GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji METROPOLIS SA

2017-12-21 19:58
publikacja
2017-12-21 19:58

Uchwała Nr 1550/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki METROPOLIS S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 28 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki METROPOLIS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 28 grudnia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLINDXM00013":

a) 4.317.180 (czterech milionów trzystu siedemnastu tysięcy stu osiemdziesięciu) akcji serii D,

b) 3.582.415 (trzech milionów pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy czterystu piętnastu) akcji serii E;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "METROPOLIS" i oznaczeniem "MRS".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki