REKLAMA

GROCLIN: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

2021-06-24 14:10
publikacja
2021-06-24 14:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GROCLIN
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent") działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Mike’a Gerstnera na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Mike’a Gerstnera w zarządzaniu oraz nadzorowaniu spółek kapitałowych, a także wiedza w branży, w której działa GROCLIN S.A. W rezultacie Pan Mike Gerstner swoją wiedzę i doświadczenie będzie mógł wykorzystać dla dobra akcjonariuszy spółki GROCLIN S.A. Pan Mike Gerstner pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. od 2014 r.

Informacje dotyczące Pana Mike’a Gerstnera
Wykształcenie i kwalifikacje:
1997 - Służba cywilna
1996-2003 Studia na Uniwesrystecie Drezdeńskim na kierunku Transport i Logistyka
2003 - tytuł: “Business Economist for Transportation and Logistics”
2003 – obecnie Dyrektor Zarządzający i właściciel przedsiębiorstwa Tennistown GmbH
2014 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Mike Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Tennistown GmbH przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Mike Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Mike Gerstner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki