GUS: Dochód rozporządzalny na osobę wzrósł do 1598 zł/mies. w 2017 r.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w 2017 r. wyniósł 1 598 zł wobec 1 475 zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 6,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

(YAY Foto)

"Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł w 2017 r. wyniósł 1 598 zł i był realnie wyższy o 6,3% od dochodu z roku 2016. Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę osiągnęły w 2017 r. wartość 1 176 zł i były realnie wyższe o 1,9% od wydatków z 2016 roku. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły średnio 1 127 zł i były realnie wyższe o 2,1% w stosunku do 2016 r." - czytamy w komunikacie.

(GUS)

Według danych GUS, 2017 r. był kolejnym rokiem, w którym wystąpił wzrost realnego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na osobę - o 6,3% (w 2016 r. wzrost o 7%). Dotyczyło to wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych. Najwyższy wzrost zanotowano w gospodarstwach domowych rolników (o 34%) a najniższy wzrost - w grupie gospodarstw domowych emerytów (o 1,6%).

Na realny wzrost dochodu rozporządzalnego w grupie gospodarstw domowych rolników miał wpływ przede wszystkim realny wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego - o 47,1% oraz w mniejszym stopniu ze świadczeń społecznych - o 17,4%. Najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania odnotowały gospodarstwa domowe emerytów (82,2%), a najniższy gospodarstwa domowe rolników (68,2%).

Według GUS, w 2017 roku utrzymało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków pomiędzy poszczególnymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych.

"Podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny (1 919 zł) oraz przeciętne miesięczne wydatki (1 368 zł) na osobę odnotowano w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym. Dochód w tej grupie gospodarstw domowych był o 20,1% wyższy od średniego dochodu w gospodarstwach ogółem, a wydatki o 16,3% wyższe od średnich wydatków ogółem (w 2016 r. odpowiednio 21,6% i 16,2%)" - czytamy także.

Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę w 2017 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów (1296 zł) i był on o 18,9% niższy od średniej ogólnopolskiej (w 2016 r. niższy o 21,0%). Z kolei najniższe wydatki odnotowano w gospodarstwach domowych rolników (868 zł), które były o 26,2% niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2016 r. - niższe o 28%), podano także.

W gospodarstwach domowych, które w 2017 r. pobierały świadczenie wychowawcze, udział tego świadczenia w dochodzie rozporządzalnym wyniósł: 13,6% w miastach (wraz ze wzrostem wielkości miasta udział ten spadał) oraz 15,7% na wsi, czytamy dalej.

"Najwyższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę dysponowały gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego - 1 912 zł, zaś najniższym gospodarstwa domowe zamieszkujące województwo podkarpackie - 1 254 zł" - czytamy także.

Najwyższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę dysponowały gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego – 1912 zł, zaś najniższym gospodarstwa domowe zamieszkujące województwo podkarpackie –  1254 zł.
Najwyższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na osobę dysponowały gospodarstwa domowe z województwa mazowieckiego – 1912 zł, zaś najniższym gospodarstwa domowe zamieszkujące województwo podkarpackie – 1254 zł. (GUS)

Jak podaje GUS, w 2017 r., podobnie jak w latach poprzednich, w najgorszej sytuacji materialnej, pomimo jej poprawy, były małżeństwa posiadające troje lub większą liczbę dzieci na utrzymaniu, których przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę był niższy o 27,1% (w 2016 r. – 28,7%), a wydatki na osobę były niższe o 26,6% (w 2016 r. – 30,3%) niż średnia krajowa.

W 2017 r., tak jak i w latach poprzednich, utrzymała się tendencja spadkowa spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych. Spadek dotyczył zwłaszcza ryb i owoców morza (o 9,4%), ziemniaków (o 9,2%), cukru (o 7,9%), mąki (o 7,4%), masła (o 7,1%), pieczywa (o 6%), tłuszczów zwierzęcych (o 5,7%). Nieznacznie wzrosło natomiast spożycie serów i twarogów (o 1,2%) oraz wędlin i innych przetworów mięsnych (o 0,5%).

W roku 2017 odnotowano wysoki wzrost wyposażenia gospodarstw domowych w smartfon (o 13,5%) i zmywarkę do naczyń (o 8,9%) oraz nieco niższy w przypadku odbiornika plazmowego lub LCD (2,9%), samochodu osobowego (o 2%) i komputera z dostępem do internetu (o 1,1%), poda także GUS.

Przeciętne gospodarstwo domowe w 2017 roku zajmowało mieszkanie o powierzchni 77,9 m2, składające się z 3 pokoi (w 2016 r. - 77,2 m2). Na jedną osobę w gospodarstwie przypadało średnio 27,8 m2 powierzchni użytkowej oraz 1 pokój (w 2016 r. - 27,6 m2).

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę

Suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł, pomniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu  podatnika, o podatki od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W skład dochodu rozporządzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne (towary lub usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z gospodarstwa indywidualnego, bądź z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek - rolniczej i pozarolniczej) oraz towary i usługi otrzymane bezpłatnie. Dochód rozporządzalny jest przeznaczony na wydatki oraz przyrost oszczędności.

Źródłem danych jest coroczne, stałe reprezentacyjne badanie budżetów gospodarstw domowych  realizowane przez cały rok na próbie ok. 37500 gospodarstw domowych.

Źródło: GUS

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
5 0 cyklotron

TRAGEDIA

p.s. GUS twierdzi ,że przeciętnie na każdego Polaka przypada 1 pokój (27,8m^2) to gdzie ten brak 3mln mieszkań?>
p.s.2 zmniejszyły sie wydatki na żywność ale przybyło smartphonów i zmywarek do naczyń....

PROSIMY o komentarz ekonomisty

! Odpowiedz
13 22 ricozez

Wyjątkowo niski i upokarzający dochód Polaków to zaledwie 380 Euro. To uruchomi niebawem gwałtowny wielki bunt i sprzeciw.

! Odpowiedz
7 28 do_niczego

Przy obecnym kursie to niecałe 372 EURO,a przykładowo litr benzyny to 1,22 euro tyle ile kosztuje litr w Luksemburgu gdzie płaca minimalna jest 4 razy wyższa niż w Polsce.POLSKA afryka EUROPY.

! Odpowiedz
1 12 xaron odpowiada do_niczego

Ja też uważam że to bardzo mało.
Jednak w Polsce żadnego buntu nie będzie.
Udział wydatków w dochodach maleje. Gdyby miało dojść do buntu to by to się zdarzyło w 2000r a nie teraz.
Ludziom się coraz wygodniej żyje. Wiem że ciągle jesteśmy daleko w tyle za krajami rozwiniętymi ale mimo to widać olbrzymi postęp.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne