REKLAMA

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki PRESENT24 S.A.

2018-10-26 13:28
publikacja
2018-10-26 13:28
GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki PRESENT24 S.A.
GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki PRESENT24 S.A.
fot. Grzegorz Kawecki / / Puls Biznesu

Uchwała Nr 1097/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PRESENT24 S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 30 października 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych

na okaziciela serii E spółki PRESENT24 S.A., o wartości nominalnej

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu

30 października 2018 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLPRS2400012";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PRESENT24" i oznaczeniem "P24".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki