REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży udziałów w spółce DLAKO Sp. z o.o.

2021-04-19 16:36
publikacja
2021-04-19 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży udziałów w spółce DLAKO Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także zwaną Emitentem lub Spółką), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. oraz nr 5/2021 z dnia 06 kwietnia 2021 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 kwietnia 2021 r., Spółka podpisała umowę sprzedaży udziałów z Panem Francois Fernand Gros, na podstawie której Spółka nabyła 90% udziałów w spółce DLAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, za łączną cenę 1 zł (słownie: jeden złotych).

Spółka poinformowała Zarząd DLAKO Sp. z o.o. o powstaniu z dniem dzisiejszym stosunku dominacji Spółki wobec DLAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, która jest właścicielem 100% akcji w spółce „PBH” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy – właściciela marki odzieżowej QUIOSQUE.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its seat in
Bydgoszcz (the Issuer or the Company) with reference to current reports
no. 3/2021 of February 12, 2021 and no. 5/2021 of April 6, 2021, informs
that today (April 19, 2021) the Company signed a share sale agreement
with Mr. Francois Fernand Gros, on the basis of which the Company
acquired 90% of shares in DLAKO Sp. z o.o. based in Bydgoszcz for a
total price of PLN 1 (in words: one zloty).


The Company informed the Management Board of DLAKO Sp. z o.o. about the
emergence of the dominance relationship of the Company towards DLAKO Sp.
z o.o. with headquarters in Bydgoszcz, which owns 100% of shares in the
company "PBH" S.A. based in Bydgoszcz - owner of the QUIOSQUE clothing
brand.


Legal basis: art. 17 sec. 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/ EC,
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2021-04-19 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki