7 mln zł w skali roku).

2. Uzyskanie środków z odzysku istniejących portfeli wierzytelności od maja 2018 r. na szacowanym poziomie do końca życia krzywych odzysków: 3,0 mld zł we własnych funduszach inwestycyjnych zamkniętych oraz 1,1 mld zł na zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych.

3. Stabilizację finansowania grupy.

4. Możliwość efektywnego zarządzania płynnością w ramach grupy.

5. Stabilizację sytuacji finansowej grupy niezbędną dla niezakłóconej obsługi funduszy zamkniętych w zakresie zarządzania portfelami oraz

6. przygotowania zasad przepływu środków z funduszy zamkniętych do spółki celem zapewnienia spółce możliwości obsługi zaciągniętego zadłużenia.
 
Przygotowanie niezależnych analiz i wyceny portfeli inwestycyjnych umożliwi potwierdzenie przedstawionych przez spółkę propozycji układowych, których akceptacja przez wierzycieli zapewni spółce zdolność do spłaty zaciągniętego zadłużenia ze środków pochodzących z odzysków dokonywanych z portfeli wierzytelności w ramach procesu tzw. independent business review.

Warto jednak pamiętać, że to wszystko to tylko propozycje i aby weszły w życie muszą zostać zaakceptowane. A przy tak mocnej skali cięć opór obligatariuszy może być spory. 

"Zarząd podjął ryzykowną decyzję"

Problemy GetBacku poprzedziły intensywne zakupy portfeli. Wartość nominalna portfeli wierzytelności zarządzanych przez spółkę wzrosła z 14 mld zł na koniec 2016 roku do 27,8 mld zł na koniec 2017 roku. Proces intensywnej akwizycji portfeli sekurytyzowanych wierzytelności dokonywany był przede wszystkim przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte oraz finansowany był przede wszystkim długiem.

- W związku z intensywnymi działaniami akwizycyjnymi podjętymi w roku 2017 skutkującymi przyrostem aktywów Grupy o 1,61 mld zł, zarząd spółki podjął ryzykowną decyzję o emisji obligacji uprawniających obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu obligacji przed terminem ich ostatecznego wykupu. Łączna wartość takich wyemitowanych obligacji wyniosła 839,6 mln zł - czytamy w dokumencie. Przy aktywach sięgających 3,25 mld zł i zobowiązaniach sięgających 2,53 mld zł łatwo policzyć, że niezabezpieczone obligacje wynoszą więcej niż kapitały własne spółki.

Adam Torchała

Źródło:
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (18)

dodaj komentarz
tadko
Niedawno chwalono się, że w ten GetBack 300 mln PLN zainwestowali Chińczycy. I co wycofali się ? W maju wchodzą nowe przepisy o danych osobowych, a firmy windykacyjne posiadają dane wszystkich Rodowitych Polaków i w znacznej części żydowskiego pochodzenia.
janek43
rozwiązanie tej sprawy jest niezwykle proste tylko wymaga chęci i odwagi. Tu jest analogia do afery reprywatyzacyjnej w Warszawie gdzie tez walono o ścianę aż przyszedł PiS który nie wiedział że się nie da. Więc wystarczy zamknąć najważniejsze osoby w spółce i temu który powie najwięcej zaproponować złagodzenie kary. Jeśli nawet rozwiązanie tej sprawy jest niezwykle proste tylko wymaga chęci i odwagi. Tu jest analogia do afery reprywatyzacyjnej w Warszawie gdzie tez walono o ścianę aż przyszedł PiS który nie wiedział że się nie da. Więc wystarczy zamknąć najważniejsze osoby w spółce i temu który powie najwięcej zaproponować złagodzenie kary. Jeśli nawet dziecko widzi że spółka powstała tylko po to żeby wyciągnąć pieniądze a następnie upaść i to zanim wejdą zaostrzone kary takie jak zapowiada Ziobro jak chociażby to że za okradzenie 100 osób odpowiada się jak za 100 kradzieży a nie jak do tej pory za jedną.
goralnizinny
Bankier nie napisze takiego artykulu bo bierze pieniadze od developerow za naganianie ludzi na obligi i ze ceny mieszkan "znowu" wzrosly i rosna i rosna i ze trzeba juz juz kupowac... bo kto nie kupi ten przespi swoja zyciowa okazje...
dasbot
Nie, to kolejna bolesna lekcja dla tych, którzy muszą uczyć się na własnych błędach (zakładam, że w dużej mierze z braku wiedzy i inwestowaniu w coś, czego nie rozumieli).

To może na zawsze pogrążyć rynek obligacji w tym kraju, który jak do tej pory dynamicznie rósł i dawał firmom możliwość finansowania działalności, której
Nie, to kolejna bolesna lekcja dla tych, którzy muszą uczyć się na własnych błędach (zakładam, że w dużej mierze z braku wiedzy i inwestowaniu w coś, czego nie rozumieli).

To może na zawsze pogrążyć rynek obligacji w tym kraju, który jak do tej pory dynamicznie rósł i dawał firmom możliwość finansowania działalności, której nie chciały finansować banki. Zobaczymy jak teraz będą sprzedawać się obligacje np. deweloperów, który z powodu upadku GetBacka mogą dostać rykoszetem i nie będą mogli zrefinansować obligacji, które będą do wykupu w przyszłości (popularne tzw. rolki mogą już nie zadziałać, jeśli naród poczuje, że na obligacjach też można umoczyć). Temat na kolejny artykuł w Bankierze może brzmieć: zależność boomu na rynku deweloperskim od łatwości finansowania działalności dzięki obligacjom........ Może przy okazji wyjaśni się zagadka galopujących cen mieszkań?

Sell in May and go away........
2kbb
SB-ecja nie potrafiła uderzyć w rząd wolnościowy poprzez swoich kacyków i oligarchów w Polsce. SB nie potrafiła uderzyć poprzez Brukselę i swoich mocodawców w Zachodniej Europie. Uderzyła więc poprzez system finansowy w Polsce wykorzystując takie firmy jak Getback który wyprał wszystkie długi bandy PO jaka rządziła w Polsce przez SB-ecja nie potrafiła uderzyć w rząd wolnościowy poprzez swoich kacyków i oligarchów w Polsce. SB nie potrafiła uderzyć poprzez Brukselę i swoich mocodawców w Zachodniej Europie. Uderzyła więc poprzez system finansowy w Polsce wykorzystując takie firmy jak Getback który wyprał wszystkie długi bandy PO jaka rządziła w Polsce przez 8 lat.... Przeciętny Polak nadal ma wiedzę ekonomiczną na poziomie kamienia łupanego i patrzy tylko jaki nowy odcinek serialu jak Ranczo i inne będzie dostępny w TV .... Dzisiaj walka w Polsce toczy się o wszystko. Jeżeli PIS przetrwa tak jak Orban przez 2 czy nawet 3 kadencje to postkomuna nie podniesie się już nigdy Co rok umiera w PL ok 400 000 ludzi ... Postkomuna nie zdoła już się nigdy zreplikować jeżeli szybko nie przejmie w Polsce władzy lokalnej i centralnej ....
bialy_kruk
To dzieje sie naprawde czy to jakas forma smutnego żartu?the_mind_renewed
To hologramowa rzeczywistość.
enta
Nie mam ani akcji ani obligacji i z pozycji obserwatora sądzę, że wielu drobnych akcjonariuszy dzięki takim rozwiązaniom pożegna się z GPW.
Witam 20 kończy dziś kolejnym poważnym spadkiem to nie tylko odpływ kapitału zagranicznego ale zapewne i pokłosie takich perełek jak gtb.
specjalnie_zarejstrowany1
Ja do tego roku gralem na GPW. GetBacka nie mialem ale bralem go pod uwage. Po tej akcji mi sie odechcialo w ogole uczestniczyc w tym "wolnym handlu" w Polsce. Prze wszystkim nie rozumiem kompletnie tych ludzi ktorzy tutaj na forum zarzucaja inwestorom GetBacku analfabetyzm ekonomiczny. https://www.biznesradar.pl/rekomendacje-Ja do tego roku gralem na GPW. GetBacka nie mialem ale bralem go pod uwage. Po tej akcji mi sie odechcialo w ogole uczestniczyc w tym "wolnym handlu" w Polsce. Prze wszystkim nie rozumiem kompletnie tych ludzi ktorzy tutaj na forum zarzucaja inwestorom GetBacku analfabetyzm ekonomiczny. https://www.biznesradar.pl/rekomendacje-spolki/GBK Tutaj link do instytucji ktore rekomendowaly zakup akcji a obligacje mialy chyba rating A Moodego. Poza tym ten model ktory zastosowal GetBack jest stosowany na calym swiecie i w Polsce powszechnie do finansowania dlugu. Skad Ci ludzie mieli wiedziec ze to wydmuszka - zwlaszcza ze KNF i jakis audytor z wielkiej 4-ki towszystko zatwierdzil.
and00 odpowiada specjalnie_zarejstrowany1
Człowiek uczy się całe życie.
Nie takie firmy padały. Syczałeś o ENRON w USA?
W Polsce choć by Bioton, Petrolinvest, Netia.
Ja osobiście nie wiem po co sa te agencje ratingowe, zresztą analitycy także, zazwyczaj się mylą.
A jak nie to wg zasady- 1 mówi: spadnie, 2 mówi wzrośnie, 3 : będzie trend boczny. Jeden musi trafić.
Człowiek uczy się całe życie.
Nie takie firmy padały. Syczałeś o ENRON w USA?
W Polsce choć by Bioton, Petrolinvest, Netia.
Ja osobiście nie wiem po co sa te agencje ratingowe, zresztą analitycy także, zazwyczaj się mylą.
A jak nie to wg zasady- 1 mówi: spadnie, 2 mówi wzrośnie, 3 : będzie trend boczny. Jeden musi trafić.
Na pewno słyszałeś o czymś takim jak dywersyfikacja portfela?
Poza tym handel akcjami (obligacjami też) ma to do siebie że można także stracić, jak zapewne wiesz.
No i nazywał się Get coś tam, a Gety mają problemy

Powiązane: Afera GetBack

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki