REKLAMA

GPW: w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016

2017-03-22 19:22
publikacja
2017-03-22 19:22

Uchwała Nr 259/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016

§ 1

1. W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016, Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót akcjami następujących spółek w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:

1) AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI, oznaczonymi kodem "PLAGROM00013",

2) BDF S.A., oznaczonymi kodem "PLVGRP000019",

3) CONCEPT LIBERTY GROUP S.A., oznaczonymi kodem "PLLBRTG00012",

4) EUROINVESTMENT S.A., oznaczonymi kodem "PLVRTLV00019",

5) MATRX PHARMACEUTICALS S.A., oznaczonymi kodem "PLIBZIC00013",

6) PROVECTA IT S.A., oznaczonymi kodem "PLFIP0000018",

7) TROPHY HOLDING NYRT., oznaczonymi kodem "HU0000112859".

2. Zawieszenie obrotu akcjami danej spółki, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie

i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże

do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał roku 2016.

3. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 2, zlecenia maklerskie

na akcje danej spółki mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami danej spółki na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez daną spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 marca 2017 r.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~diabolo13
Zapytam: Kogo GPW karze w ten sposób?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki