REKLAMA
BADANIE

GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki GEOTREKK SA

2019-03-04 20:00
publikacja
2019-03-04 20:00

Uchwała Nr 145/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki GEOTREKK S.A.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki GEOTREKK S.A. ("Spółka"), oznaczonymi kodem "PLPLMKR00019", w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - od dnia 5 marca 2019 r. do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu spełnienia przez Spółkę poniższych warunków:

1) powołania osób uprawnionych do prowadzenia spraw i reprezentowania Spółki oraz osób uprawnionych do wykonywania nadzoru nad działalnością tej spółki, stosownie do wymogów wynikających z właściwych przepisów prawa oraz postanowień statutu Spółki,

2) przekazania Giełdzie kopii odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzającego ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców powołania osób, o których mowa w pkt 1),

3) przekazania do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu bieżącego/raportów bieżących, o powołaniu osób, o których mowa w pkt 1), zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki GEOTREKK S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

1. W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających ponowne uzyskanie przez spółkę GEOTREKK S.A. dostępu do systemu EBI informacja o tym zostanie podana przez Giełdę niezwłocznie do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect.

2. W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki GEOTREKK S.A. na rynku NewConnect informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki