REKLAMA
WEBINAR

GPW: zawieszenie obrotu akcjami OPEN-NET SA

2017-09-15 18:30
publikacja
2017-09-15 18:30

Uchwała Nr 1066/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki OPEN-NET S.A.

§ 1

1. Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia o zawieszeniu obrotu akcjami spółki OPEN-NET S.A. ("Spółka"), oznaczonymi kodem "PLOPNNT00011", w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu następujących raportów okresowych:

1) raportu rocznego za rok obrotowy 2016;

2) raportu kwartalnego za II kwartał roku 2017

- spełniających wymogi określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki OPEN-NET S.A. mogą być przyjmowane, modyfikowane i anulowane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 września 2017 r.

kom doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki